Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Csoportos kutatás: KPI-Egyetemi Kutatási Program 2006-2008.

JEAN-LUC GODARD ÉS A MODERN FILM MEDIALITÁSA
A kutatás időszaka: 2006.10.01.–2008.07.31.

A pályázat kiírója: Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete
A pályázó intézmény:
EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar, Média Tanszék
Tudományterület: filmelmélet
Kulcsszavak: medialitás,intermedialitás,modernizmus,reflexivitás,ekphraszisz
A kutatócsoport vezetője: Pethő Ágnes
A kutatócsoport tagjai:
Virginás Andrea
Gregus-Fóris Zoltán
Blos-Jáni Melinda
Horváth Emőke-Ágnes (III-IV. éves hallgató)

A kutatás rövid leírása:

A projekt korábbi csoportos és egyéni kutatásainkból következő továbblépésként értelmezhető. Számos részeredmény után egy általános, több szempontra kiterjedő vizsgálatot szeretnénk végezni, amelynek tárgya a modern film sokat vitatott életműve, Jean-Luc Godard művészete, illetve annak hatása a filmművészetben. A vizsgálat kiterjed az életmű különböző korszakaira, a filmek filmtörténeti-filmelméleti kontextualizálhatóságára, hatására más rendezőkre. Annak ellenére, hogy a csoportos kutatás munkamegosztó jellegéből következően több nézőpontot is szeretnénk érvényesíteni, a legfontosabb általános szempont, amit szem előtt tartunk a filmek medialitása, az ahogyan a godard-i film mint filmtípus viszonyul a filmhez mint médiumhoz, illetve a többi médiumokhoz. Célunk végső soron Godard és kortársai/utódai filmjeinek esetenkénti kontrasztív elemzésével adalékokat szolgáltatni a modern film implicit médiumelméletéhez, ahhoz ahogyan ez a filmtípus viszonyul film és valóság, film és nyelv, film és technika különböző kérdéseihez.

 

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat