Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Oktatás / Oktatási segédanyagok / |

II. év: 1. félév

Filmrendezés

A kamera mint kifejezőeszköz

A modern film nagy alkotói

2018-2019. Az előadások és szemináriumok tematikája, vizsgakövetelmények

A modern film jellemzői

Fellini filmjei

Antonioni fimjei

Bergman filmjei

Vizsgakérdések

 

Promók a modern film történetét és elméletét bemutató órákhoz (lista a videó bal felső sarkában):

Filmelmélet és filmelemzés

2018-2019. Az előadások és a szemináriumok tematikája, vizsgakövetelmények

Reflexivitás a filmben (elektronikus jegyzet)

Vizsgakérdések

Kép a kultúrában

Tantárgyleírás: tematika és vizsgakövetelmények

Útmutató a filmterv elkészítéséhez

Ajánlott bibliográfia

Tágabb bibliográfia

Bevezető. Egy lehetséges képtipológia. A belső képek.

Archetipális mítoszelmélet

A modern mítoszok képei

A platóni képfilozófia. Platonikus szemlélet a kultúrtörténetben

Az állatiasság képei

Ördög- és démonképzetek

Éjszakai víz, Hold, vér, veszélyes nőiség

A felemelkedés szimbólumai

A Fény és a Szó

Harc, tisztítás, elválasztás

A szimbólumok ellentétükbe való átfordulása és eufemizálódása

A zárt tér archetípusa

Esszenciális anyagok

Ciklikus szimbólumok

Élet-, termékenység- és szerelemjelképek

A haladás mítosza

Utószó: a továbbélő képek

Vizsgatételek

 

Művelődéstörténet 3.

2015-16.Tantárgyleírás

A mitikus világkép
Az ősi magyar hitvilág
A ráolvasások
Az áldozat
Modern mítoszok
A platóni képfilozófia. Platonikus szemlélet a kultúrtörténetben
A középkori világkép általános jellemzői
A karneváli világkép
Karneváli ünneplés
Imitatio Christi
Az archaikus népi imádságok
Az angyalkultusz
A kereszténység ördögképzetei
A búcsú és a búcsújárás
Mária kultusz a magyar művelődéstörténetben
A szentek kultusza és ünnepeik
A keleti képfelfogás. Az ortodox ikon


Digitális képfeldolgozás, animáció

Tantárgyleírás, vizsgakövetelmények

 

Forgatókönyvírás és dramaturgia III.

Vizsgakövetelmények

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés