Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Oktatás /

2019-es felvételi adatok

Felvételi előkészítő:

2019. április 26: 10-12: elméleti foglalkozás, 14-18: gyakorlati felkészítő. Jelentkezni lehet Jaskó Gyöngyi tanszéki titkárnál a következő email címen: jaskogyongyi@kv.sapientia.ro, vagy a 0364-401458 telefonszámon.

Felvételire való beiratkozás időtartama:

A 2019. nyári felvételire július 13-19. között lehet beiratkozni, naponta 09,00-16,00 óra között.  

Felvételi időpontja:

kizáró jellegű képességvizsga (szóbeli): 2019. július 20. (szombat) és július 21. (vasárnap)

filmelemzés vizsga (írásbeli): 2019. július 22. (hétfő)

eredményhirdetés:2019. július 23. (kedd)

fellebbezés utáni eredmény: 2019. július 26. (péntek)

Adatok a szakképzésről:

Tudományterület: Művészetek
Képzési ág: Filmművészet és média
A szak megnevezése: Filmművészet, fotóművészet, média [Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)]
Az oklevélben szereplő cím és szakképzettség megnevezése: Licenţiat în artele filmului - Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV / Imagine de film şi TV / Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)
Meghirdetett helyek száma: 12 tandíjmentes, 13 költségtérítéses hely
Képzés időtartama, formája: 3 éves nappali alapképzés
Költségtérítés összege: 350 EUR/év (1576 RON)

Kik jöhetnek erre a szakra?
A filmművészet, fotóművészet, média szak olyan fiatalokat vár, akik érdeklődést mutatnak a filmek iránt, szeretnek fotózni, és már kipróbálták a filmezést is, vagy úgy érzik, örömmel készítenének filmet. Ha te is ezek közé tartozol, és ezt a szakot választod, akkor itt megismerkedhetsz a filmművészet alapjaival, megtanulhatod, hogyan kell a kamerát kezelni, az ötleteidből kész forgatókönyvet írni, filmet rendezni és operatőri munkát végezni.
Az elsőéves általános, alapozó képzés után háromféle szakosodási lehetőség közül választhatsz: a) film- és tévérendezői szakirány, b) film- és tévéoperatőri szakirány, c) audiovizuális kommunikáció (forgatóköny- és reklámírás, filmelmélet). Mindhárom esetben számos érdekes és kreatív feladat révén sajátíthatod el az ezeknek a szakirányoknak megfelelő szakmák alapjait.

Mit lehet itt tanulni?
A szakon oktatott fontosabb tárgyak: fotográfia, filmrendezés, tévérendezés, operatőri ismeretek, vágás, forgatókönyvírás és dramaturgia, filmtörténet, filmelmélet és filmelemzés, vizuális nyelv, filmes marketing és menedzsment, filmzene, képelmélet, művészettörténet. (További információk a szakleírásnál.)

Elhelyezkedési lehetőségek?
A szak végzettjei film- és tévérendezőként, film- és tévéoperatőrként, televíziós műsorok szerkesztőiként-vágóiként, forgatókönyvíróként tevékenykedhetnek. Dolgozhatnak tévéstúdiókban, filmgyártó cégeknél, munkát vállalhatnak reklámügynökségeknél mint reklámírók vagy filmesek, állást kaphatnak az elektronikus és írott sajtóban.

Különleges szakmai rendezvények, amit a szak (is) szervez:
A belső szakmai jellegű pályázatok mellett, amelyeket egy adott témakörben készülő filmek számára írunk ki (ilyenek voltak 2008-ban a Nyugat évfordulójára készült filmek), részt veszünk az évente megrendezett ETDK szervezésében is, amelynek nyertesei továbbjuthatnak a magyarországi OTDK-ra. Mindezek mellett a tanszék a kolozsvári FfeST nemzetközi diákfilmfesztivál társszervezője. Évente megrendezésre kerül a Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia is, melyre az egész világból érkeznek résztvevők, s amelyen a fiatal kutatók, egyetemi oktatók mellett hallgatók is bemutatnak dolgozatokat.

A szakon működő diákkörök, szakmai tömörülések:
A szak keretében működik a Fiatal Filmesek Műhelye, mely általában kéthetes rendszerességgel tartja üléseit, és célja, hogy a jelenlegi, filmeket készítő tehetséges hallgatók a már végzett hallgatókkal együtt saját filmjeiket egymás között megvitassák, véleményezzék, ötleteiket kicseréljék.

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok:
A nyári gyakorlatot minden évben alkotótábor formájában szervezzük meg, többnyire Kolozsvár környéki festői környezetben. Mindezek mellett a tehetséges diákok számára más lehetőségek is adottak, így pl. 2009-ben két média szakos hallgató elkísérte az európai tanulmányok szakos diákokat egy ötnapos brüsszeli tanulmányútra, amelyről egy rövid dokumentumfilmet forgattak.

2018-as felvételi információk:

A felvételi átlag két jegyből tevődik össze:
a. Képességvizsga (szóbeli, 50%)
b. Filmelemzés (írásbeli, 50%)

a. Képességvizsga
Kizáró jellegű szóbeli vizsga, osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.
A legkisebb átmenő jegy: 6-os. (Ennél kisebb jeggyel nem lehet az írásbeli vizsgákra jelentkezni.)
Felmérjük a felvételiző alapvető készségeit a képi látásmódra, kreatív látványtervezésre vonatkozóan. Kérdésekkel teszteljük a felvételizőnek a képkultúrában és a filmtörténetben való általános tájékozottságát, illetve a filmművészet jelenségeinek értelmezésére vonatkozó képességeit.
Amennyiben a felvételizőnek már van a szak jellegének megfelelő előzetes tevékenysége, hozhat magával: saját készítésű fényképet (kb. 5-10 db) vagy filmet (CD-n, DVD-n max. 15 perc), újságban, folyóiratban saját néven megjelent filmkritikát, működő html vagy flash weboldal-tervezetet, esetleg multimédiával kapcsolatos publikációt.
Fontos megjegyzés: ezek bemutatása nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak.
A képességvizsga része egy digitális fotósorozat elkészítése a helyszínen, amelyre meghatározott idő áll a felvételiző rendelkezésére, és amelyre az egyetem biztosítja a kellékeket és a technikai eszközöket.

b. Filmelemzés
Írásbeli vizsga (120 perces, több kérdést tartalmazó felmérés). Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.
Felmérjük, hogy a felvételizőnek van-e tudatos rálátása a mozgóképkultúra jelenségeire, rendelkezik-e egy minimális általános műveltséggel, kreatív elemzőkészséggel általában a képkultúra és a filmművészet területén.
A vizsga a következő típusú feladatokat fogja tartalmazni:
- egy (kb. 10-20 perces) levetített filmrészlet értelmezése;
- az audiovizuális kommunikáció jelenségeiben (filmművészet, televíziózás, internethasználat stb.) való tájékozottságot, értelmezési készséget, kreativitást felmérő kérdések.

Megjegyzés: Olvassuk el az alábbi ajánlásokat! A vizsgára való felkészülésben sokat segíthet az alábbi ajánlott filmek és olvasmányok ismerete, az ajánlott szempontok figyelembevétele.

Ajánlások a képességvizsgára és a filmelemzésre való felkészüléshez

Nézzük meg a következő filmeket:

Megjegyzés: a film nevére kattintva letölthetők a filmekről szóló elemzések.

Ezeken kívül ajánlott, hogy még ismerjünk legalább 2-3 filmet, amely reprezentatívnak tekinthető a filmtörténet valamely korszakát, területét tekintve.

Ajánlott filmjeink:

Mit kell tudni ezekről a filmekről? Ajánlott szempontok a filmelemzéshez:

  • alapvető információk a film rendezőjéről, főszereplőiről stb.;
  • a film által ábrázolt események, problémák történelmi kontextusba helyezése (milyen korban játszódik, adott esetben milyen valós helyzet vagy események adják a történet hátterét);
  • a film elhelyezése a filmtörténetben, a film műfaji és stílustörténeti besorolása, alapvető stiláris eszközei, műfaji meghatározó jegyei, képvilágának jellemzése;
  • a film értelmezése;
  • a film kapcsolata más művészetekkel: például irodalmi művel való összevetése, ami alapján készült (adott esetben), irodalmi stílus, aminek eljárásaival párhuzamba állítható, esetleg festői stílus, ami hasonlítható hozzá.

Megjegyzések:
A filmekhez felhasználható bármilyen segédanyag: filmlexikonok, kézikönyvek, internetes források stb.
Nagyon jó, ha a felvételiző lehetőség szerint nemcsak ennyit, hanem minél több filmet ismer az egyetemes filmtörténet jelentős alkotásaiból. Ehhez segítséget nyújthatnak a Duna tévében vagy más magyarországi és román közszolgálati adón sugárzott filmmel, filmtörténettel kapcsolatos televíziós ismeretterjesztők és dokumentumfilmek. Kihasználhatók ezen kívül a különböző helyi filmklubok vagy művészmozik vetítései. A Sapientia EMTE kolozsvári kari könyvtárából kölcsönözhetők a fent megnevezetteken kívül egyéb fontos filmtörténeti jelentőségű alkotások is.
Fontos, hogy a felvételiző tudja elemezni egy általa ismert televíziós csatorna műsorszerkezetét, illetve egy-egy jellemző műsorát.

Ajánlott olvasmányok:

Felvételi írásbeli vizsgalap minta:

Kari felvételi szabályzat

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés