Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English
Magunkról /

Könyvtár

Tonk Sándor Könyvtár

A Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának könyvtára 2003-ban létesült, 2004 októberétõl új székhelye a Déva utca 19 szám alatti épületben van. 2005 májusától Tonk Sándor, a Sapientia Alapítvány elsõ elnökének, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító rektorának nevét viseli.

Állomány

A Kolozsvári Kar könyvállományát a nélkülözhetetlen referenciakönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak), a környezetföldrajz–környezettudomány, a fotó-, filmművészet, média és a nemzetközi kapcsolatok – európai tanulmányok szakokon folyó képzéshez szükséges magyar és idegen nyelvű egyetemi tankönyvek szakkönyvek és folyóiratok alkotják. A könyvtár elsõsorban olvasóteremként működik, de a több példányban meglevõ könyvek haza is kölcsönözhetõk. A Kolozsvári Kar könyvtárának fejlesztésében prioritás a hallgatók tananyaggal való ellátása, az oktatók számára pedig a szakirodalom beszerzése, ezt biztosítja az állomány folyamatos bõvítése, a külföldi szaklapok megrendelésével szintén az oktatás színvonalát szolgálja a könyvtár. Jelenleg az állomány kb. 10000 könyv és folyóirat, 17 kurrens folyóiratcímbõl, 817 audiovizuális dokumentumból áll, utóbbiakat az olvasóteremben található számítógépeken lehet konzultálni.

Szakterületek:

  • Referens anyag
  • Kultúraelmélet
  • Társadalomtudományok
  • Európai tanulmányok
  • Természettudomány
  • Film, Fotó, Média
  • Irodalom
  • Történelem

A könyvtár látogatása személyre kiállított, fényképpel ellátott belépõ felmutatásával történik.

Beiratkozás

Beiratkozhatnak, illetve a könyvtár összes szolgáltatására jogosultak- a Sapientia–EMTE hallgatói és oktatói, a Sapientia–EMTE és a Sapientia Alapítvány egyéb alkalmazottai. Beiratkozási díj nincs.
Beiratkozhatnak, de csak helybenolvasásra jogosultak: külsõ egyetemi hallgatók és oktatók, valamint külsõ kutatók. Beiratkozási díj 20 lej, évi hosszabítás 10 lej.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és az aktuális tanévre érvényesített diákigazolvány vagy oktatói/dolgozói kártya és 1 db igazolványkép.
A Könyvtár minden beiratkozott olvasójának tanévenként meg kell újítania könyvtári tagságát, amit a Kölcsönzõpultnál tehet meg.

Kölcsönzés

A keresett mű (könyv, folyóirat) megkereshetõ, itt: a könyvtár digitális online katalógusában.

Olvasótermi példányt csak olvasóterembe, kölcsönözhetõ példányt haza is lehet kérni.
Kölcsönzésre jogosultak: A Sapientia – EMTE hallgatói és oktatói- a Sapientia – EMTE és a Sapientia Alapítvány más alkalmazottai. A kölcsönzés másra át nem ruházható könyvtári belépõ felhasználásával történik.
Nem kölcsönözhetõk a referens anyagnak számító dokumentumok és a könyvtár állományában csak egy példányban megtalálható szakkönyvek, valamint folyóiratok.

A kölcsönzés időtartama:
EMTE oktatók: 1 hónap/max. 10 db.
EMTE hallgatók: 1 hét, valamint 2 hét az egyetemi jegyzetnek számító könyvek esetében/max. 5 db.
“Rövid” időtartamú (éjszakai) kölcsönzés: az egy példányszámban megtalálható szakkönyvek és folyóiratok este 19:00 órától másnap reggel 9:00 óráig kölcsönözhetők.

A kölcsönzés szabályairól, egyéb szolgáltatásaink igénybevételéről bővebben a könyvtárhasználati szabályzatban lehet olvasni.

NYITVATARTÁS

HÉTFŐ-PÉNTEK: 8:00-20:00
*Vakációban 8:00-16:00

Szakkönyvtárosok:

Dávid Adél - david.adel@kv.sapientia.ro
Bálint Réka - reka@kv.sapientia.ro


http://kv.sapientia.ro/konyvtar
bibliotheca@sapientia.ro

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat