Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English
Cercetare /

Publicaţii

Revista ştiinţifică a Universităţii Sapientia, seria: Studii de film şi media

Acta Universitatis Sapientiae.
Film and Media Studies

ISSN 2065-5924

Revista este indexată de către următoarele baze de date internaționale: Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, C.E.E.O.L - Central and Eastern European Open Library., De Gruyter Open, CELDES, CNPIEC, DOAJ, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Journal TOCs, Primo Central (ExLibris), ReadCube, FIAF International Index to Film Periodicals, NSD (Nordic Scientific Database), etc.

  • Revista publică numai articole originale, nepublicate anterior în limba engleză şi revizuite de către un colectiv de redacţie internaţional.

Volume

Áron Fazakas: Digitális filmhangrögzítés [Înregistrare digitală a sunetului de film]

Editura Scientia, Cluj Napoca, 2023.
ISBN 9786069750773.
204 pagini

 

Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.):

Intermedial EncountersStudies in Honour of Ágnes Pethő.

Editura Scientia, Cluj Napoca, 2022.
ISBN 9786069750735.
595 pagini

Mira Marincaș: Mea fascia

Editura Exit, Cluj-Napoca, 2022.
ISBN: 9786069091456
64 pagini.

Melinda Blos-Jáni (ed.):

Belső képek. Dr. Hintz Györgyné Boros Ella, egy műkedvelő fényképész hagyatéka

Editura Exit, 2021
ISBN: 9786069091388
212 pagini

Andrea Virginás:

Film Genres in Hungarian and Romanian Cinema
History, Theory, and Reception

Lexington Books, 2021
ISBN: 9781793613431
352 pagini

Ágnes Pethő (ed.):

Caught In-Between. Intermediality in Eastern European and Russian Cinema

Edinburgh University Press, 2020
ISBN: 9781474435499
254 pagini

Ágnes Pethő:

Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between.
Second, Enlarged Edition.

Cambridge Scholars Publishing, 2020
ISBN: 1-5275-5206-3
499 pagini.

Blos-Jáni Melinda (ed.):

Látható Kolozsvár. Orbán Lajos fotói a két világháború közötti városról. [Clujul vizibil. Fotografiile lui Orbán Lajos dintre cele două războaie mondiale]

Editura EME/EXIT, Cluj-Napoca. 2018.
ISBN: 9789737803870
196 pagini.

Lakatos Róbert Árpád:

Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben. Közép-kelet-európai filmes karrierek kezdete az ezredfordulót követő években [Influențe documentariste în filme de ficțiune. Cariere regizorale din Europa Centrală și de Est la începutul secolului XXI]

Erdélyi Múzeum-Egyesület / Societatea Muzeului Ardelean, 2017.
ISBN: 978-6-0673-9038-4
252 pagini

Felméri Cecília: 

rendezői döntések filmelméleti / esztétikai megalapozása és gyakorlati rendszere
[
Bazele estetice / teoretice și sistemul practic al deciziilor regizorale]

Erdélyi Magyar Filmszövetség, 2016.
ISBN: 978-9-7379-9389-2
250 pagini

Lakatos Róbert Árpád:

Rendezői beszélgetések. 
A játékfilm dokumentarizmusa és a dokumentumfilm megrendezettsége

[Dialoguri cu regizori. Caracterul documentar al filmelor de ficțiune și caracterul regizat al filmelor documentare]

Erdélyi Magyar Filmszövetség, 2016

ISBN: 978-9-7379-9384-7
162 pagini

Virginás Andrea: A kortárs tömegfilm.
[Filmul comercial contemporan]

Editura Ábel / Ábel Kiadó, 2016.
ISBN 978-9-7311-4226-5
132 pagini.

Andrea Virginás (ed.):

Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema. Spaces, Bodies, Memories.

Cambridge Scholars Publishing, 2016.
ISBN 978-1-4438-0059-4
301 pagini.

Melinda Blos-Jáni:

A családi filmezés genealógiája.
Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig

[Genealogia filmului în familie. Practici de utilizare ale mediilor din Transilvania de la fotografie la noile medii.]

Societatea Muzeului Ardelean / Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015.
ISBN 978-606-739-028-5
232 pagini.

Andrea Virginás:

Audiovizuális kommunikáció
[Comunicare audiovizuală]

Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2015.
ISBN 978-973-1970-90-5
126 pagini

Áron Fazakas:

Filmhanglexikon.
[Lexicon de sunet de film]

Societatea Muzeului Ardelean / Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015.
ISBN-978-606-739-012-4
223 pagini.

Ágnes Pethő (ed.):

The Cinema of Sensations.

Cambridge Scholars Publishing, 2015.
ISBN-13:978-1-4438-6883-9, ISBN-10:1-4438-6883-3
395 pagini.

Ágnes Pethő:

Reflexivitás a filmben / Reflexivity in Film.
Ábel Kiadó, 2013.
ISBN 978-973-114-182-4
210 pagini.

(Curs universitar bilingv elaborat in cadrul proiectului European Virtual Academy/EVA)

 

Ágnes Pethő (ed.):


Film in the Post-Media Age

Cambridge Scholars Publishing, 2012.
ISBN (10): 1-4438-3753-9, ISBN (13): 978-1-4438-3753-8
430 pagini.

Andrea Virginás:

(Post)modern Crime: Changing Paradigms?
From Agatha Christie to Palahniuk, from Film Noir to Memento


VDM Verlag Dr. Müller, 2011.
ISBN (10): 363935267X, ISBN (13): 978-3-639-35267-2
212 pagini.

Ágnes Pethő:

Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between

Cambridge Scholars Publishing, 2011.
ISBN (10):1-4438-2879-3, ISBN (13): 978-1-4438-2879-6
432 pagini.

 

Ágnes Pethő (ed.):

Words and Images on the Screen. Language, Literature, Moving Pictures
Cambridge Scholars Publishing, 2008.
ISBN: 978-184-7188-43-4 (1-84718-843-5)
393 pagini.

 

Andrea Virginás:

Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn:
Canons, Gender, Media

Scientia Publishing House, Cluj-Napoca, 2008.
(descriere pe site-ul editurii)
ISBN: 978-973-7953-99-5
262 pagini.

 

 

Andrea Virginás:

Az erdélyi prérin. Médiatájkép

[Pe câmpuri transilvane. Peisaje de media]

Komp-Press, Korunk, Cluj-Napoca, 2008.
ISBN: 978-973-9373-91-3
232 pagini.

 

 

 

 

 

Ágnes Pethő (ed.):

Film. Kép. Nyelv [Film. Limbaj. Imagini în mişcare]
Scientia Kiadó, Cluj Napoca, 2007.

(descrierea publicaţiei pe site-ul editurii)
ISBN: 978-973-7953-77-3 (973-7953-77-0)
463 pagini.

Ágnes Pethő (ed.):

Köztes képek. A filmelbeszélés színterei [Imagini intermediare. Scenele naraţiunii filmice]

(textul integral se poate citi pe site-ul MEK/Hungarian Electronic Library)

Scientia Kiadó, Cluj Napoca, 2003.
(descrierea publicaţiei pe site-ul editurii)

ISBN: 978-973-8598-58-4 (973-8598-58-3)
425 pagini.

 

Pethő Ágnes:

Múzsák tükre.
Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben

[Oglinda muzelor. Poetica intermedialităţii şi a reflexivităţii în film]

Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2003.
ISBN: 973-8468-06-X
330 pagini.

 

 

 

Ágnes Pethő (ed.):

Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből
[Transfer de imagini. Studii despre intermedialitate]
(textul integral se poate citi pe site-ul MEK
/Hungarian Electronic Library)
Scientia Kiadó, Cluj Napoca, 2002.
(descrierea publicaţiei pe site-ul editurii)
ISBN: 978-973-8542-21-1 (973-8542-21-9)
400 pagini.

 

 


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat