Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Hírek / |

MA felvételi 2023
2023.08.28. 05:07

Augusztus 28 és szeptember 8 között lehet íratkozni az idén induló Filmtudomány mesterképzésünkre.

2023-as MA-felvételi adatok

Meghirdetett helyek száma: 10 tandíjmentes + 5 költséghozzájárulásos

Beiratkozás: https://felveteli.sapientia.ro/ felületen, augusztus 28 és szeptember 8 között.

Felvételi időpontja:

 

  • írásbeli: szeptember 10.
  • szóbeli: szeptember 11.

 

Eredmények: szeptember 12.

Helyek visszaigazolása: szeptember 13-15.

Beiratkozási díj: 150 RON.

 


2023-as felvételi jegy összetétele:

1. ÍRÁSBELI VIZSGA: 40%

- Max. 90 perces, több kérdést tartalmazó felmérés.

2. SZÓBELI VIZSGA: 60%

- Egyéni portfólió bemutatása, illetve egy elméleti projekt+művészeti alkotás, vagy egy gyakorlati projekt/filmterv bemutatása (Előzőleg feltöltendőek!).

 

1. ÍRÁSBELI VIZSGA:

A felvételi vizsgára való felkészüléshez ajánlott filmlista a vizuális kultúra és a kortárs film jelenségeiben való általános tájékozottság bővítésére:

 

 

Ajánlott szakirodalom:

 

 

Tájékozódási jelleggel:

 

  • Bordwell, David – Kristin Thompson. Film History, McGraw-Hill, 2003, 605-676.

 

2. SZÓBELI VIZSGA:
A vizsga két részből áll:
1. Egyéni portfólió bemutatása:
A portfóliónak a következőket kell tartalmaznia:
  • Szakmai CV (önéletrajz, megjelölve eddigi tanulmányait, felsorolja a szakképzés szempontjából releváns eredményeit, tapasztalatait, stb.)
  • Motivációs levél (ebben a felvételiző leírja: miért szeretne itt tanulni, a filmkészítés melyik területén szeretne tevékenykedni a jövőben, amennyiben bejut, a szakképzés keretében kialakítandó munkacsoportokban/filmes stábban milyen szerepet szeretne vállalni (jelöljön meg kötelezően 2 opciót, fontossági sorrendben a következőkből: forgatókönyvírás, filmtudományi kutatás/filmkritika írás, gyártásvezetés, producer, rendező, operatőr, világosító, hangmérnök, vágó, képi utómunka).
  • Mozgóképes munkák (filmek, animációk) vagy más művészeti alkotások (fotók, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek, tanulmányok, zenei művek, stb.), amelyeknek a felvételiző az alkotója, vagy létrejöttükben valamilyen minőségben részt vett. A filmeket, fotókat, az írásokat (szkennelve) kell leadni. (Nem kötelező feltétele a vizsgának.)
A portfóliót a felvételire való beiratkozáskor kell leadni, elektronikus formában, az e-mailben kapott Google Form linken keresztül!
2. Egy elméleti és/vagy gyakorlati projekt tervének bemutatása, amit a hallgató a mesteri képzés alatt valósítana meg. Ez lehet az alábbiak egyike:
  • Elméleti projekt, amelyhez később kapcsolódik egy művészi alkotás megvalósítása is. (Például: egy filmelméleti vagy filmtörténeti téma kifejtése és egy videóesszé készítésének terve, a kortárs művészet valamilyen jelenségének elemzése mint téma és egy videóinstalláció elképzelése, elméleti értekezés egy fotóművészeti jelenségről és egy fotósorozat terve, filmhangról szóló értekezés és egy film hangvilágának megtervezése, stb.) Tartalmaznia kell a téma és a koncepció rövid leírását (min. 2, max. 5 oldal). A portfólió tartalmával együtt elektronikusan le kell adni a beiratkozáskor.
  • Gyakorlati projekt: filmterv. Egy (max. 50-52 perces) dokumentum- vagy (max. 12-26 perces) kisjátékfilm terve, amelyet a felvételiző a mesteri képzés alatt szeretne megvalósítani: szinopszis (max. 1 old.), kisjátékfilm esetében forgatókönyv (percenként 1 oldal, max. 26 oldal) / dokumentumfilm esetében treatment vagy forgatókönyv vázlat: (5-15 oldal), rendezői koncepció (2-5 oldal ). A portfólió tartalmával együtt elektronikusan le kell adni.

Az írásbelin és a szóbelin nincs minimum eredmény meghatározva, de a felvételi átlageredménynek minimum 5-ösnek kell lennie.


Mesteri beiratkozáshoz szükséges iratok (a felvételi platform felületén keresztül feltöltendőek):

a) érettségi (vagy ezzel egyenértékű) oklevél eredetije vagy, amennyiben a jelentkező más egyetem hallgatója, vagy egyidejűleg más egyetemre is felvételizik, az eredeti érettségi oklevél helyett annak közjegyző által hitelesített fénymásolata egy hallgatói vagy beiratkozásról szóló igazolással együtt attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta. A 2014-ban érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyet, illetve a felvételi vizsga követelményét képező egyes tantárgyak középiskolai átlagát.

A sikeresen felvételiző az egyetemi év megkezdése előtt köteles benyújtani eredeti érettségi oklevelét a kar dékáni hivatalának, illetve amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja, köteles az adott intézmény által kiállított igazolást benyújtani az érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetijének hollétéről.

Külföldi állampolgárok: lásd az érettségi oklevél elismertetésére vonatkozó információkat.

b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata
c) középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), illetve azzal egyenértékű iskolai bizonylat;
d) idegennyelv-vizsga bizonyítvány (Megjegyzés: a nyelvvizsga letehető a Sapientia Egyetemen az egyetem államvizsgára készülő végzőseivel együtt. Az időpontokról és a feltételekről tájékozódni lehet az egyetem titkárságán. Tájékoztató a vizsga összetételéről itt olvasható.)
e) M.S. 18.1.1. típusú orvosi igazolás;
h) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
i) a személyazonossági igazolvány másolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat


Kari felvételi szabályzat

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat