Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Kulturális traumák kortárs európai kis nemzeti mozikban

Fiatal kutató csoportokra fókuszáló, a CNCS - UEFISCDI által támogatott, kutatási program: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0613, PNCDI III. (2023 januárjáig)

Leírás

Rövid összefoglalás: Az európai kis nemzeti mozik összehasonlító elemzése Európa elmúlt 30 évének kollektív és kulturálisan traumatikus eseményeivel összefüggésben még viszonylag feltérképezetlen terület. A filmes reprezentációk azon képessége, hogy viszonylag hitelesen, kontextusba ágyazva voltak képesek közvetíteni a kollektív és kulturális traumákat gyümölcsöző kutatási területnek bizonyult a trauma- és emlékezetkutatásban. Továbbá az európai kis nemzeti mozikra is egyre nagyobb figyelem irányul a filmtudományok területén. Ennek a két perspektívának a szisztematikus összehasonlító kereten belüli kombinációja újszerű megközelítésnek minősíthető. Egy ilyen megközelítés és egy ennek alárendelt kutatási projekt fontossága – különös tekintettel az „erős, gondoskodó” kommunista vagy a jóléti állam felbomlására – jól látható: az alkotók, a filmek és a közönség még rendelkeznek közös, empirikus emlékekkel erről az újkeletű kollektív traumáról, amit kulturálisan közvetített traumává alakítanak.

A kutatás keretében az 1999 és 2020 közötti időszak kritikailag legelismertebb, illetve az országos nézettségi adatokat alapján a legnépszerűbb román, magyar, dán, svéd, ír és skót filmjei kerülnek összehaonlító vizsgálatra. Kvalitatív és kvantitatív elemzési módszereket kombinálva vizsgáljuk a különböző gyártási kontextusokat, magukat a kulturális szövegeket, valamint ezeknek a recepció történetét. A kutatás célja, hogy egy olyan korszerű áttekintést nyújtson az európai kis nemzeti filmgyártások jelenkori tendenciáiról, illetve azok kiemelkedő kreatív gyakorlatairól, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy együtt létezzenek jobban finanszírozott és befolyásosabb nagy nemzeti vagy globális filmgyártásokkal, miközben a kollektív traumákat kulturális traumákká dolgozzák át.

 

Célkitűzések: A kutatás egy kombinált módszertan kidolgozását javasolja azoknak a közös kreatív módszereknek a feltérképezésére, amelyeket több európai kis nemzeti filmgyártás – nem függetlenül a filmes műfaji panelek alkalmazásától – dolgozott ki, miközben az elmúlt időszakban egymást követő kollektív és kulturális traumákat dolgoztak fel. A kutatási korpusz laza időkeretét a kortárs európai filmtörténeti kontextushoz köthető két nagy kollektív trauma szabja meg: a keleti blokk 1989-1990-es szétesése és a 2020-as koronavírus-járvány. Két olyan tapasztalat, amely szorosan összefügg a digitalizáció különböző szakaszaival a filmiparon belül is. Javasoljuk a hat kis nemzeti mozi (a román és a magyar [a kelet-európai filmkánon képviselői], a dán és a svéd [az észak-európai filmkánon képviselői], valamint az ír és skót [a nyugat-európai filmkánon képviselői]), valamint az ezekhez kapcsolodó filmes irányzatok (a román újhullám/újromán mozi [NRC], az új magyar mozi [NHC], a dán dogma [DD] és az új skót mozi [NSC]) összehasonlító vizsgálatát, mint a kollektív kulturális traumák mediálisan közvetített artikulációi,  jól körülhatárolt módszertannal.

A 24 hónapos csoportos kutatás Shannon és Weaver klasszikus kommunikációs modelljén alapszik, mivel meggyőződésünk, hogy a poszttraumás kulturális artikulációk rendkívüli megjelenésének és hosszú távú hatásának megértéséhez az RNW, az NHC, a DD és az NSC esetében elemezni kell a küldőt (jelen esetben a filmipart és az egyes filmek gyártási kontextusát), az üzenetet (az adott filmek szerkezetét és poétikai működését a kollektív és kulturális traumákkal dolgozó filmes irányzatok kontextusában) valamint a befogadót (jelen esetben a filmek terjesztését és elérését, szakmai és nem szakmai kontextusban is), hogy meggyőzően demonstrálható legyen ezeknek a nemzeti moziknak azon képessége, hogy közérthetően mediatizálni és artikulálni tudják a különböző kollektív és kulturális traumák lokális, illetve regionális kivetüléseit, mint például a gondoskodó állam felszámolódása.

 

A kutató csoport tagjai:

  • Virginás Andrea - kutatásvezető
  • Lakatos Mihály - PhD kutató
  • Farkas Boglárka Angéla - PhD kutató
  • Kovács Ábel - MA kutató

 


A kutatás eredményei

1) Nemzetközi konferenciákon való részvétel

1. Virginás Andrea: Cultural Memorywork and Small National Cinemas: Some Directions of Analysis. Colloquium of the Janovics Centre for Screen and Performing Arts, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 05. 05. 2022, meghívott előadó.

2. Virginás Andrea: A közösségi traumatizáltság játékfilmes feldolgozásai a kortárs európai filmben: a mediatizált kulturális emlékezet egy lehetséges modellje [Procesarea traumelor colective în filmul european contemporan: un posibil model al memoriei culturale mediatizate], 25 de ani de Burse de Cercetare Bolyai, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Kolozsvár, 13. 05. 2022, meghívott előadó.

3. Virginás Andrea: The Epistemic Potential of Media Technologies in the Context of Film Narration: Freezing the Past in Analogue Photography and Revitalizing It on the Laptop? Part of the pre-constituted panel The Epistemic Potential of (Un)Foreseeable: Eastern European Cinemas and Cultural Memory-Work Practices II. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network, The NECS European Network of Cinema and Media Studies 2022 Conference, UNATC, Politehnica, Bukarest, 22.-26. 06. 2022.

4. Lakatos Mihály: Pop Music Televised: Ethnic Minority Music through State-Controlled Television in Communist Romania. Part of the panel Media in the Eastern Bloc. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network, The NECS European Network of Cinema and Media Studies 2022 Conference, UNATC, Politehnica, Bukarest, 22.-26. 06. 2022.

5. Farkas Boglárka Angéla: Pandora’s Box Revisited: “Ex Machina” in the Context of Greek Mythology. Part of the panelDystopia and Anxiety in the Digital Age. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network, The NECS European Network of Cinema and Media Studies 2022 Conference, UNATC, Bucharest, 22-26 06., 2022.

6. Virginás Andrea: Formalism and Memory-work in Filmic Narration: Looking Beyond Language? The Uses of Form: Theory, Methodology, Pedagogy. Northumbria Univ., Cologne Univ, and The British Association for Contemporary Literary Studies, 22/23 July 2022, online.

7. Virginás Andrea: ‘Corrupting’ the Past through Mediation: Degraded, De-framed, Frozen Shared Memories in Film Narration. 27th Congress of SERCIA, La Corruption au Cinema/Corruption at Cinema, Institut D’Auvergne du Développment des Territoires (IADT), Clermont-Ferrand, Franciaország, 7-9 szeptember 2022, online.

8. Virginás Andrea: Precarity in European Small National Cinemas: Is There An East-West Divide? 2022 Annual (Virtual) Convention of ASEEES - The Association for Slavic, East-European and Eurasian Studies, University of Chicago, 12-14 October 2022, online.

9. Virginás Andrea: Low-Budget Filmic Dystopias – or Anthropocene Deregulations in European Small National Filmic Narratives. The View From the Anthropocene – The Hungarian Society for the Study of English, HUSSE, Debreceni Egyetem, Magyarország, 15-16 October 2022.

10. Lakatos Mihály: Nature as an Affective Background in Postmillennial Romanian Music Videos. The View From the Anthropocene – The Hungarian Society for the Study of English, HUSSE, Debreceni Egyetem, Magyarország, 15-16 October 2022.

11. Farkas Boglárka Angéla: Pandora’s Box Revisited: Ex Machina In the Context of Greek Mythology and Posthuman Anxieties. The View From the Anthropocene – The Hungarian Society for the Study of English, HUSSE, Debreceni Egyetem, Magyarország, 15-16 October 2022.

12. Kovács Ábel: Human/Animal Co-Existence in Two Small National Feature FilmsThe View from the Anthropocene – The Hungarian Society for the Study of English, HUSSE, Debreceni Egyetem, Magyarország, 15-16 October 2022.

2) Tudományos publikációk

1. Virginás Andrea: Polaroids from Our Past: Lucian’s Pintilie’s Balanța/The Oak (1992). In Intermedial Encounters / Intermediális találkozások. Ed. Blos-Jáni Melinda, Pieldner Judit, Király Hajnal, Sándor Katalin, Lakatos Mihály. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2022, 237-242 (CNCS B).

2. Lakatos Mihály: Godard’s Personal (Film) History through an iPhone Screen. In Intermedial Encounters / Intermediális találkozások. Ed. Blos-Jáni Melinda, Pieldner Judit, Király Hajnal, Sándor Katalin, Lakatos Mihály. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2022, 407-414 (CNCS B).

3. Farkas Boglárka Angéla: A kisebbségi identitás alakzatai Fischer István portréfilmjeiben [Forms of Minority Identity in István Fischer’s Portrait Documentaries]. ME. DOK: Media, Istorie, Comunicare, UBB Cluj-Napoca, 2022/3. 53-67 (CNCS C).

3) A projekthez tartozó WordPress blogon publikált bejegyzések

1. 2022, május: Cultural Traumas in European Small National Cinemas

2. 2022, június: The 2022 NECS conference

3. 2022, július: The First Group Panel Proposal

4. 2022, augusztus: Reflections on R.M.N. – The Individual and the Collective

5. 2022, szeptember: Michael Collins (1996) – Glory and Trauma Surrounding the Hero of the Irish War of Independence

6. 2022, október: Public Discussions About the Processing of Cultural Traumas

7. 2022, november: Resuscitating Collective Trauma Through the Eyes of a Child – Belfast (2021)

4) Egyébb tevékenységek

A projekt tematikájában két workshop-jellegű nyilvános beszélgetés a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Tudomanyköz című programjának a Társadalomtudományok szekciójának részeként, Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 1-2 címmel, Virginás Andrea projektvezető szervezésében és moderálásában. Meghívott vendégek: Dr. Margitházi Beja (ELTE Filmtudományi Tanszék, Budapest), Dr. Szikszai Mária (Magyar Néprajzi és Antropológiai Tanszék, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Dr. Vallasek Júlia (Újságírás Tanszék, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár).

A beszélgetések itt nézhetők vissza:

Első rész (szeptember 18):

Második rész (október 31):


 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat