Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English

Procesul educaţional /

Admitere BA 2024

În 2024 înscrierea se desfășoară online, iar admiterea în persoană.

Perioada de înscriere la examenul de admitere:

Platforma de înscriere: https://felveteli.sapientia.ro/

Data examenului de admitere:

 • probă de aptitudine (examen oral, eliminatoriu): 13-14 iulie 2024
 • analiză de film (examen scris): 15 iulie 2024

Afișarea rezultatelor finale: 19 iulie 2024

Examenul de admitere se desfășoară în limba maghiară.

 

Date despre specializare:

Domeniu: Arte
Domeniu de specialitate: Cinematografie şi media
Denumirea specializării: Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)
Denumirea din diploma de licenţă: Licenţiat în artele filmului - Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV / Imagine de film şi TV / Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)
Număr de locuri: 12 fără taxă, 13 cu taxă
Forma de învăţământ:
3 ani, cursuri de zi

Limba de predare: limba maghiară
Taxă de şcolarizare: 500 EUR/an

 

Informaţii despre admitere:

Examenul de admitere este compus din două etape:
a. Probă de aptitudine (examen oral, eliminatoriu, 50%)
b. Analiză de film (examen scris, 50%)

a. Probă eliminatorie de aptitudine

 • Probă orală  care are o pondere în nota finală de 50%.
 • Cea mai mică notă pentru a fi admis este: 6. (Cei care primesc note mai mici de 6 nu pot promova la etapa următoare de examen scris.)
 • Proba cuprinde un interviu menit să testeze cultura generală şi cunoştinţele de specialitate ale candidatului în domeniul artei filmului şi a culturii vizuale.
 • La această probă candidatul poate să prezinte un portofoliu de specialitate care poate cuprinde: fotografii alb-negru şi/sau color (5-10 buc.) sau un film (în format electronic pe DVD, max. 15 minute în lungime), articol de specialitate (critică sau eseu despre film), pagină web realizată în flash sau html, etc.
 • Observaţie importantă: prezentarea acestora nu este obligatorie, candidatul care nu are deja un protofoliu propriu de specialitate, va primi exerciţii/întrebări în plus care să testeze creativitatea şi sensibilitatea în domeniul filmului şi a fotografiei.
 • O parte importantă a probei de aptitudine constitue realizarea unei serii de fotografii digitale la faţa locului într-un anumit interval de timp (de obicei pe o temă care se comunică atunci când candidatul se prezintă la concurs) şi pentru care universitatea asigură mijloacele tehnice necesare.

b. Analiză de film

 • Examen scris (un test care conţine mai multe întrebări şi probleme). Înseamnă 50% din nota finală.
 • Se testează cunoştinţele generale referitoare la cultura vizuală şi istoria filmului, capacitatea canditatului de a analiza un film şi a interpreta fenomene din sfera culturii audiovizuale, de a avea idei creative.

Examenul va cuprinde:
- analiza unui fragment de film de aproximativ 10-20 de minute (proiectate în cadrul examenului);
- întrebări care vizează comunicarea audiovizuală (cinema, televiziune, cultura digitală etc.).
- testarea creativității (scrierea unei scene de film).

Observaţie: citiţi cu atenţie recomandările de mai jos pentru o mai bună pregătire pentru examenul de admitere.

Recomandări pentru candidaţii la examenul de admitere:

Vizionaţi următoarele filme:

Observaţie: dacă daţi click pe numele filmului, puteţi descărca o analiză despre filmul respectiv.

În afară de aceste filme este recomandat să mai cunoaşteţi măcar 2-3 filme care se pot considera reprezentative pentru o anume perioadă, sau un anumit gen din istoria filmului.

Filme recomandate:

Ce trebuie să ştiţi despre aceste filme? Recomandări pentru analiza de film:

 • Să cunoaşteţi datele importante despre film (despre regizor, actori, etc.)
 • Să puteţi plasa acţiunea filmului în contextul istoric adecvat (când, în ce situaţii are loc acţiunea filmului, ce fel de evenimente reale constituie fundalul acţiunii, dacă este cazul, etc.);
 • Să cunoaşteţi contextul filmului în ceea ce priveşte istoria filmului (în ce perioadă se încadrează filmul, care este stilul filmului, care este importanţa filmului în istoria filmului, etc.)
 • Să puteţi analiza filmul din puctul de vedere al limbajului vizual (elemente de stilistică de film, caracteristici de gen, caracteristicile imaginilor, etc.)
 • Să puteţi interpreta filmul;
 • Să faceţi observaţii despre relaţia dintre film şi celelalte arte, dacă este cazul (comparaţie dintre film şi roman în cazul unei adaptări literare, observarea unor influenţe din pictură dacă este cazul, etc.)

Observaţii:
Puteţi folosi orice materiale la îndemână din care să vă îmbogăţiţi cultura despre arta filmului, cum ar fi: lexicoane/dicţionare/enciclopedii de film, monografii, surse de pe internet, etc.
Este indicat ca să cunoaşteţi cât mai multe filme din capodoperele celei de-a şapte arte. Filme artistice de valoare se pot vizona pe canalele culturale Duna TV sau TVR Cultural, unde aveţi ocazia să vizionaţi şi filme documentare de valoare precum şi filme despre arta filmului. Puteţi profita de programele diferitelor cluburi de film. Dacă sunteţi în Cluj vă puteţi documenta în biblioteca facultăţii noastre.
Este important ca să puteţi analiza şi oferta de programe a unui canal de televizune pe care urmăriţi cu regularitate.

Lecturi recomandate:

 • Reviste online: Filmvilág (http://filmvilag.hu), Metropolis (http://emc.elte.hu/~metropolis/metropolis.html), Filmkultúra (http://www.filmkultura.hu), Filmtett (http://www.filmtett.ro/).
 • Bara Katalin - Csutak Judit, Balázs Géza - Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. T3 Kiadó, 2004. Film és irodalom. Látvány és értelmezés című fejezet (62-67. old.) [Manual de limba şi literatura maghiară elaborat pentru clasa XII, 2004]


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat