Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Csoportos kutatás: KPI-Egyetemi Kutatási Program, 2011-13

MOZGÓKÉP, REPREZENTÁCIÓ ÉS REGIONALIZMUS A POSZT-MÉDIA KORBAN

Kutatásvezető: dr. Pethő Ágnes, egyetemi docens

A kutatócsoport tagjai:

  • dr. Virginás Andrea, adjunktus
  • drd. Boné Ferenc, tanársegéd
  • drd. Blos-Jáni Melinda, gyakornok
  • drd. Tóth Orsolya

A kutatás rövid leírása:

A kutatási program a tanszék korábbi kutatásait úgy folytatja, hogy ezúttal: a) kérdésfeltevésünkben hangsúlyosan a „poszt-média" kor jelenségeire összpontosítunk az intézményes filmkészítés keretein belül és azokon kívül létrejött mozgóképek kapcsán, b) a vizsgálódási körünkben kitüntetett figyelmet biztosítunk a lokális, regionális, kelet-európai jelenségeknek, c) a kutatás módszertana tekintetében: a médiumelméleti szempontokat esetenként kiegészítjük más, így például fenomenológiai vagy a reprezentációra vonatkozó kulturális-antropológiai nézőpontokkal.
Általános elméleti szempontból a kutatás célja a a nemzetközi szakirodalomban tapasztalható tendenciáknak, gondolati irányoknak a rendszerezése, a kutatás alapjául szolgáló, a poszt-média jelenségek leírásában produktívnak bizonyult elméleti fogalmaknak az elmélyítése. A kutatás során végzett elemzések révén a cél a kelet-európai kortárs filmben a filmnyelvi „akcentusok" kutatása különös hangsúllyal a mediális aspektusokra. Megpróbálunk néhány alapvető stílusbeli tendenciát leírni és elemezni, amelyet a kortárs kelet-európai filmben látunk. Szempontjaink között kitüntetett figyelemmel szerepel a médiahasználat reprezentációinak vizsgálata a filmekben, valamint a filmekben tapasztalható intermediális jelenségeknek, figurációknak a feltárása, a regionalizmus és a privát szféra reprezentációi és önreprezentációi a poszt-kommunista filmben mind az intézményes filmgyártási keretek között született alkotások esetében mind pedig az amatőrfilmek esetében, ahol a mozgóképhasználat hétköznapi eseteinek megfigyelése, leírása, a mozgóképre vonatkozó ún. „naiv médiumelméleteknek," azaz a hétköznapi gondolkodásban a film médiumáról alkotott képeknek a leírása a cél.

 

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat