Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English
Oktatás /

2024-es MA-felvételi adatok

Meghirdetett helyek száma: 10 tandíjmentes + 5 költséghozzájárulásos

Beiratkozás: https://felveteli.sapientia.ro/ felületen, július elején (még pontosítjuk)

Felvételi időpontja:

  • szóbeli: július 17.

Eredmények: július 18.

Helyek visszaigazolása: július 22-30.

Beiratkozási díj: 150 RON.

Tandíj: 550 EUR/év


2024-es felvételi követelmények

A vizsga formája: szóbeli (szakmai beszélgetés egy előre leadott motivációs levél és a szakmai tapasztalatok alapján, CV és portfólió bemutatása - ez utóbbi megléte nem kizáró jellegű követelmény)

A vizsgán a minimum 5-öst el kell érni.

Javaslatok a vizsgán bemutatandó anyagok összeállításához:
  • Szakmai CV (önéletrajz, megjelölve eddigi tanulmányait, felsorolja a szakképzés szempontjából releváns eredményeit, tapasztalatait, stb.)
  • Motivációs levél (ebben a felvételiző leírja: miért szeretne itt tanulni, a filmkészítés melyik területén szeretne tevékenykedni a jövőben, amennyiben bejut, a szakképzés keretében kialakítandó munkacsoportokban/filmes stábban milyen szerepet szeretne vállalni (jelöljön meg kötelezően 2 opciót, fontossági sorrendben a következőkből: forgatókönyvírás, filmtudományi kutatás/filmkritika írás, gyártásvezetés, producer, rendező, operatőr, világosító, hangmérnök, vágó, képi utómunka).
  • Mozgóképes munkák (rövidfilmek, dokumentumfilmek, animációk, videoklipek, reklámok, videó installációk) vagy más, társművészeti alkotások (fotók, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek, filmkritikák, tanulmányok, forgatókönyv, szinopszis, treatment, reklámszöveg, színházi előadások, stb.), amelyeknek a felvételiző az alkotója, vagy létrejöttükben valamilyen minőségben részt vett. A filmeket, fotókat, az írásokat (elektronikus formában) kell leadni. (Nem kötelező feltétele a vizsgának.)
A CV-ét, a motivációs levelet és a portfóliót a felvételire való beiratkozáskor kell leadni, elektronikus formában, az e-mailben kapott Google Form linken keresztül!

Mesteri beiratkozáshoz szükséges iratok (a felvételi platform felületén keresztül feltöltendőek):

a) érettségi (vagy ezzel egyenértékű) oklevél eredetije vagy, amennyiben a jelentkező más egyetem hallgatója, vagy egyidejűleg más egyetemre is felvételizik, az eredeti érettségi oklevél helyett annak közjegyző által hitelesített fénymásolata egy hallgatói vagy beiratkozásról szóló igazolással együtt attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta. A 2014-ban érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyet, illetve a felvételi vizsga követelményét képező egyes tantárgyak középiskolai átlagát.

A sikeresen felvételiző az egyetemi év megkezdése előtt köteles benyújtani eredeti érettségi oklevelét a kar dékáni hivatalának, illetve amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja, köteles az adott intézmény által kiállított igazolást benyújtani az érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetijének hollétéről.

Külföldi állampolgárok: lásd az érettségi oklevél elismertetésére vonatkozó információkat.

b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata
c) középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), illetve azzal egyenértékű iskolai bizonylat;
d) idegennyelv-vizsga bizonyítvány (Megjegyzés: a nyelvvizsga letehető a Sapientia Egyetemen az egyetem államvizsgára készülő végzőseivel együtt. Az időpontokról és a feltételekről tájékozódni lehet az egyetem titkárságán. Tájékoztató a vizsga összetételéről itt olvasható.)
e) M.S. 18.1.1. típusú orvosi igazolás;
h) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
i) a személyazonossági igazolvány másolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat


Kari felvételi szabályzat

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat