Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Oktatás /

2024-es BA-felvételi adatok

Felvételire való beiratkozás időtartama:

Beiratkozás: 2024. július 8. reggel 8-tól július 12. déli 14 óráig.

A felvételire beiratkozni itt lehet: https://felveteli.sapientia.ro

A portfóliók online feltöltésének határideje: 2024. július 12., 12:00 óra (ehhez a feltöltési linket a beiratkozást követően kapják meg a jelentkezők, az e-mailes visszaigazolás során).

Külföldi oklevéllel rendelkezők beiratkozásával kapcsolatos információk: https://sapientia.ro/hu/felveteli/kulfoldi-oklevellel-rendelkezoknek

 

Felvételi időpontja:

Kizáró jellegű képességvizsga (szóbeli): július 13-14. (két csoportban, egy jelentkező csak egyik dátumon).

Írásbeli vizsga: július 15. (egységes dátum minden felvételizőnek).

Eredményhirdetés: július 16. (még nem végleges).

Fellebbezés utáni eredmény: július 19.

Beiratkozási díj: 150 RON.

Adatok a szakképzésről:

Tudományterület: Művészetek
Képzési ág: Filmművészet és média
A szak megnevezése: Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévérendezés, Film- és tévé-operatőr, Audiovizuális kommunikáció: forgatókönyvírás, reklám) [Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)]
Az oklevélben szereplő cím és szakképzettség megnevezése: Licenţiat în artele filmului - Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV / Imagine de film şi TV / Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)
Meghirdetett helyek száma: 12 tandíjmentes, 13 költségtérítéses hely
Képzés időtartama, formája: 3 éves nappali alapképzés
Költségtérítés összege: 500 EUR/év

Kik jöhetnek erre a szakra?
A filmművészet, fotóművészet, média szak olyan fiatalokat vár, akik érdeklődést mutatnak a filmek iránt, szeretnek fotózni, és már kipróbálták a filmezést is, vagy úgy érzik, örömmel készítenének filmet. Ha te is ezek közé tartozol, és ezt a szakot választod, akkor itt megismerkedhetsz a filmművészet alapjaival, megtanulhatod, hogyan kell a kamerát kezelni, az ötleteidből kész forgatókönyvet írni, filmet rendezni és operatőri munkát végezni.
Az elsőéves általános, alapozó képzés után háromféle szakosodási lehetőség közül választhatsz: a) film- és tévérendezői szakirány, b) film- és tévéoperatőri szakirány, c) audiovizuális kommunikáció (forgatóköny- és reklámírás, filmelmélet). Mindhárom esetben számos érdekes és kreatív feladat révén sajátíthatod el az ezeknek a szakirányoknak megfelelő szakmák alapjait.

Mit lehet itt tanulni?
A szakon oktatott fontosabb tárgyak: fotográfia, filmrendezés, tévérendezés, operatőri ismeretek, vágás, forgatókönyvírás és dramaturgia, filmtörténet, filmelmélet és filmelemzés, vizuális nyelv, filmes marketing és menedzsment, filmzene, képelmélet, művészettörténet. (További információk a szakleírásnál.)

Elhelyezkedési lehetőségek?
A szak végzettjei film- és tévérendezőként, film- és tévéoperatőrként, televíziós műsorok szerkesztőiként-vágóiként, forgatókönyvíróként tevékenykedhetnek. Dolgozhatnak tévéstúdiókban, filmgyártó cégeknél, munkát vállalhatnak reklámügynökségeknél mint reklámírók vagy filmesek, állást kaphatnak az elektronikus és írott sajtóban.

Különleges szakmai rendezvények, amit a szak szervez:
A belső szakmai jellegű pályázatok mellett, részt veszünk az évente megrendezett TDK-kon (Tudományos Diákköri Konferenciákon) is, amelynek nyertesei továbbjuthatnak a magyarországi OTDK-ra. Rendszeresen megrendezésre kerülnek nemzetközi film- és médiatudományi konferenciák is, melyre az egész világból érkeznek résztvevők, s amelyen a fiatal kutatók, egyetemi oktatók mellett hallgatók is bemutatnak dolgozatokat. Diákjaink legjobban sikerült munkáit minden év végén bemutatjuk a nyilvánosság előtt a FIRST CUT címmel megrendezett szemlén.

A szakon működő diákkörök, szakmai tömörülések:
A szak keretében működik a Fiatal Filmesek Műhelye, mely általában kéthetes rendszerességgel tartja üléseit, és célja, hogy a jelenlegi, filmeket készítő tehetséges hallgatók a már végzett hallgatókkal együtt saját filmjeiket egymás között megvitassák, véleményezzék, ötleteiket kicseréljék.

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok:
A nyári gyakorlatot minden évben alkotótábor formájában szervezzük meg, többnyire erdélyi festői környezetben. Mindezek mellett a tehetséges diákok számára lehetőség van szakmai táborokon, fesztiválokon, masterclassokon való részvétel az egyetem támogatásával, az Erasmus+ ösztöndíjprogram segítségével külföldi tanulmányutak, szakmai gyakorlatok megpályázására is van lehetőség.

2024-es felvételi információk:

A felvételi átlag két jegyből tevődik össze:
a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga (50%)
b. Írásbeli vizsga (50%)

a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga

Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.
A legkisebb átmenő jegy: 6-os. (Ennél kisebb jeggyel nem lehet az írásbeli vizsgákra jelentkezni.)

A vizsga három részből áll:

  • Kérdésekkel teszteljük a felvételizőnek a képkultúrában és a filmtörténetben való általános tájékozottságát, illetve a filmművészet jelenségeinek értelmezésére vonatkozó képességeit.
  • Értékeljük a felvételiző fotózási feladatát, amelyet a felvételi helyszínén bonyolítunk le, megadott témában, az egyetem által biztosított fényképezőgépekkel.
  • Amennyiben a felvételizőnek már van a szak jellegének megfelelő előzetes tevékenysége, állítson össze egy portfóliót a legjobb munkáiból, ezt feltöltheti a a beiratkozás ideje alatt (legkésőbb 2022. júl. 12-én 12 óráig) az iratkozást visszaigazoló emailben megadott internetes tárhelyre a saját nevével jelzett mappába. Amennyiben ezek a munkák már online vannak (YouTube-on, saját drive-on, stb.), akkor készítsen egy listát (word vagy pdf fájl formában) a munkák megnevezésével és a megfelelő linkekkel, és azt töltse föl a mappába. Mindezeket a munkákat kinyomtatott formában is magával hozhatja a felvételire. A portfólió tartalmazhat: saját készítésű fényképet vagy filmet, már publikált vagy publikáció előtt álló filmkritikát, működő html vagy flash weboldal-tervezetet, esetleg multimédiával kapcsolatos egyéb munkát. Fontos megjegyzés: ezek bemutatása nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak. A vizsgán értékeljük a portfóliót, vagy annak hiányában plusz feladatot, kérdést adunk.

b. Írásbeli vizsga

Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.
Ezen a vizsgán felmérjük, hogy a felvételizőnek van-e tudatos rálátása a mozgóképkultúra jelenségeire, rendelkezik-e egy minimális általános műveltséggel, elemzőkészséggel általában a képkultúra és a filmművészet területén. Felmérjük a felvételiző alapvető készségeit a képi látásmódra, kreatív látványtervezésre vonatkozóan.

A vizsga a következő típusú feladatokat fogja tartalmazni:

  • egy (kb. 10 perces) filmrészlet értelmezése, elemzése (a részletet levetítésének ideje nem számít bele a vizsgaidőbe), a részlet lehet az ajánlott filmek egyikéből, de lehet más, ismeretlen filmből is.

Megjegyzés: Olvassuk el az alábbi ajánlásokat! A vizsgára való felkészülésben sokat segíthet az alábbi ajánlott filmek és olvasmányok ismerete, az ajánlott szempontok figyelembevétele.

Ajánlások a képességvizsgára és a filmelemzésre való felkészüléshez

Nézzük meg a következő filmeket:

Megjegyzés: a film nevére kattintva letölthetők a filmekről szóló elemzések.

Ezeken kívül ajánlott, hogy még ismerjünk legalább 2-3 filmet, amely reprezentatívnak tekinthető a filmtörténet valamely korszakát, területét tekintve.

Ajánlott filmjeink:

Mit kell tudni ezekről a filmekről? Ajánlott szempontok a filmelemzéshez:

  • alapvető információk a film rendezőjéről, főszereplőiről stb.;
  • a film által ábrázolt események, problémák történelmi kontextusba helyezése (milyen korban játszódik, adott esetben milyen valós helyzet vagy események adják a történet hátterét);
  • a film elhelyezése a filmtörténetben, a film műfaji és stílustörténeti besorolása, alapvető stiláris eszközei, műfaji meghatározó jegyei, képvilágának jellemzése;
  • a film értelmezése;
  • a film kapcsolata más művészetekkel: például irodalmi művel való összevetése, ami alapján készült (adott esetben), irodalmi stílus, aminek eljárásaival párhuzamba állítható, esetleg festői stílus, ami hasonlítható hozzá.

Megjegyzések:
A filmekhez felhasználható bármilyen segédanyag: filmlexikonok, kézikönyvek, internetes források stb.
Nagyon jó, ha a felvételiző lehetőség szerint nemcsak ennyit, hanem minél több filmet ismer az egyetemes filmtörténet jelentős alkotásaiból. Ehhez segítséget nyújthatnak a Duna tévében vagy más magyarországi és román közszolgálati adón sugárzott filmmel, filmtörténettel kapcsolatos televíziós ismeretterjesztők és dokumentumfilmek. Kihasználhatók ezen kívül a különböző helyi filmklubok vagy művészmozik vetítései. A Sapientia EMTE kolozsvári kari könyvtárából kölcsönözhetők a fent megnevezetteken kívül egyéb fontos filmtörténeti jelentőségű alkotások is.
Fontos, hogy a felvételiző tudja elemezni egy általa ismert televíziós csatorna műsorszerkezetét, illetve egy-egy jellemző műsorát.

Ajánlott olvasmányok:

Felvételi írásbeli vizsgalap minta:

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat