Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Oktatás /

2021-es BA-felvételi adatok

Felvételi előkészítő:

2021. május 7 (péntek) 14 órától és május 8 (szombat) 10 órától.

Várjuk szeretettel mindazokat, akik felvételizni szeretnének a Sapientia EMTE fotóművészet, filmművészet, média szakára! Tanáraink online, videókonferencia formájában tartanak felkészítőt. A videókonferencia linkjét e-mailben küldjük el a jelentkezőknek május 5-én, a jelentkezés lezárulása után.

JELENTKEZNI LEHET egy bemutatkozó levéllel, amelyet erre az e-mail címre kell elküldeni: sapientia.ffm@gmail.com legkésőbb 2021. május 5, déli 12 óráig.

A levél tartalmazza a következőket:

 • Hogy hívnak, hol jársz (vagy jártál) iskolába, hol laksz jelenleg?
 • Milyen fotókat készítettél eddig? Töltsd fel a legjobb fotóidat az internetre (ez lehet saját Instagram oldal, Google Drive, stb.) és küldd el a levélben a linket, ahol ezek elérhetőek. (Aki nem filmezett még, reméljük, az is megpróbálkozott a fotózással, várjuk tehát a fotókat!)
 • Milyen filmet készítettél? Ha már készítettél filmet, töltsd fel az internetre (például saját YouTube, Vimeo csatornára, Google Drive-ra, stb.) és küldd el a levélben a linket, ahol ez elérhető. (Nem kötelező filmet is küldeni, de ha van, akkor hasznos lesz, ha megtudod, hogyan vélekednek róla a tanáraink s mit tanácsolnak, hogy továbbfejleszd a tudásodat.)
 • Milyen filmkritikát írtál (például iskolai feladatként, újság számára vagy kedvtelésből)? Küldd el, ha van ilyen. (Nem kötelező, hogy legyen.)
A felvételi előkészítő ingyenes.
Ha van további kérdésed, írj a sapientia.ffm@gmail.com e-mail címre.
További részletek itt.

Felvételire való beiratkozás időtartama:

Beiratkozás: 2021. július 9-én reggel 8-tól július 16-án déli 12 óráig.
A fotófeladat és a portfóliók online feltöltésének határideje: 2021. július 18, 14:00 óra.

A felvételire beiratkozni itt lehet: https://felveteli.sapientia.ro

Külföldi oklevéllel rendelkezők beiratkozásával kapcsolatos információk: http://www.kv.sapientia.ro/hu/felvi/kulfoldi-oklevellel-rendelkezok-beiratkozasa

Felvételi időpontja:

Kizáró jellegű képességvizsga (szóbeli): 2021. július 19. és július 20.

Filmelemzés vizsga (írásbeli): 2021. július 21.

Eredményhirdetés: 2021. július 22. (még nem végleges).

Fellebbezés utáni eredmény: 2021. július 25.

Beiratkozási díj: 70 lej.

Adatok a szakképzésről:

Tudományterület: Művészetek
Képzési ág: Filmművészet és média
A szak megnevezése: Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévérendezés, Film- és tévé-operatőr, Audiovizuális kommunikáció: forgatókönyvírás, reklám) [Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)]
Az oklevélben szereplő cím és szakképzettség megnevezése: Licenţiat în artele filmului - Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV / Imagine de film şi TV / Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)
Meghirdetett helyek száma: 12 tandíjmentes, 13 költségtérítéses hely
Képzés időtartama, formája: 3 éves nappali alapképzés
Költségtérítés összege: 350 EUR/év

Kik jöhetnek erre a szakra?
A filmművészet, fotóművészet, média szak olyan fiatalokat vár, akik érdeklődést mutatnak a filmek iránt, szeretnek fotózni, és már kipróbálták a filmezést is, vagy úgy érzik, örömmel készítenének filmet. Ha te is ezek közé tartozol, és ezt a szakot választod, akkor itt megismerkedhetsz a filmművészet alapjaival, megtanulhatod, hogyan kell a kamerát kezelni, az ötleteidből kész forgatókönyvet írni, filmet rendezni és operatőri munkát végezni.
Az elsőéves általános, alapozó képzés után háromféle szakosodási lehetőség közül választhatsz: a) film- és tévérendezői szakirány, b) film- és tévéoperatőri szakirány, c) audiovizuális kommunikáció (forgatóköny- és reklámírás, filmelmélet). Mindhárom esetben számos érdekes és kreatív feladat révén sajátíthatod el az ezeknek a szakirányoknak megfelelő szakmák alapjait.

Mit lehet itt tanulni?
A szakon oktatott fontosabb tárgyak: fotográfia, filmrendezés, tévérendezés, operatőri ismeretek, vágás, forgatókönyvírás és dramaturgia, filmtörténet, filmelmélet és filmelemzés, vizuális nyelv, filmes marketing és menedzsment, filmzene, képelmélet, művészettörténet. (További információk a szakleírásnál.)

Elhelyezkedési lehetőségek?
A szak végzettjei film- és tévérendezőként, film- és tévéoperatőrként, televíziós műsorok szerkesztőiként-vágóiként, forgatókönyvíróként tevékenykedhetnek. Dolgozhatnak tévéstúdiókban, filmgyártó cégeknél, munkát vállalhatnak reklámügynökségeknél mint reklámírók vagy filmesek, állást kaphatnak az elektronikus és írott sajtóban.

Különleges szakmai rendezvények, amit a szak szervez:
A belső szakmai jellegű pályázatok mellett, részt veszünk az évente megrendezett TDK-kon (Tudományos Diákköri Konferenciákon) is, amelynek nyertesei továbbjuthatnak a magyarországi OTDK-ra. Rendszeresen megrendezésre kerülnek nemzetközi film- és médiatudományi konferenciák is, melyre az egész világból érkeznek résztvevők, s amelyen a fiatal kutatók, egyetemi oktatók mellett hallgatók is bemutatnak dolgozatokat. Diákjaink legjobban sikerült munkáit minden év végén bemutatjuk a nyilvánosság előtt a FIRST CUT címmel megrendezett szemlén.

A szakon működő diákkörök, szakmai tömörülések:
A szak keretében működik a Fiatal Filmesek Műhelye, mely általában kéthetes rendszerességgel tartja üléseit, és célja, hogy a jelenlegi, filmeket készítő tehetséges hallgatók a már végzett hallgatókkal együtt saját filmjeiket egymás között megvitassák, véleményezzék, ötleteiket kicseréljék.

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok:
A nyári gyakorlatot minden évben alkotótábor formájában szervezzük meg, többnyire erdélyi festői környezetben. Mindezek mellett a tehetséges diákok számára lehetőség van szakmai táborokon, fesztiválokon, masterclassokon való részvétel az egyetem támogatásával, az Erasmus+ ösztöndíjprogram segítségével külföldi tanulmányutak, szakmai gyakorlatok megpályázására is van lehetőség.

2021-es felvételi információk:

A vírusveszély miatt az idén online szervezzük meg a felvételi vizsga mindkét részét.
Nagyon fontos éppen ezért, hogy a felvételiző idejében gondoskodjon arról, hogy legyen a felvételi ideje alatt webkamerával ellátott, működő számítógépe, internetkapcsolata. A felvételizők a vizsga technikai lebonyolítására vonatkozó információkról további részletes tájékoztatást kapnak a beiratkozás ideje alatt.

A felvételi átlag két jegyből tevődik össze:
a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga (50%)
b. Írásbeli vizsga (50%)

a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga

Videókonferencián folyik, hangos videófelvétellel rögzítve. A jelentkezők e-mailben kapják meg a csatlakozáshoz szükséges linket.
Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.
A legkisebb átmenő jegy: 6-os. (Ennél kisebb jeggyel nem lehet az írásbeli vizsgákra jelentkezni.)

A vizsga három részből áll:

 • Kérdésekkel teszteljük a felvételizőnek a képkultúrában és a filmtörténetben való általános tájékozottságát, illetve a filmművészet jelenségeinek értelmezésére vonatkozó képességeit.
 • A korábban a felvételi helyszínén lebonyolított fotózás helyett, az idén minden jelentkezőnek előzőleg otthon kell elkészíteni egy 10 fotóból álló sorozatot, Árnyalatok tematikában. A fotók készülhetnek fényképezőgéppel vagy telefonnal is, formai, technikai megkötés nincs (lehet színes vagy fekete-fehér például). A fotókat egy megadott tárhelyre kell feltölteni a felvételiző pontos nevével megnevezett mappába a felvételire való beiratkozás ideje alatt, legkésőbb július 18-án, 14:00 óráig.
 • Amennyiben a felvételizőnek már van a szak jellegének megfelelő előzetes tevékenysége, állítson össze egy portfóliót a legjobb munkáiból, ezt töltse föl a beiratkozás ideje alatt (legkésőbb júl. 18-án 14 óráig) az ott megadott internetes tárhelyre ugyanabba a saját nevével jelzett mappába, ahová a megadott témájú fotókat is feltölti (külön almappába). Amennyiben ezek a munkák már online vannak (YouTube-on, saját drive-on, stb.), akkor készítsen egy listát (word vagy pdf fájl formában) a munkák megnevezésével és a megfelelő linkekkel, és azt töltse föl a mappába. A portfólió tartalmazhat: saját készítésű fényképet vagy filmet, már publikált vagy publikáció előtt álló filmkritikát, működő html vagy flash weboldal-tervezetet, esetleg multimédiával kapcsolatos egyéb munkát. Fontos megjegyzés: ezek bemutatása nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak. A vizsgán értékeljük a portfóliót, vagy annak hiányában plusz feladatot, kérdést adunk.

b. Írásbeli vizsga

Jeligével titkosított írásbeli vizsga, a jelentkezők kérdőívet kapnak, amelynek kitöltésére 90 perc áll rendelkezésre. Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.
Ezen a vizsgán felmérjük, hogy a felvételizőnek van-e tudatos rálátása a mozgóképkultúra jelenségeire, rendelkezik-e egy minimális általános műveltséggel, elemzőkészséggel általában a képkultúra és a filmművészet területén. Felmérjük a felvételiző alapvető készségeit a képi látásmódra, kreatív látványtervezésre vonatkozóan.

A vizsga a következő típusú feladatokat fogja tartalmazni:

 • egy (kb. 10 perces) filmrészlet értelmezése, elemzése (a részletet levetítésének ideje nem számít bele a vizsgaidőbe), a részlet lehet az ajánlott filmek egyikéből, de lehet más, ismeretlen filmből is;
 • egy megadott kép alapján elképzelt rövid filmjelenet kitalálása, leírása (kreativitást felmérő feladat).

Megjegyzés: Olvassuk el az alábbi ajánlásokat! A vizsgára való felkészülésben sokat segíthet az alábbi ajánlott filmek és olvasmányok ismerete, az ajánlott szempontok figyelembevétele.

Ajánlások a képességvizsgára és a filmelemzésre való felkészüléshez

Nézzük meg a következő filmeket:

Megjegyzés: a film nevére kattintva letölthetők a filmekről szóló elemzések.

Ezeken kívül ajánlott, hogy még ismerjünk legalább 2-3 filmet, amely reprezentatívnak tekinthető a filmtörténet valamely korszakát, területét tekintve.

Ajánlott filmjeink:

Mit kell tudni ezekről a filmekről? Ajánlott szempontok a filmelemzéshez:

 • alapvető információk a film rendezőjéről, főszereplőiről stb.;
 • a film által ábrázolt események, problémák történelmi kontextusba helyezése (milyen korban játszódik, adott esetben milyen valós helyzet vagy események adják a történet hátterét);
 • a film elhelyezése a filmtörténetben, a film műfaji és stílustörténeti besorolása, alapvető stiláris eszközei, műfaji meghatározó jegyei, képvilágának jellemzése;
 • a film értelmezése;
 • a film kapcsolata más művészetekkel: például irodalmi művel való összevetése, ami alapján készült (adott esetben), irodalmi stílus, aminek eljárásaival párhuzamba állítható, esetleg festői stílus, ami hasonlítható hozzá.

Megjegyzések:
A filmekhez felhasználható bármilyen segédanyag: filmlexikonok, kézikönyvek, internetes források stb.
Nagyon jó, ha a felvételiző lehetőség szerint nemcsak ennyit, hanem minél több filmet ismer az egyetemes filmtörténet jelentős alkotásaiból. Ehhez segítséget nyújthatnak a Duna tévében vagy más magyarországi és román közszolgálati adón sugárzott filmmel, filmtörténettel kapcsolatos televíziós ismeretterjesztők és dokumentumfilmek. Kihasználhatók ezen kívül a különböző helyi filmklubok vagy művészmozik vetítései. A Sapientia EMTE kolozsvári kari könyvtárából kölcsönözhetők a fent megnevezetteken kívül egyéb fontos filmtörténeti jelentőségű alkotások is.
Fontos, hogy a felvételiző tudja elemezni egy általa ismert televíziós csatorna műsorszerkezetét, illetve egy-egy jellemző műsorát.

Ajánlott olvasmányok:

Felvételi írásbeli vizsgalap minta:

Kari felvételi szabályzat

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés