Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Csoportos kutatás: KPI-Egyetemi Kutatási Program 2015-2016

MOZGÓKÉPTÖRTÉNETEK ÉS REGIONÁLIS TÖRTÉNETEK: AMATŐR FILMKÉSZÍTŐK ERDÉLYBEN

Kutatásvezető: dr. Blos-Jáni Melinda, adjunktus

A kutatócsoport tagjai:

  • drd. Tóth Orsolya, óraadó tanár
  • Benedek Szabolcs, egyetemi hallgató
  • Lőrincz János Jonatán, egyetemi hallgató

A kutatási program előzményei:
A kutatási program valójában szerves folytatása korábbi kutatásoknak, amelyeket Blos-Jáni Melinda és Tóth Orsolya végzett médiahasználati szokások, lokális amatőr filmkészítők kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy ez a kutatási terület nemcsak mindennapi médiahasználataink, médiatapasztalataink szempontjából érdekes, (amelyben a mozgóképhasználat már annyira elterjedt, hogy az amatőr és a professzionális képhasználat egyre nehezebben különíthető el egymástól), hanem elméleti kérdésfelvetésként is releváns, hiszen a mozgókép médiumának változásai, a médium sajátosságának kérdései is vizsgálhatóak az amatőr filmek kapcsán. A mozgókép nem intézményes vagy privát változatai magukban hordozzák azt a folyamatot, amely során a mozgókép médiuma disszeminálódott, hétköznapivá vált. Épp a disszemináció és a demokratizálódás jelenségének médiumelméleti és médiatörténeti relevanciája miatt került a média tanszék középtávú kutatási prioritásai közé az amatőr film elméleti kutatása és egy regionális filmarchívum létrehozása. Úgy gondoljuk, hogy korábbi kutatási tapasztalatainkra építve, egy újabb közös kutatási projekt révén közelebb kerülhetünk egy szakszerűen felépített, tovább kutatható amatőr filmgyűjtemény létrehozásához. A terepmunka, az adatfeldolgozás során szerzett tapasztalatok felkészítenek a filmgyűjtemény, az archiválás technikai problémáira, míg az elméleti kutatás a témában való elmélyülést, a filmek rendszerezéséhez, feldolgozásához szükséges tájékozottságot teszi lehetővé.

A kutatási terv leírása:
A  kutatás a korábbi kutatásaink folytatását, illetve módszereinek kiegészítését jelenti. Nagy hangsúlyt fektetünk  egy empirikus adatbázis létrehozására, amely idővel a tanszékünk által tervezett filmgyűjtemény részévé válik, illetve újabb kutatási perspektívák és értelmezési lehetőségek felé vezet. A most megfogalmazott kutatási program a korábbi amatőr filmekre, azok mozgóképes medialitására irányuló kutatásokat úgy folytatja, hogy ezúttal:
a) a kutatás módszertana tekintetében nagy figyelmet fordítunk a terepmunkára, az empirikus adatgyűjtésre, amelynek során az antropológia módszereit követjük (például a filmkészítőkkel, filmtulajdonosokkal készítendő interjúk esetében), odafigyelünk a filmkészítési helyzetek történetiségére (technikatörténeti, társadalomtörténeti kontextus), valamint a filmek értelmezésekor médiumelméleti szempontokra is tekintettel leszünk.
b) vizsgálódási körünkben kitüntetett figyelmet biztosítunk a lokális, regionális jelenségeknek, és a „régi" médiumok (a digitális korszakot megelőző filmkészítési technológiák: celluloid film, videó) használatának.

A kutatás ütemterve:
1. 9 hónap, 2015. márc. - nov.: adatgyűjtés, kutatói terepmunka, filmek beszerzése, elméleti alapozás, szakirodalom gyűjtés, továbbképzésen vagy konferencián való részvétel. Az esetelemző tanulmányok első változatainak a megírása, résztémák előadása, megvitatása.
2. 9 hónap, 2015. dec. - 2016. aug: a gyűjtött adatok feldolgozása, a filmek digitalizálása, a szakirodalommal való ismerkedés folytatása, részletes esetelemzések elvégzése, következtetések levonása, tanulmányírás, konferenciákon való részvétel.

A kutatás eredményei:

  • Tóth Orsolya, Kolozsvár filmtörténeti reprezentációi az első filmfelvételektől 1948-ig. Helytörténet a megtalált mozgóképek tükrében. In: Benke András, Bilibók Renáta, dr. Keszeg Vilmos (szerk.), Események, folyamatok, szövegek, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2017, 275-297. ISBN: 978-606-8886-01-5
  • Melinda Blos-Jáni: Pátrání po ztracených obrazech: dějiny rumunského amatérského filmu z pohledu orální historie a vzdělávacích příruček. (Excavating missing pictures: the Romanian cine-amateur history through oral histories and educational handbooks) Iluminace. Journal for Film Theory, History, and Aesthetics 2016 vol. 28. no. 2. 40-62. (Scopus, EBSCO, ProQuest.)
  • Lőrincz Jonatán: A város mint vizuális élmény budapesti és kolozsvári gördeszkásvideókban. MeDok. 2016 /4: 41-53.

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat