Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English

Cercetare / Programe de cercetare / |

Cercetare în grup: IPC (Institutul Programelor de Cercetare) Sapientia, 2015-2016


ISTORIILE FILMULUI ŞI ISTORII REGIONALE: CREATORI DE FILME DE AMATOR ÎN TRANSILVANIA

Director de proiect: dr. Blos-Jáni Melinda

Echipa de cercetare:

  • drd. Tóth Orsolya, cadru didactic
  • Benedek Szabolcs, student
  • Lőrincz János Jonatán, student

Proiectul de cercetare continuă defapt cercetări anterioare (ale lui Blos-Jáni Melinda și Tóth Orsolya) despre cineaști amatori locali și practici de folosire ale imaginii în mișcare în viața de zi cu zi. Ne-am propus crearea unei baze de date și a unei colecții de filme care va fi inclus în arhiva regională de filme, planificat pentru următoarele cinci ani de către departamentul nostru. Cercetarea se va concentra asupra cineaștilor amatori din Transilvania. Vom derula a cercetare pe teren: vom derula interviuri cu cei care au filmat sau care dețin o asemenea colecție de filme, vom digitaliza filmele din formatele analoage. Pe de altă parte cercetarea va acea și o latură teoretică : pe baza datelor empirice vom interpreta modul în care mediul filmului și al videoului s-a întegrat în viața cotidiană din Transilvania în diverse contexte istorice și sociale.

Domenii: istoria mediilor, antropologie vizuală, cultura vizuală, istoria vieții cotidiene.

Publicații:

  • Tóth Orsolya, Kolozsvár filmtörténeti reprezentációi az első filmfelvételektől 1948-ig. Helytörténet a megtalált mozgóképek tükrében. In: Benke András, Bilibók Renáta, dr. Keszeg Vilmos (szerk.), Események, folyamatok, szövegek, Cluj-Napoca, Egyetemi Műhely Kiadó, 2017, 275-297. ISBN: 978-606-8886-01-5
  • Melinda Blos-Jáni: Pátrání po ztracených obrazech: dějiny rumunského amatérského filmu z pohledu orální historie a vzdělávacích příruček. (Excavating missing pictures: the Romanian cine-amateur history through oral histories and educational handbooks) Iluminace. Journal for Film Theory, History, and Aesthetics 2016 vol. 28. no. 2. 40-62. (Scopus, EBSCO, ProQuest.)
  • Lőrincz Jonatán: A város mint vizuális élmény budapesti és kolozsvári gördeszkásvideókban. MeDok. 2016 /4: 41-53.

ALTE REZULTATE:
• Membrii grupului de cercetare au participat la 5 conferințe științifice internaționale cu un număr de 5 prelegeri.
• Membrii grupului de cercetare au întocmit o bază de date.

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés