Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English
Procesul educaţional /

Discipline de studiu MA

Anul universitar 2021–2022

Anul I, sem. 1

DisciplinaCreditNr ore/săpt
Forma de verif.
Profesor (c/s)
Școli, stiluri şi autori de film
4 1c + 1s E Gelencsér Gábor
Limbajul cinematografic 6 2c + 2l E Lakatos Róbert+Pálos György
Atelier de scenaristică şi proiect cinematografic
6 4l
Vp Felméri Cecília
Etică și integritate academică 4 1c Vp Tonk Márton
Curs opţional 1.
Naraţiunea cinematografică
4 1c + 1s E Virginás Andrea
Practică 1. 6 2l C Felméri Cecília
Istoria culturii I. (facultativ) (2) 2c C Lupescu Radu

c=curs, s=seminar, l=laborator, E=examen, C=colocviu, Vp=perificare pe parcurs

 

Anul I, sem. 2

DisciplinaCreditNr ore/săpt
Forma de verif.
Profesor (c/s)
Istoria genurilor de film
4 1c + 1s
E Pápai Zsolt
Filmul şi celelalte arte
7 2c + 1l E Pethő Ágnes
Forme şi structuri vizuale în filmul contemporan
7 2c + 1l E Lakatos Róbert+Radu Igazság

Curs opţional 2: 
Atelier de sunet și muzică de film

6 4l
Vp

Fazakas Áron

Practică 2.
6 2l C Lakatos Róbert

Istoria culturii II. (facultativ) (2) 2c C Lupescu Radu

c=curs, s=seminar, l=laborator, E=examen, C=colocviu, Vp=perificare pe parcurs

 

Anul II, sem. 1

Disciplina
CreditNr ore/săpt
Forma de verif.

Profesor (c/s)

Cultura audiovizuală contemporană și noile medii 6 1c + 1s E Blos-Jáni Melinda
Filmul realist din Europa de Est 6 1c + 1s E Király Hajnal
Dramaturgie audio-vizuală 8 2e + 4l E Doru Nitescu + Lakatos Róbert

Curs opțional 3.
Publicistică cinematografică

4 1c + 1l E Pápai Zsolt
Practică 3.
6 2l Vp Pálos György

Istoria culturii III. (facultativ) (2) 2c C Lupescu Radu

c=curs, s=seminar, l=laborator, E=examen, C=colocviu, Vp=perificare pe parcurs

 

Anul II, sem. 2.

Disciplina
Credit
Nr ore/săpt
Forma de verif.

Profesor (c/s)

Mari autori ai filmului contemporan 4 1c + 1sz E Király Hajnal
Filmul contemporan între ficțiune și documentar 6 1c + 1l E Lakatos Róbert
Estetica limbajului cinematografic 6 1c + 1l E Pálos György

Curs opțional 4:
Atelier de creație cinematografică

4 2l
C Felméri Cecília
Pregătirea lucrării de master 10 4l Vp
Istoria culturii IV. (facultativ) (2) 2c C Tötszegi Tekla

c=curs, s=seminar, l=laborator, E=examen, C=colocviu, Vp=perificare pe parcurs

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés