Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Csoportos kutatás: KPI-Egyetemi Kutatási Program 2009-2010.

MOZGÓKÉPI REMEDIALIZÁCIÓS JELENSÉGEK

A kutatás időszaka: 2009.02.01–2010.09.30.

A pályázat kiírója: Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete
A pályázó intézmény: EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar, Média Tanszék
Tudományterület: filmelmélet
Kulcsszavak: remedializáció, intermedialitás, filmelmélet, médiumelmélet, vizuális antropológia
A kutatócsoport vezetője: Pethő Ágnes
A kutatócsoport tagjai:
Virginás Andrea
Blos-Jáni Melinda
Boné Ferenc

A kutatás rövid bemutatása

A projekt korábbi, a mozgókép művészetközi és intermediális jelenségeire irányuló csoportos és egyéni kutatásainkból szervesen következő továbblépésként értelmezhető. Ezúttal Jay David Bolter és Richard Grusin médiumelméleti munkásságának nyomán a remedializációnak (remediation) nevezett általános jelenség filmbeli megnyilvánulásait elemezzük. A vizsgálat a Bolter és Grusin által kialakított elméleti keretben a medialitás/mediálás és realitás, illetve hipermedialtás (hypermediacy) és azonnaliság (immediacy) összefonódásának eseteire koncentrál a mozgókép terén. Úgy érezzük, hogy az a jelenségkör, amit Bolter és Grusin leír a jelen a médiumok használatát illetően kulcsfontosságú problémákat ragad meg, és ugyanakkor számos irányban továbbgondolható. Az elméletnek a mozgókép médiumára vonatkozó része talán a legkevésbé kidolgozott, részletesebb alkalmazása a film egyes területére pedig tudtunkkal még csak igen szórványosan történt meg. Ami kutatás felmutatható erről, az többnyire a filmtechnika remedializációjának vizsgálatára vonatkozik a számítógépes technikák (pl. videojátékok) területére, így kutatásunkat, amely a mozgókép médiumát célozza meg és annak többféle regiszterét is vizsgálja, időszerűnek és valós eredményeket ígérőnek tartjuk.

A tudományos eredmények hasznosítása

A végzett kutatás eredményei várhatóan a tagok által írt önálló tanulmányok lesznek, amelyeket szándékunkban áll szakfolyóiratokban vagy válogatásokban publikálni. Ezzel a témával előadásokkal részt veszünk több nemzetközi konferencián is 2009 folyamán (pl. a NECS által szervezett konferencián, Lundban és a tanszékünk által szervezett éves nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencián, stb.)

 

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat