Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Hírek / Hírek / |

FELVÉTELI 2011
2011.07.17. 11:46

Beiratkozás: 2011. július 11–24.
Vizsgák: júl. 25-26: képességvizsga (szóbeli), júl. 27: filmelemzés (írásbeli). Eredmény: júl.28.du.

Hasznos információk a felvételire való beiratkozásról

Hasznos információk a felvételiről és a szakképzésről

Beosztás szóbeli vizsgára: letöltés

TUDNIVALÓK A SZÓBELI VIZSGÁRA:

 • Min. átmenő jegy: 6-os.
 • Kérünk mindenkit, hogy a megadott időpont előtt 1 órával jelenjen meg!
 • A képességvizsga 2 részből áll:
  1. fotózás (jelentkezés a vizsgaidőpont előtt 1 órával) a földszinten kijelölt helyen,
  2. szóbeli vizsga (földszint, Óváry terem)  (Erre a felvételiző hozza magával saját készítésű fotóit kinyomtatva vagy digitálisan, filmjeit CD-n, DVD-n, adatohordozón, megjelent filmkritikáját, működő html vagy flash weboldal-tervezetét. Fontos megjegyzés: ezek bemutatása nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak. Ez esetben a jelentkező a vizsgán külön feladatot kap.)
 • A vizsgára csak a személyi igazolvány és a felvételi igazolvány felmutatásával lehet jelentkezni.
 • A szóbeli vizsga eredménye kedden, július 26-án kerül kifüggesztésre, egy órával a vizsga lezárása után.

A szóbeli képességvizsga eredménye: letöltés

Az írásbeli vizsga helyszíne: a Sapientia EMTE Déva utcai épülete, cím: Kolozsvár, Déva utca, 19.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2011. július 27. (szerda), 10 óra.

Kérjük a felvételizőket, hogy az irásbeli vizsga időpontja előtt egy órával jelenjenek meg és foglalják el a helyüket a termekben. Az írásbeli vizsgára csak a személyi igazolvány és a felvételi igazolvány felmutatásával lehet jelentkezni. A terembe mobiltelefont, írópapírt bevinni tilos!

A dolgozatok megírásához csak kék színű írószert (töltőtoll, golyóstoll) szabad használni.

A felvételi vizsga végső eredményei: letöltés
Fellebbezések eredményei: letöltés

További fontos információk a kari felvételi szabályzatból:

 • A sikeresen felvételizőknek a kar által meghatározott időpontig be kell iratkozniuk a választott szakra, és meg kell kötniük a beiskolázási szerződést. A beiratkozást elmulasztó jelöltek helyét e dátum után üresnek tekintik, és pótfelvételire meghirdetik. A 2011-es felvételi alkalmával a kolozsvári karon a helyek elfoglalásának végső időpontja: 2011. augusztus 2., 16 óra.
 • A sikeresen felvételiző, de a beiratkozást elmulasztó jelentkezők felszabadult helyére a felvételin kiesettek közül jelentkezhetnek azok, akik a vizsga minden összetevőjén elérték az átmenő jegyet. A jelentkezéseket a felvételi átlag csökkenő sorrendjében veszik figyelembe, beleértve az utolsó helyen egyenlő átlagot elért jelentkezők sorrendi kritériumait is. Az így megüresedő helyekről a titkárságok az érintetteket értesítik.
 • A tandíjas helyekre bejutóknak a beiratkozáskor a dékáni hivatal által meghatározott tandíjelőleget ki kell fizetniük. Amennyiben a tanév kezdetéig tandíjmentes helyek megüresedése miatt tandíjas helyről tandíjmentesre kerül át, a hallgatónak a tandíjelőleget visszatérítik.
 • Fellebbezést csak írásbeli vizsgaeredménnyel kapcsolatban lehet benyújtani. A fellebbezések elfogadása vagy elutasítása az EMTE kizárólagos joga.
 • A vizsgák eredményével kapcsolatos esetleges fellebbezéseket az eredmények kifüggesztésétől számított 48 órán belül kell eljuttatni a Kari Felvételi Bizottsághoz. A fellebbezések megválaszolásának határideje a fellebbezési határidő lejártától számított 48 óra.
 • A megfellebbezett dolgozat újrajavítására a Kari Felvételi Bizottság olyan tanárokat kér fel, akik nem vettek részt az első javításban. A dolgozatok újrajavítása az eredetileg jóváhagyott pontozási rendszer szerint történik. Ha az eredeti jegy kisebb, mint 9-es, a végső osztályzat csak abban az esetben módosul, amennyiben az újrajavításnál egy jegynél nagyobb az eltérés. Ha az eredeti jegy 9-es, vagy annál nagyobb, az újrajavítás eredménye lép érvénybe, függetlenül a különbségtől. Az elfogadott óvások esetében a Kari Felvételi Bizottság elnökének jelenlétében az első és második javítást végző tanárok közösen egyeztetik a régi és az új jegyeket. A fellebbezés elbírálása csak ezután válik véglegessé.
 • Abban az esetben, ha a Kari Felvételi Bizottság helyt ad valamely fellebbezésnek, a jelentkező felvételt nyer az egyetemre, amennyiben a végső átlaga meghaladja az utolsó bejutó átlagát. Ha az eredmény az utolsó bejutó átlagával azonos, a sorrendi kritériumokat kell alkalmazni. Az óvás eredménye nem módosíthatja az eredetileg felvettek névsorát, tehát a jelentkezőt az eredetileg megállapított helyszámon felül veszik fel. Ha tandíjas helyen bejutott jelentkező a fellebbezés nyomán tandíjmentes helyre jogosult, elnyeri a tandíjmentességet. Ha valamely sikeresen felvételizett jelentkező visszalép, a megüresedett hely nem tölthető be az eredeti rangsorolás alapján, illetve megüresedett tandíjmentes hely nem tölthető be a következő tandíjas jelentkezővel, csak az elfogadott fellebbezések megoldása után.
 • A fellebbezések elbírálása után a felvételi eredménye végleges, további módosításra nem kerülhet sor.


 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés