Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Egyéni kutatás. Blos-Jáni Melinda: A gyermekkor reprezentációja az új média korszak családi filmjeiben

MTA - Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram, A1 kategória (MTA egyéni kutatási ösztöndíja külföldi doktoranduszoknak).
A kutatás időtartama: 2011. november 1. - 2012. május 15.

A pályázat weboldala: http://www.htmtop.mtaki.hu/

A kutatás célja: A megváltozott média-korszak újra időszerűvé tesz kérdéseket, mondhatni a kutató abban a szerencsés helyzetben találja magát, hogy a változóban levő médiumhasználati jellegzetességeket figyelheti meg, a hétköznapi élet és a technológiák dinamikáját érheti tetten. Az új-média korban ismét aktuálissá válnak azok a kérdések, melyek a mozgóképhasználat antropológiai vetületére kérdeznek rá: Hogyan írható le az a kommunikáció, ami a privát filmkészítés által valósul meg? Milyen médiumhasználat, technicizáltság jellemzi a közösséget, amelyik filmez? Hogyan alakítja a 21. századi ember életvitelét, kultúráját ez a gyakorlat? Jelen kutatás gyerekes családok filmjeit vizsgálva próbál választ találni a felvetett kérdésekre.
A kutatás módszertana: a kutatás során 12 filmező családnak a filmkészítő gyakorlatát vizsgálja meg a kutató (kolozsvári és marosvásárhelyi családokét, nagyobb hangsúlyt fektetve a családtagok filmezéshez kapcsolódó attitűdjeinek a vizsgálatára, a mozgóképről alkotott reprezentációikra. Az adatgyűjtés módja: egy amerikai vizuális antropológus által összeállított kérdőív kitöltetése és egy-egy epizodikus interjú elkészítése családonként.

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat