Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Magunkról / Munkatársak / |

dr. Blos-Jáni Melinda

adjunktus
E-mail: blosmelinda@kv.sapientia.ro

Fogadóóra: szerda 17-19, előzetes bejelentés alapján, offline vagy online.

Oktatott tantárgyak:

BEVEZETÉS A FILMTÖRTÉNETBE: a némafilm és a hangosfilm kezdetei, előadás, szeminárium
MOZGÓKÉP A KORTÁRS KULTÚRÁBAN I., előadás, szeminárium
BEVEZETÉS A FILMELMÉLETBE ÉS FILMELEMZÉSBE I., előadás, szeminárium
DOKUMENTUMFILM TÖRTÉNET, előadás,  szeminárium
KORTÁRS AUDIOVIZUÁLIS KULTÚRA ÉS ÚJ MÉDIÁK (MA)

Kutatási területek:
vizuális antropológia, önéletrajzi film, családi film, amatőr film, dokumentumfilm, újrahasznosított képek, archív felvételek, némafilm/filmtörténet

Kutatói oldalak: Academia.edu, Researchgate, googlescholar

Publikációk

Saját kötet:

2016. aug. 16. EME debüt díj a kötetért, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2016.

Szerkesztett könyvek:

 • Látható Kolozsvár. Orbán Lajos fotói a két világháború közötti városról. EME/Exit kiadó, Kolozsvár. 2018. ISBN: 9789737803870, 196 old.
 • Belső képek. Dr. Hintz Györgyné Boros Ella, egy műkedvelő fényképész hagyatéka. EME/Exit Kiadó, 2021. ISBN: 9786069091388, 212 old.

Szerkesztett folyóirat szám:

ME.DOK. Női alkotók és nőképek a 20. század eleji erdélyi vizuális kultúrában különszám. 2019/1. 5-138.

Korunk. Kiállításpoétikák. 2020/11.

Cikkek a Filmtett - Erdélyi Filmes Portálon

Időutazó című fotótörténeti, fotóantropológiai rovat a Maszol hírportálon (szerk. és szerző)

 

Tanulmányok:

 • Belső képek. Ella, a műkedvelő fotográfusnő cselekvési terei. In Belső képek. Dr. Hintz Györgyné Boros Ella (1855-1975) műkedvelő fényképész hagyatéka, szerk. Blos-Jáni Melinda. Exit és Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2021. 75-86 p.
 • Szathmári Pap Károly, a fényképező festő. In Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2021-2022, szerk. Gergely Balázs, H. Szabó Gyula, Jakab Márta, Szabó Lilla és Szilágyi Adrien Rebeka. Kriterion, Kolozsvár, 2021, 272-279.
 • „Erdélyi" arcképcsarnok. Erdélyi Lajos (1929-2020). In Who We Are? Kik vagyunk? (kiállításkatalógus), szerk. Bán András. MMA, Budapest. 2021, 56-57.
 • A közművelődési filmklubtól a videostúdióig. Schnedarek Ervin (1920-2008) munkássága és a keskenyfilmezés története Marosvásárhelyen. In A mozisátortól a tévétoronyig. Fejezetek a romániai magyar filmezés, televíziózás és mozizás történetéből, szerk. Ferenczi Szilárd és Zágoni Bálint. Iskola Alapítvány Kiadó - Filmtett Egyesület, Kolozsvár, 2021, 324-365.
 • Amatőr filmesek Erdélyben. Három történet a második világháború előttről. In A mozisátortól a tévétoronyig. Fejezetek a romániai magyar filmezés, televíziózás és mozizás történetéből, szerk. Ferenczi Szilárd és Zágoni Bálint. Iskola Alapítvány Kiadó - Filmtett Egyesület, Kolozsvár, 2021, 190-206.
 • A némafilmektől a híradó- és oktatófilmekig. Janovics Jenő munkássága a két világháború között. In A mozisátortól a tévétoronyig. Fejezetek a romániai magyar filmezés, televíziózás és mozizás történetéből, szerk. Ferenczi Szilárd és Zágoni Bálint. Iskola Alapítvány Kiadó - Filmtett Egyesület, Kolozsvár, 2021, 207-223.
 • Uncovering in-betweens: On photochemical practices and handmade cinema. NECSUS 2021_#Solidarity. (Indexed DOAJ)
 • Mi a kiállítás? Körkérdés erdélyi múzeumok kiállításpoétikájáról. Korunk 2020. 11: 3-14. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Az Elmúlt jelen nyomában. Reflexiók egy kiállításra (társszerzők: Fodor János, Miklósi Dénes, Molnár Beáta). Korunk 2020. 11: 83-95. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Melinda Blos-Jáni: Photographic Passages to the Past in Eastern-European Nonfiction Films. In: Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema, Edinburgh University Press, 2020, 127–146.
 • Melinda Blos-Jáni: Ephemeral History and Enduring Celluloid - Fictions about Romanian Film History, accepted for publication in the volume: The New Romanian Cinema. A Reader, edited by Christina Stojanova, to be published at the Edinburgh University Press. 2019.
 • Blos-Jáni Melinda: Fotografikus átjárók a múltba kortárs kelet-európai dokumentumfilmekben. Korunk, 2019. 6: 42-51. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Melinda Blos-Jáni: Sensing History. On the Uses of Medium-Specific Noise in Eastern European Found Footage Films. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 137-163. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Melinda Blos-Jáni: Pátrání po ztracených obrazech: dějiny rumunského amatérského filmu z pohledu orální historie a vzdělávacích příruček. (Excavating missing pictures: the Romanian cine-amateur history through oral histories and educational handbooks) Iluminace. Journal for Film Theory, History, and Aesthetics 2016. vol. 28. no. 2. 40-62. (Journal accessible through the Scopus, EBSCO and ProQuest electronic databases).
 • Home Movies as Everyday Media Histories. Approaching Home Made Imagery (as Old Media) in the Age of New Media. Panoptikum. Dokumentalizacje Nr. 12 (19). 2013. 121-131.
 • Naiv médiumelméletek: a mozgókép és a fotográfia reprezentációi a hétköznapi gondolkodásban. In: Pethő Ágnes (szerk.): Film. Kép. Nyelv. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2007. 353-390. ISBN 978-973-7953-67-4
 • A nyelv implicit médiumelmélete. In: Sympozion II, 2005. Lucrările sesiunii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din 22 aprilie 2005. Cluj-Napoca, ed. Echinox, 2006. 119-132.
 • Ki kicsoda a hiedelemszövegekben? Egy moldvai vallásos narratíva gyűjtésének kommunikációelméleti és társadalomtudományos megközelítése. Tabula. 2005. 8. évf., 1. szám, 49-71.
 • „Mindenhol jó, de a legjobb filmen." Egy család mozgóképeinek antropológiai-kognitív vizsgálata. In: Pethő Ágnes (szerk.): Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2003. 313-353. ISBN 973-85985-8-3
 • Jim Jarmusch: "sem Hollywood, sem Godard". In: Pethő Ágnes (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 107-121. ISBN 973-85422-1-9
 • Egy eresztevényi asszony tudása betegségről és gyógyításról. In: Szikszai Mária (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság 10. Évkönyve. Kolozsvár, KJNT, 2002. 326-342.

Kutatási programok, ösztöndíjak

 • 2019. május - 2021. július. Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális korszakhatáron - csoportos kutatás, tag. KPI-Egyetemi Kutatási Program 2019-2021.
 • 2017 július - 2019 december. Intermedialitás a kortárs filmben: a köztesség változó formái - csoportos kutatás, tag. Az UEFISCDI (A Felsőoktatást, Kutatást, Fejlesztést és Innovációt Finanszírozó Főosztály) által támogatott kutatási program, kód: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0418.
 • 2017 március - 2018 augusztus: csoportos kutatás, Sapientia-KPI. Vizuális kultúra és fényképhasználat a második világháború előtti Erdélyben. (A műkedvelő fotósok, a családi fényképgyűjtemények és a sajtófotó látásrendszerei), kutatásvezető.
 • 2011. nov. - 2014. július: Sapientia-KPI, Mozgókép, reprezentáció és regionalizmus a poszt-média korban. Pethő Ágnes vezette kutatócsoport tagja.
 • 2015 március-2016 augusztus: csoportos kutatás, Sapientia-KPI, Mozgóképtörténetek és regionális történetek: amatőr filmkészítők Erdélyben, kutatásvezető.
 • 2013. szept. - 2016. szept. Csoportos kutatás CNCS-UEFISCDI, IDEI kutatási program: Imagini re-medializate ca figuraţii ale intermedialităţii şi post-medialităţii în filmele din Europa Centrală şi de Est, Pethő Ágnes vezette kutatócsoport tagja
 • 2008 dec.-2009. szeptember: Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete, csoportos kutatás tagja. Kutatási téma: Mozgóképi remedializációs jelenségek.

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés