Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Hírek / |

FIRST CUT 6
2023.06.28. 12:49

Június 30-án, 17:00-tól tartjuk meg a szokásos, nyilvános évvégi mustránkat.
2017-ben azzal a céllal indítottuk az eseményt, hogy a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának filmművészet, fotóművészet, média szakos (BA), illetve filmtudomány (MA) szakos hallgatóinak munkáit a nagyközönség előtt is bemutassuk.
Mint minden évben, az idén is a filmtermés legjobbjai közül válogathatnak az érdeklődők, valamint készülünk fotókiállítással, videóinstallációkkal és kísérleti filmes projektekkel is.

 

Facebook-event

 FILMEK

I. blokk (18:00-19:30, Aula)

• Fazakas Lehel: Mater noster
• Dénes Csaba: Senki nem látott
• Horváth Nóra: Narancs
• Hermann Henrietta: A medúzák képesek elpárologni
• Holinka Kinga: Hófödte

II. blokk (19:50-21:30, Aula)

• Sárkány Hilda: Eső után köpönyeg
• Ádám Attila: Koldustánc
• Makkai Márk: Jackpot
• Nagy Márton: Hanna & Flóra
• Szatmári Loretta: A többi csak ráadás


FOTÓKIÁLLÍTÁSOK (Aula előtti tér)

• Halászy Kamilla: Beavatás
• Bende Helga: To Belong


VIDEÓINSTALLÁCIÓK/KÍSÉRLETI FILMES PROJEKTEK (Stúdió és annak előtere)

• Kovács Ábel: Bárcsak ismernélek
• Péter Roland: Kolozsvár
• FT1: 48H
• Mindenki: Fahrt-manók és grip-szúnyogokMater noster

Rendező: Fazakas Lehel
Operatőr: Dénes Csaba

A tanítónéni húsvétra nagyszabású passiójátékot tervez. Anya és fia otthon mindent megtesz, hogy felkészüljenek a meghallgatásra. De ahogy a próba-casting egyre ügyetlenebbé válik, a család tagjai kénytelenek felismerni, hogy az élet néha rosszul osztja le a szerepeket.


Senki nem látott

Rendező: Dénes Csaba
Operatőr: Paszterkó Viktor

A film egy sodródástörténet, ahol Sárát, egy angyali teremtményt követünk végig, ahogyan a városban kóborolva keresi a kapcsolódást emberekkel, helyekkel, tárgyakkal.


Narancs

Rendező: Horváth Nóra
Operatőr: Vaida Emánuel
Narancs egy boszorkányos öregasszony. Növényekből készít orvosságokat, ezekkel segíti a falubelieket. Kunyhója csendjét és gyógynövényszagú életét a mező tulajdonosa háborgatja.

A medúzák képesek elpárologni

Rendező: Hermann Henrietta
Operatőr: Csomós Attila
Tudtad, hogy a medúzák képesek elpárologni? Csak tíz százalékkal tartalmaz az ő testük több vizet, mint a miénk. Tehát mi is szinte képesek vagyunk elpárologni… Elég beteg, de nem érdekesebb így egy kicsit az élet?

Hófödte

Rendező: Holinka Kinga
Animátorok: Holinka Kinga, Hermann Henrietta, Páll Adél
A lány egy hómezőn ébred. A távolban csak egy erdő és egy tó van, azon kívül hó, amíg a szem ellát. A lány menedéket keresve elindul a tó irányába, azonban ott megmagyarázhatatlan események sorozata veszi kezdetét.

Eső után köpönyeg

Rendező: Sárkány Hilda
Operatőr: Madarász Ákos
Életünk során gyakran találkozunk olyan helyzetekkel, amelyek váratlanok és kihívást jelentenek számunkra, kimozdítanak komfort zónánkból. Ezek a helyzetek néha olyan mértékben eltérnek a várakozásainktól, hogy akár a legrosszabb rémálmunkban sem gondoltuk volna rájuk.  Ferenc problémái gyerekkori falujában egy kiló liszttel kezdődnek s ezek mellett teljesen eltörpülnek a kellemetlen pálinkázgatások, vagy kínos kérdések. Egyetlen pillanat alatt megváltozik minden.

Koldustánc

Rendező, operatőr: Ádám Attila
A Koldustánc című kisfilm célja egy létállapot bemutatása, a haraggal telt lélek állapotáé. A főhősnek szembe kell néznie önmagával, hogy életének jelen pontjából képes legyen tovább lépni. Eldobja magától a pénzt, hogy képes legyen megtapasztalni azt, amit nem vagyonként könyvelünk el, egy szintén értékes dolgot, a tudást. Amint rájön, hogyan min kell változtatnia, hogy képes legyen továbblépni, egy flashback-szerű montázs sorozat áltál visszatekint azokra a dolgokra, amelyek átértelmezésével megtörténhet életében a változás. Az utolsó képen egy vonat halad el az allomáson, immáron másik irányba, lezárva egy nem járhatónak bizonyuló utat.

Jackpot

Rendező: Makkai Márk
Operatőr: Molnár Sámuel
A Jackpot egy rövid akció-vígjáték, ami egy fiktív balkáni gengsztertörténetet mutat be humoros karakterekkel. A szerencsejáték és az ember kapcsolata van az előtérben. Két párhuzamos történettel kezdődik, ami összekapcsolódik. A film olyan mint egy szerencsejáték, bevonja a nézőt is a játékába, így mindenki eldöntheti, hogy kinek a pártján áll.

Hanna & Flóra

Rendező, opeatőr: Nagy Márton
Hét év távollét után, Flóra visszatér szülővárosába. Ott, látszólag véletlenül, összefut Hannával, egykori legjobb barátnőjével. Miközben megpróbálják újraéleszteni régi barátságukat, csínytevések történnek, régi sebek törnek felszínre. A tervek félresikerülnek, mindennek eredményeképpen meg a lányok hajnalra megbilincselve egy rendőrőrsön találják magukat.

A többi csak ráadás

Rendező: Szatmári Loretta
Operatőr: Dénes Csaba, Csomós Attila, Paszterkó Viktor

Égető nap, lassú gondolatok, nincs nappal, sem este. Utolsó slukk és első korty, nedves fű, vízcsobogás, izzadtság. Valamiért tudjuk, hogy ennél boldogabbak nem leszünk, mint most. Amikor már nem leszünk összezárva egy városba, elfelejtjük mostani bajainkat, és nem lesz ijesztő minden. Csak arra kérlek titeket, hogy senkinek se jusson eszébe, hogy ez az utolsó nyár, mert akkor minden összeomlik és kikészülünk, arra pedig ráérünk.Beavatás

Halászy Kamilla

A Beavatás utáni élet az, amikor a gondolkodás, cselekvés, érzés és alkotás hozzánk tartozik. Egy állapot, amelyben önmagunkként létezünk és cselekszünk. Idáig eljutni olyan, mint átkelni egy próbákkal teli erdőn. A Beavatás archetipikus hősei (a viking és a boszorkány) ebben a formában olyan megközelítéseket képviselnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy újradefiniáljuk magunkat.


To Belong

Bende HelgaBárcsak ismernélek

Kovács Ábel

Az esszéfilm azt a kiváltságos, mégis gyötrő kapcsolati állapotot hivatott érzékeltetni, amely anya és gyermeke között fennáll. A felnőtt gyermek minden jó és szép emléket a maga teljességében meg akar őrizni anyjáról, de képtelen rá; az emlékek haloványak, bizonytalanok. A szép és megnyugtató emlékeket és érzéseket fájdalmas és keserű élmények és gondolatok színezik. Az absztrakciót és metaforikus vonatkozást erősítő képek és hangok a verssel összhangban képezik az alkotó szándékot, hogy közelebb kerüljön anyjával való kapcsolata sarokpontjaihoz.


Kolozsvár

Péter Roland

A hangtalan fényképekből a zajos mozgóképes valóságba átlépve lehetünk részesei az elmúlt évszázadnak. Rálátást nyerhetünk, hogy egyes fontos kolozsvári helyszínek miként fejlődtek, modernizálódtak és hogyan alakult át az élet a városban.


48H

DEADLINE

Kovács Ábel, Orbán Orsolya, Sarnyai Zsófia, Lukács Gergely, Péter Roland

A Filmtudomány mesteri szak elsőéves hallgatóinak szánt műhelygyakorlat során 48 óra alatt kell, egy nyilvánosan bemutatható audiovizuális végterméket megvalósítani.

A 48 órás időkeret nagymértékben befolyásolja az audiovizuális alkotás megtervezése és megvalósítása során felmerülő alkotói döntések számottevő részét. Számos kompromisszumot kötve kell az elképzelt mozgókép tartalmát, műfaját, struktúráját, a filmbeli cselekmény látványvilágát, hangterét stb. kialakítani.

A projektek megvalósítása során az alkotóknak figyelmesen kell bánni a számos filmbeli funkció betöltésére alkalmas hangjelenségekkel is.

Ebben az évben, a következő 5 elsőéves hallgató munkája kerül nyilvános bemutatásra:

 

  • Kovács Ábel: Te és én - Az esszéfilm az apa-lánya kapcsolat komplex egyszerűségét mutatja be az emlékezés megbízhatatlan, szubjektív rendszerén keresztül. Az apa és lánya tudatfolyam-áramlása poétikus hangvételben kerül prezentálásra. Monológjaik a másként megélt és felelevenített, mégis elválaszthatatlanul egybefonódó emlékláncolatok és élmények által párbeszéddé állnak össze. A párbeszédben érzékelhetővé válnak az apa bizonytalan, elhomályosodott emlékezése, nehezen azonosítható és konkretizálható emlékei, ezzel szemben pedig a lány éles emlékezetének tiszta és konkrétan megfejthető emlékképei. Az elbizonytalanító, és többnyire metaforikus töltettel rendelkező emlékképek a hangi érzékelés felelevenítéséül szolgáló zörejvilággal egyesülve az emlékképek egyszerre konkrét és absztrakt körvonalainak kirajzolódását segítik elő. Emlékek és érzések, csalódások és sikerek, öröm és bánat, nevetés és sírás, s mindenekfelett a mindent felülíró szellemi kötelék.
  • Orbán Orsolya: Alvó lány portréja, 2023Annyira álmos vagyok, de félek elaludni. A projekt az elalvás pillanatát ábrázolja, feltéve a kérdést, hova tűnik a kavargó gondolat, fájdalom és a testi nehézérzet az éjszakában.
  • Sarnyai Zsófia: Valami Bennem - Mi történik az nőiséggel korunkban? Mi történik a nőiséggel, ha a medence környéki éra bajban van? Egyre több olyan fiatal felnőtt nővel találjuk szemben magunkat, akik alhasi és méh körüli tájékon súlyos panaszokkal, betegségekkel küszködnek. Annak, hogy pontosan mi az oka ezen panaszok kialakulásának, milyen fájdalmakkal jár, a megoldás miben rejlik, ezen kérdésekből indulok ki. A Valami Bennem egy olyan kísérleti alkotás, amely az endometriózis és PCOS betegségben küzdő emberek fájdalmait hivatott megjeleníteni. Célom az volt, hogy ne csak elmagyarázzam, láttassam, érzékeltessem különböző módokon a fájdalmakat, amelyeket ilyenkor az alanyok megélnek. A narráció egy személyes történetet mesél el ezzel átélhetővé teszi az absztrakt szekvenciát. Krystof Penderecki diszharmonikus művei a hangulat mélyítésére szolgálnak, a feszültség növelését segítik elő.
  • Lukács Gergely: Animal's movements
  • Péter Roland: Eminem - AI - A filmben megjelenő dolgokat szinte teljes mértékben a mesterséges intelligencia generálta. Eminem diss track stílusú dalszövege az AI-ról, az AI-nak szól. A paradox csavar ebben, hogy a szöveget a ChatGPT írta, a monológot az Uberduck mondta fel, a zenei alapért a Soundful felel, a képekért pedig a Runaway. A végtermék tehát ingyenes mesterséges intelligencia programok használatával készült. Mindez viszont nem jöhetett volna létre, ha én, mint alkotó, nem adom meg a szoftvereknek a megfelelő kulcsszavakat és a parancsértékű utasításokat...

 

Vezetőtanár: dr. Fazakas Áron


Fahrt-manók és grip-szúnyogok

Dénes Csaba, Hubai Flórián, Orbán Orsolya, Paszterkó Viktor, Polacsek Zsófia, Zengő Benedek, Igor Buharov

Super 8-ra forgatunk!

Szittya Emil: 82 álom a második világháború idejéből.

Álomból gondolat, gondolatból képek.

Papírfecnik. Sok.

Orsolya és Zsófi lábujjakat lát.

Viktor lerajzolja.

Flórián megeszi.

Csaba felveszi.

Benedek azt mondja: Caffenol C-t használunk Hidrogénperoxidos Bleach-el (ez halványító fixír magyarul).

Fehér a film, ki van égve.

MÉLY DEPRESSZIÓ.

Buharov így szól „Nincs eredmény, de jó móka volt!


 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat