Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Egyéni kutatás. Virginás Andrea: Mobilis női alakok és erdélyi női alkotók kortárs magyar filmekben

Az MTA Domus Hungarica által finanszírozott egyéni kutatás futamideje 2016 január-2016 június, és folytatja a 2012 októberi-2013 márciusi időszakban aktív hasonló pályázatot (Kisebbségi nő-képek és trópusok), valamint a 2013 májusa-2015 decembere közötti időszakban aktív PD típusó posztdoktori kutatási projektet (A műfaji panelek szerepe európai kis nemzeti filmgyártásokban).

Leírás: A térben és a társadalomban egyaránt nagyfokú mobilitást mutató, aktív női alakokról van szó, akik a filmek közzéppontjában állva beszélnek a kortárs európai mindennapok olyan fontos jelenségeiről, mint a társadalmi nemi szerepek változásai, a globális migráció vagy épp a technológiai platformok gyors alakulása. A mobilitás jelzett formáit gyakorló nők a gazdasági, kulturális és kapcsolati tőkeformákat elsajátítva avagy épp elvesztve mozognak a földrajzi terek, a társadalmi rétegek és a kulturális kontextusok között: gondoljunk Monára vagy Tamarára Hajdu Szabolcs két filmjében, vagy Aglajára Deák Krisztina azonos című filmjében. A kérdéskör nemcsak a filmes és kulturális reprezentáció aleseteként érdemel említést (amely vetületben lehetőséget kínál a mobilitásról alkotott képzeteink vizsgálatára), hanem azért is, mert a filmek elkészítésében részt vevő női alkotók sorsára is sok esetben rímel, mintegy azokból ihletődve is elgondolható és vizsgálható.

Elfogadott kutatási beszámoló (2016 július).

 

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat