Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Intermedialitás a kortárs filmben: a köztesség változó formái

Az UEFISCDI (A Felsőoktatást, Kutatást, Fejlesztést és Innovációt Finanszírozó Főosztály) által támogatott kutatási program, kód: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0418.

Leírás

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS, CÉLKITŰZÉSEK:

A kutatási program alapvető célkitűzése, azoknak a változásoknak az azonosítása, amelyek a filmes intermedialitáson belül következtek be az új médiák lehetőségei által meghatározott környezetben.

Az ún. poszt-média korszakra jellemző médiumkonvergenciák és médiumfúziók egyfajta kihívást jelentenek arra a produktív „köztesség" fogalmára vonatkozóan, amelyet az intermedialitás elméletek egyik alapelvének tekinthetünk. Míg a modern filmet jellemző intermedialitás esetében arról beszélhetünk, hogy különböző művészeti ágak és médiumok, önreflexív módon, egymással szemben állva vagy egymással párbeszédet folytatva jelentek meg, addig napjainkban egy kétirányú folyamatot láthatunk. Egyrészt maga a film médiuma változott meg robbanásszerűen, a különböző új képi technológiák megjelenésével egyidőben, és ez a hagyományos mozi és a mozgóképek egyéb formái között egy egész sor új intermediális viszony megjelenését eredményezte. Másrészt az olyan jellemvonások, mint a „festményszerűség", a „filmszerűség" vagy „fényképszerűség" már nem csupán egy-egy művészeti ágra vonatkoztathatóak, hanem olyan jellemzőknek tekinthetők, amelyeket a képek sokféle formájában érzékelhetünk. A kortárs film intermedialitását tehát egy ilyen kontextusban kell vizsgálnunk.
A digitális korszak hozta változásokra és a médiumok közti kapcsolatokra vonatkozóan az egyik leghatásosabb elmélet a médiumok konvergenciájának gondolatára épül. Ez a médiakonvergencia elmélet azt hangsúlyozza, hogy a régi és az új médiumok egyazon digitális környezet és információ áramlás részeként vannak jelen. Ezzel ellentétben az intermedialitás elmélete nem ezt a „digitális olvasztótégelyt" vizsgálja, hanem a médiumok közti „termékeny interakciót". Figyelembe véve azt, hogy az intermedialitás elméletének egyik alaptétele, hogy az „inter-" előtag olyan relációra utal, amely aktív módon „tesz", „megvalósít" valamit, kutatásunk célkitűzése olyan területek felfedezése, amelyekben az intermedialitás és a médiumkonvergencia „teremtő" módon találkozik (mint például azoknak a mozgóképeknek az esetében, amelyekben a digitális kor tipikus médiafúzióit érzékeljük, de amelyek ugyanakkor képesek a „köztesség" benyomását is közvetíteni, s ezt föl tudják használni különféle hatások és célok elérése érdekében).
Célunk ilyen komplex, újnak számító „köztes" viszonyoknak a feltárása, illetve annak a tágabb területnek a feltérképezése, ahol az intermedialitás változásai megfigyelhetőek.
Az előző kutatások konklúziói alapján kutatásainkat 3 fő irányban indítjuk el: 1) a fotófilmes eljárások variációi, az élőképszerű kompozíciók intermedialitása, 2) a valós és az intermediális összemosódásának poétikai stratégiái, 3) elmozdulás a szövegek és a képek (vagy szövegek mint képek) szembeállásától olyan színházi vagy performansz-szerű helyzetek irányába, amelyekben a hangsúly gyakran a kamera előtt (gyakran nyíltan a kamerának) mondott szövegen van.

A kutatási projekt vállalt szándéka az intermedialitás elméletének érvényes kutatási paradigmaként való legitimálása a filmtudományokon belül. Továbbá, a konferenciákon, nemzetközi kapcsolatokon, előadásokon és publikációkon keresztül szeretnénk egy élénk nemzetközi diskurzust kezdeményezni a kutatási program által javasolt kérdéskörökkel kapcsolatban.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: Az Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies című (több nemzetközi adatbázisban jegyzett) folyóirat különszámának publikálása a kutatási projekt témájából. A kutatással kapcsolatos cikkek, tanulmányok publikálása elismert nemzetközi szakfolyóiratokban, kiadványokban, kötetekben. Legalább egy kötet összeállítása a kutatás témájából, amelyet elismert nemzetközi kiadónál elfogadnak közlésre. (A kutatás végén elektronikus kéziratban adjuk le). Eredmények bemutatása nemzetközi konferenciákon. A kutatás témájával kapcsolatos két nemzetközi konferencia, illetve egy workshop szervezése.

A kutatási program időtartama: 2017, július 12 - 2019, december 31.

A KUTATÓCSOPORT ÖSSZETÉTELE:

Kutatásvezető: Dr. PETHŐ ÁGNES, egyetemi tanár
Dr. KIRÁLY HAJNAL, kutató
Dr. PIELDNER JUDIT, egyetemi docens
Dr. VIRGINÁS ANDREA, egyetemi docens
Dr. BLOS-JÁNI MELINDA, egyetemi adjunktus
BAKK ÁGNES, PhD hallgató
LAKATOS MIHÁLY, MA hallgató

A KUTATÁS EREDMÉNYEI

Tudományos rendezvények, konferenciák szervezése

Kétnapos tudományos workshop a kutatási program alapvető problémáinak, célkitűzéseinek megvitatására. Lásd az esemény angol nyelvű rogramját itt.

A workshopot egy komplex fotó-videó installációs kiállítás kísérte, amelyet az Audiovizuális Örökség Világnapjára időzítettünk. A kiállítás címe: ELŐHÍVÁS, kurátora Blos-Jáni Melinda (asszisztens: Lakatos Mihály). Balla Zoltán és Kerekes Emőke munkái az emlékezet és a vizuális reprezentáció kérdéseit vetették föl egy családi fotóarchívum rekontextualizációja és a mozgóképes installáció intermedialitása révén. Lásd a kiállítás plakátját és rövid leírását itt.

NTERMEDIALITY NOW: REMAPPING IN-BETWEENNESS

2018. október 18-20. A projekt keretében rendezett első nemzetközi tudományos konferencia, bővebb információk itt olvashatóak.

FOTÓK A KONFERENCIÁRÓL

A KONFERENCIA PROGAMFÜZETE AZ ELŐADÁSOK KIVONATAIVAL

A konferencia felhívás plakátja:

Konferencia videók

YOUTUBE csatorna, ahol az összes anyag megtekinthető: SAPIENTIA FILM CONFERENCES

Interjú Raymond Bellourral a konferencia témájáról:

Martine Beugnet (Paris, Diderot University) keynote előadása a konferencián:

Joachim Paech (University of Konstanz) plenáris előadása a mozi és a művészeti galéria szimbiózisáról:

Interjú Chiel Kattenbelttel (Utrecht University) a VR intermediális lehetőségeiről:

THE PICTURESQUE: VISUAL PLEASURE AND INTERMEDIALITY IN-BETWEEN CONTEMPORARY CINEMA, ART AND DIGITAL CULTURE

2019. október 25-26. A projekt keretében rendezendő második nemzetközi tudományos konferencia, a konferencia felhívás, bővebb információk itt olvashatóak.

FOTÓK A KONFERENCIÁRÓL

A KONFERENCIA PROGRAMJA

Konferencia videók:

Interjú Lúcia Nagibbal (University of Reading) a konferencia témájáról:

 

Konferencia részvételek

Contact Zones. Transnational Encounters, Dialogues and Self-Representation in Contemporary Eastern European Literature, Cinema and Visual Cultures, angol  nyelvű nemzetközi konferencia, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017. szeptember 28-30.

Előadások ezen a konferencián:

 • Pethő Ágnes (meghívott plenáris előadó): Changing Strategies of In-Betweenness. Intermediality in Contemporary Eastern European Cinema
 • Király Hajnal: The Text of Muteness in Contemporary Hungarian and Romanian Family (Melo)dramas
 • Pieldner Judit: Black-and-White Memories of the Past,Intermediality and Female Identity in Contemporary Polish and Czech Cinema
 • Virginás Andrea: Disruptive Mobilities: Female Characters and Female Filmmakers in an Eastern European Diegetic and/or Industry Framework
 • Blos-Jáni Melinda: Re-Animating Oral Histories Through the Medium of Photography in Eastern European Documentaries

Small Cinemas Conference. Diversity in Glocal Cinemas: Language, Culture, Identity.
Universidad del Pais Vasco, Bilbao, Spanyolország, szeptember 20-22. 2017. Az előadás címe:
 • Andrea Virginás: Domestic and/or international success in Eastern European small national cinemas

The Moving Form of Film: Exploring Intermediality as a Historiographic Method, 2017. november 6-8. University of Reading, UK. Meghívott plenáris előadó:
 • Pethő Ágnes: The Double Helix of Intermediality

Clash of Realities. International Conference on Art, Technology and Theory of Digital Games. Szervező: TH Cologne, Cologne Game Lab.  2017. november 6-8, Köln, Németország. Az előadás címe:

 • Bakk Ágnes : Narrative Environments Using Game Design Mechanism in Performance Installations & VR (Lásd az előadást kísérő posztert itt.)

Burgess 100 Budapest, A Symposium Celebrating Burgess's Centenary. 2017. november 10. Eötvös Loránd TE, Budapest. Előadás (az 'Intermedial Burgess' szekcióban):

 • Király Hajnal: Metaphorical Mapping: Figurations of Intermediality in A Clockwork Orange - the Novel and the Film

International Conference on Interactive Digital Storytelling. 2017. november14-17, Funchal, Madeira, Portugália. Előadás ezen a konferencián:

 • Bakk Ágnes: How Interactivity Is Changing in Immersive Performances - An Approach to Understanding the Use of Interactive Technologies in Performance Art

The Power of Immersion. Theatre - Affect - Politics, 2018. április 9-13. Berlin, Freie Universität.
Az előadás címe:

 • Bakk Ágnes: How Deep Is Your Immersion?

Border Crossings, International Conference, 2018. április 20-21, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda.

Előadások az  "In-Betweenness, Border Transgressions in Film and Contemporary Art" című szekcióban:

 • Pieldner Judit: In-Between the Medial and the Political. Jafar Panahi's (Non-)Cinema
 • Lakatos Mihály: The In-Betweenness of Non-Image, Sound, Place and Science: Ryoji Ikeda's Installation Works
The Great War(s): Our Story. Third International Conference on Balkan Cinema, 2018. május 8-9, Román Akadémia, Bukarest. A konferencia programja itt olvasható. Az előadás címe:
 • Blos-Jáni Melinda: Photographic Passages into the Memory of the Second World War.

Copy-Past. Revaluating History, Memory and the Archive in Cinema, Performing Arts and Visual Culture, 2018. május 18-19, BBTE, Televízió és Színház Kar - "George Oprescu" Múvészettörténeti Intézet szervezésében, Kolozsvár. Az elhangzott előadás:

 • Blos-Jáni Melinda: The Paradox Visibility of Recycled Photographs. Reframing the Past in Eastern European Non-Fiction Films

Post-Truth and the Moving Image: The Twelfth Tel Aviv International Colloquium on Cinema and Television Studies, Tel Aviv-i Egyetem, Izrael, 2018. június 4-6. Az elhangzott előadás:

 • Virginás Andrea: The Truth as Electronic Residue: on the Role of (Multiple) Screens in Diegetic Worlds.

The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference: Media Tactics and Engagement, Amsterdam, Hollandia, 2018. június 27-29. A konferencia programja itt érhető el.

Két saját szervezésű panel, amelyben beszámoltunk a kutatócsoport munkájáról:

The Politics of Intermediality 1. Affective Hypermediacies: Screens, Cameras and Human Interfaces
 • Andrea Virginás: Electronic Screens as Surfaces of (Collective) Trauma in Contemporary European Film
 • Judit Pieldner: The Camera in Home Arrest: Tactics of Non-Cinema in Jafar Panahi's Films
 • Ágnes Karolina Bakk: Total Immersion with Human Interface: Hypermediacies of VR Productions
The Politics of Intermediality 2. Engaging the Picturesque and the Anti-Picturesque
 • Melinda Blos-Jáni: Precarious Aesthetic in Eastern European Nonfiction Films
 • Hajnal Király: Intermedial Iconography as Accent in Contemporary Hungarian and Romanian Cinema
 • Ágnes Pethő: The Politics of the Picturesque: The Photofilmic and the Posthuman

EVA London 2018: Electronic Visualisation and the Arts, július 9-13. 2018. Az elhangzott előadás:

 • Ágnes Karolina Bakk: Analogue and Digital Immersive Experiences. What should Digital Creators Learn from Live Theatre Makers?
Symbiotic Cinema: Confluences between Film and Other Media, szeptember 6-8, 2018. Linnaeus University, Växjö, Svédország. Előadások:
 • Judit Pieldner: The Dance of Intermediality in Sally Potter's The Tango Lesson
 • Andrea Virginás: Television, Video and Computer Screens on the Cinematic Screen: Interart Tensions in Filmic Diegesis
 • Ágnes Karolina Bakk: Video Application as an Intertwining Agent for Different Media

INTERMEDIALITY NOW: REMAPPING IN-BETWEENNESS, október 18-20. 2018. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia. Előadások:

 • Hajnal Király: Painterly References and the Self-Reflexive Spectator of Contemporary Cinema
 • Ágnes Pethő: The Photo-Filmic Diorama
 • Melinda Blos-Jáni: Editing History. Contemplative Montage in Eastern European Found Footage Cinema
 • Andrea Virginás: Multiple Screens and (Meta)Diegetic Realities In Contemporary Films and Video Art
 • Judit Pieldner: Sensations Of In-Betweenness in Sally Potter's The Tango Lesson
 • Ágnes Karolina Bakk: Embedded Liminal Experiences: VR-Experiences Framed by Performance Art
 • Mihály Lakatos: The In-Betweenness of Nonimage, Sound, Place And Science: Ryoji Ikeda's Installation Works

Horváth Andor 75. emlékkonferencia. 2019. március 8-9. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Fiológia Kar, Kolozsvár. Elhangzott előadás:

 • Virginás Andrea: Mindennapi allegóriáink: interkulturális, intermediális viszonyok a magyar és a román filmben

Köztes terek/ Spaţii intermediare / Spaces In-Between nemzetközi konferencia. 2019. április 26-27, Csíkszereda, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Elhangzott előadások (angolul):

 • Ágnes Pethő (keynote speaker): Theorizing Intermediality: from Crossing Borders to Being In-Between
 • Judit Pieldner: Anamorphosis as the Figuration of In-Betweenness in András Jeles's Sinister Shadow
 • Melinda Blos-Jáni: Ecocriticism and Landscaping Gaze in Romanian Documentary Films
 • Mihály Lakatos: Between Video Game and Feature Film. The Intermedial and Interactive Narrative of Bandersnatch

The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference: Structures and Voices. Storytelling in Digital Times, Gdansk, Lengyelország, június 13-15. 2019. 
Elhangzott előadások (angolul):

 • Ágnes Bakk: VR and Embodied Experience via the Horror Sensorium
 • Melinda Blos-Jáni: In Between the Anthropologic and the Picturesque. Documentaries about the Danube Delta
 • Hajnal Király: Voices and Noises (De)constructing the Narrative in László Nemes-Jeles's Films
 • Mihály Lakatos: The Illusion of Control vs. The Control of an Illusion. The Intermedial and Interactive Narrative of Black Mirror: Bandersnatch
 • Judit Pieldner: From Painting to Film Narration: Anamorphosis and the Quest for Meaning in András Jeles's Sinister Shadow
 • Andrea Virginás: Electronic screens as intermedial mise-en-abymes: allegories for the post/digital age?

Research Methods in Film Studies: Challenges and Opportunities, 2019. október 18-19. Ghent (Belgium). Szervezők: ECREA Film Studies Section in co-operation with DICIS (Digital Cinema Studies network), the Research Center for Visual Poetics at the University of Antwerp, the Centre for Cinema and Media Studies at Ghent University, the Visual and Digital Cultures Research Center at the University of Antwerp.

Saját panelben, 4 előadásban mutatjuk be a kutatócsoport munkáját: Researching Intermediality in Contemporary Cinema:

 • Ágnes Pethő: Schools of Intermediality? Overlapping Paradigms and Divergent Perspectives
 • Judit Pieldner: Figurations of Intermediality in Contemporary Eastern European Cinema
 • Melinda Blos-Jáni: Intermedial Gestures in Contemporary Eastern European Documentaries
 • Andrea Virginás: Screens as Places of Intermediality and Intercultural Clash

THE PICTURESQUE: VISUAL PLEASURE AND INTERMEDIALITY IN-BETWEEN CONTEMPORARY CINEMA, ART AND DIGITAL CULTURE, 2019. október 25-26, 2019. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.

 • Ágnes Pethő: Cinema in Watercolour. Joanna Hogg: The Souvenir (2019)
 • Judit Pieldner: The Anamorphic Perspective in-between the Painterly and the Cinematic in András Jeles’s Sinister Shadow
 • Hajnal Király: “Guilty Landscapes” – the Pictorial and the Picturesque in Contemporary (pseudo) Noirs
 • Andrea Virginás:Television and Video Screens in Filmic Narratives: Theorizing Frame-Work
 • Ágnes Karolina Bakk: The Pictoresque and Sensorial Elements of Analogue and Digital Spaces
 • Mihály Lakatos: Jean-Michel Basquiat: Boom for Intermedial. From Streets to Galleries, from Galleries to Screens
 • Blos-Jáni Melinda: From Landscape to Post-human Setting. Documentaries about the Danube Delta

A film(tudomány) hálózatai. Magyar Filmtudományi Társaság konferenciája. 2019. november 8-9, Budapest, PPKE.

 • Pethő Ágnes: Intermedialitás a filmművészetben. Elméleti megközelítések, kutatási irányok

II. Zip-Scene: Conference on Analogue and Digital Immersive Spaces, MOME, Budapest, 2019. november 10-12.

 • Mihály Lakatos: A Walkthrough Movie: Intermediality and Interactivity in Black Mirror: Bandersnatch.

 

Publikációk

Cikkek nemzetközi adatbázisokban jegyzett tudományos folyóiratokban:

 • Judit Pieldner: From Paragone to Symbiosis. Sensations of In-Betweenness in Sally Potter's The Tango Lesson. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17: 23-45. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Ágnes Karolina Bakk: Sending Shivers Down the Spine: VR Productions as Seamed Mediums. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17: 143-157. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Ágnes Karolina Bakk: SPECIAL DOSSIER: VR IN-BETWEEN MEDIA. (Two interviews with international scholars) Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17:. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.:
  - VR as a Narcissistic Medium. Interview with Rebecca Rouse by Ágnes Karolina Bakk. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17:157-166.
  - Performativity and Worldmaking. Interview with Chiel M. Kattenbelt by Ágnes Karolina Bakk. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17: 167-176.
 • Andrea Virginás: Television and Video Screens in Filmic Narratives: Medium. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17: 81-97. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Blos-Jáni Melinda: Fotografilus átjárók a múltba kortárs kelet-európai dokumentumfilmekben. Korunk, 2019. 6: 42-51. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Pethő Ágnes: Sieranevada, avagy a köztesség művészete. Korunk, 2019. 6: 51-60. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Pieldner Judit: Mágikus realizmus, minimalista realizmus és a tabló alakzata a kortárs magyar és román filmben. Korunk, 2019. 6: 32-42. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Virginás Andrea: A kortárs kelet-európai kötődésű film identitásáról és az intermediális művészetköziség alapfokú lehetőségéről. Korunk, 2019. 6: 23-32. (Indexed: CEEOL, Ebsco.)
 • Andrea Virginás: Film Genre Patterns and Complex Narrative strategies in the Service of Authorship.Literatura i Kultura Popularna University of Wroclaw Vol. 24 (2018), 25-37. Indexed in: ERIH Plus, Europeana, Cambridge Scientific Abstracts, ProQuest.
 • Ágnes Pethő: Approaches to Studying Intermediality in Contemporary Cinema. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 165-187. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Ágnes Pethő: AN ARCHAEOLOGY OF INTERMEDIALITY STUDIES (Three interviews with scholars who defined the field), SPECIAL DOSSIER in Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 189-246. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Hajnal Király: An Uncanny Cinema, a Cinema of the Uncanny. The Trope of the Doll in the Films of Manoel de OliveiraActa Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 33-51. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Judit Pieldner: The Camera in House Arrest. Tactics of Non-Cinema in Jafar Panahi's Films. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 103-123. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Andrea Virginás: On the Role of Diegetic Electronic Screens in Contemporary European FilmsActa Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 87-102. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Melinda Blos-Jáni: Sensing History. On the Uses of Medium-Specific Noise in Eastern European Found Footage Films. Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2018. Vol. 15: 137-163. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.
 • Andrea Virginás: Gendered Transmediation of the Digital from S1m0ne to Ex Machina: ‘Visual Pleasure' Reloaded? European Journal of English Studies, Volume 21, 2017 - Issue 3: FEMINIST INTERVENTIONS IN INTERMEDIAL STUDIES, 288-303. Indexed in: Web of Science: Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Current Contents: Social and Behavioral Sciences, Current Contents: Arts and Humanities.
 • Mihály Lakatos: Between Image, Sound and Big Data: Ryoji Ikeda's Intermedial Installations. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, Vol. 18, 2020. Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc. (megjelenés előtt)

Konferenciakötetben megjelent tanulmányok:

 • Ágnes Karolina Bakk: Analogue and Digital Immersive Experiences: What should Digital Creators Learn from live Theatre Makers? In: Jonathan P. Bowen, Jon Weinel, Graham Diprose, Nick Lambert (eds.), Electronic Visualisation and the Arts. Proceedings of EVA London 2018, UK. Published by BCS Learning and Development Ltd: 293-297. Indexed in DBLP Computer Science Bibliography.
 • Pieldner Judit: Történelem, kulturális emlékezet és intermedialitás Radu Jude Aferim! című filmjében. In: Emese Egyed, László Pakó, Emese Sófalvi (szerk.): CERTAMEN VI. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2019: 79-85. ISSN 2393 - 4328.

Tanulmányok nemzetközi rangú kiadóknál megjelenő válogatott kötetekben:

 • Ágnes Pethő: 'Exhibited Space' and Intermediality in the Films of Corneliu Porumboiu. In: The New Romanian Cinema, edited by Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019: 65-80.
 • Melinda Blos-Jáni: Ephemeral History and Enduring Celluloid: Cinemtic Reality and Theatricality in Nae Caranfil's Films. In: The New Romanian Cinema, edited by Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019: 93-107.
 • Andrea Virginás: Traces of Genre in New Romanian Cinema: A Narrow Path for a Small Entity? In: The New Romanian Cinema, edited by Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019: 180-193.
 • Hajnal Király: Pop Music, Nostalgia and Melancholia in Dollybirds (1996) and Liza, the Fox Fairy (2015). In Ewa Mazierska, Zsolt Győri (eds.): Popular Music and the Moving Image in Eastern Europe, London: Bloomsbury Academic, 2018: 83-96.
 • Ágnes Bakk: Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship. In: Marco Galea and Szabolcs Musca (eds.): Redefining Theatre Communities.International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making, 2020. (megjelenés előtt)
 • Ágnes Pethő: Studying Intermediality in Contemporary Eastern European Cinema. In: Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema, Edinburgh University Press, 2020 (megjelenés előtt)
 • Ágnes Pethő: Sculpture and Affect in Cinema's Expanded Field. From Aleksey Gherman Sr.'s Hard to be a God to Aleksey Gherman Jr.'s Under Electric Clouds. In: Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema, Edinburgh University Press, 2020 (megjelenés előtt)
 • Ágnes Pethő: The Photo-Filmic and the Post-Human. Picturesque Landscapes at the Peripheries of Global Cinema. In: Kim Knowles and Marion Schmid (eds.): Cinematic Intermediality: Theory and Practice, Edinburgh University Press (megjelenés előtt).
 • Ágnes Pethő: The Photo-Filmic Diorama. In: Jill Murphy and Laura Rascaroli (eds.): Expanding Cinema: Theorising Film Through Contemporary Art, Amsterdam University Press, 2020 (megjelenés előtt)
 • Ágnes Pethő: Intersections of Narrativity and Intermediality in Film. In: Márta Grabócz (ed.): Narratologie et les arts / Narratology and the Arts, Paris: Éditions Hermann, 2020 (megjelenés előtt)
 • Hajnal Király: Intermedially Emotional. Musical Mood-Cues, Disembodied Feelings in Contemporary Hungarian Melodramas. In: Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema, Edinburgh University Press, 2020 (megjelenés előtt)
 • Judit Pieldner: Black-and-White Sensations of History and Female Identity in Contemporary Polish and Czech Cinema. In: Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema, Edinburgh University Press, 2020 (megjelenés előtt)
 • Melinda Blos-Jáni: Photographic Passages to the Past in Eastern-European Nonfiction Films. In: Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema, Edinburgh University Press, 2020 (megjelenés előtt)
 • Andrea Virginás: Touch Me Not, by Adina Pintilie. In: Stephan Krause, Anke Pfeifer, and Dana Duma (eds.): Klassiker der Rumänien Cinema. Marburg: Schüren Verlag, 2020 (megjelenés előtt)
Tanulmányok hazai akkreditált tudományos kiadónál megjelenő kötetekben:
 • Blos-Jáni Melinda: „Örömet szerezni az embereknek." A videózás mint pasztorációs gyakorlat Gyergyó- és Udvarhelyszéken az 1980-as és 1990-es években. In Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019. 513-525. ISBN: 978-606-9015-11-7.
 • Andrea Virginás: On the conditions of existence of Romanian science fiction: between Cold War hard labour and multimedial compositing. In: Irina Trocan (ed.): Romanian Cinema Inside Out: Insights on Film Culture, Industry and Politics 1912-2019. București: Institutul Cultural Român, 2020 (megjelenés előtt)
Recenziók a kutatási témához kapcsolódó új kötetekről:
 • Hajnal Király: Film in a Multiple Mirror: Reframing Luchino Visconti: Film and Art by Ivo Blom.Senses of Cinema, Issue 89. Dec. 2018.
 • Pieldner Judit: Párhuzamos montázs. Gelencsér Gábor: Váratlan perspektívák. Jeles András filmjei. Metropolis Vol. 21. No. 4 (2017): 77‒80. ISSN: 1416-8154.
 • Virginás Andrea: Lenuta Giukin, Janina Falkowska, and David Desser (eds): Small Cinemas in Global Markets: Genres, Identities, Narratives. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2015. Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, 2018. No. 6. ISSN 2365-7758.
2 nemzetközi tudományos folyóirat különszám szerkesztése a kutatási témából:
 • Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 2019. Vol. 17: Intermediality Now: Remapping In-Betweenness. (Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL, FIAF - International Index to Film Periodicals, NSD, etc.). Tartalmazza a 2018-ban rendezett konferenciánkon elhangzott keynot előadás szövegét és a konferencia nyomán készült tanulmányokat, interjúkat.

Közlésre elfogadott tanulmánykötetek:

 • Ágnes Pethő: Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between. Second, enlarged edition. Cambridge Scholars Publishing, 2020 (megjelenés előtt): kiegészítve a kutatási projektben írt két új tanulmánnyal, új bevezető tanulmánnyal és Lúcia Nagib előszavával.
 • Király Hajnal: Film a határon. Tanulmányok a 2000-2015 közötti magyar és román filmről. Egyetemi Műhely Kiadó (CNCSIS B kategória), Kolozsvár, 2020 (megjelenés előtt).
 • Judit Pieldner: Adaptation, Remediation, Intermediality: Forms of In-Betweenness in Cinema. Presa Universitară Clujeană, 2020 (megjelenés előtt).
Elbírálás alatt álló kötet:
 • Hajnal Király: The Intermedial Cinema of Manoel de Oliveira. Understanding the Uncanny, Bloomsbury Publishing.
Mesteri dolgozat a kutatási projekt témájában:
 • Lakatos Mihály: Kép, hang, tér és adat köztessége: Ryoji Ikeda intermediális installációi. Sapientia EMTE (megvédve, 2019. július).

Nemzetközi kapcsolatok

 • 2019-es NECS konferencia előkészítési fázisában, a Linnaeus Egyetem kutatójával, Nafiseh Mosavival kollaborációban Virginás Andrea létrehozott egy 'intermedialitás' munkacsoportot a NECS-en belül.
 • 2019 júliusában kapcsolatfelvétel a Madridban a Complutense Egyetem keretében működő Studies on Intermediality and Intercultural Mediation kutatóközpont vezetőivel annak érdekében, hogy a projekt keretében folyó munkát bekapcsoljuk az intermedialitást kutatásával foglalkozó egyetemek minél szélesebb szakmai hálózatába és hogy konkrét együttműködési lehetőségekől tárgyaljunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat