Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok / |

Csoportos kutatás: KPI-Egyetemi Kutatási Program 2019 június-2021 május

Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális korszakhatáron címmel kezdődött kutatási programunk 2019 júniusában és eredeti, 2020 októberi határidejének meghosszabbítása miatt (a COVID-19 pandémia okán) 2021 májusáig tart.

Tagok: Virginás Andrea (Sapientia EMTE, kutatásvezető), Blos-Jáni Melinda, Mira Marincas, Kassay Réka, (Sapientia EMTE, posztdoktori kutatók), Tóth Orsolya (PhD-hallgató, BBTE, adminisztratív munkatárs, Sapientia EMTE), Incze Kata (MA-hallgató, Sapientia EMTE), Farkas Boglárka Angéla (MA-hallgató, Sapientia EMTE), Kötő Emese (BA-hallgató, Sapientia EMTE).

Leírás: Az erdélyi magyar vizuális kreatív iparágak közül a fotográfiát és a mozgókép művészetét - amely alatt a videóművészetet, az animációs filmet, és a (rövid)filmet értjük - egy porózus külső határú, de valamelyes belső autonómiával is rendelkező formációnak tekintve a célunk az, hogy problémakörök és médiumok szerinti bontásban egy 2010-es évek végi látletetet készítsünk el ezekről. Reményeink szerint ennek köszönhetően képet alkothatunk az 1989-es - analóg/digitális, kommunista/posztkommunista - határnak tekintett évszám óta elindult folyamatokról, amelyeket négy nagy témakörre bontunk le:

1. az 1989-es rendszerváltozás után pályára lépett alkotók életpályájának jellegzetességei az 1990-es évek „tranzíciós", „analóg" kontextusában;

2. Az 1989-es rendszerváltozás után pályára lépett alkotók életpályájának jellegzetességei a az 2000-es évek „európaizálódási", „digitális" kontextusában;

3. A művészetileg értéknek tekintett minőség fluktuációja, az alkotások és a megcélzott közönség közötti kapcsolati lehetőségek radikális átalakulása: a galériától az Instragramig, a mozitól a YouTube-ig.

4. Az alkotások mediális alapjainak radikális újragondolása és mediális transzformációk a fotográfia, a videóművészet és a (rövid)film területén.

Előzmények: A megpályázott terv közvetlen előzményként és forrásként használja
- a kutatásvezető egyéni vonatkozó kutatásait, amelyeket az UEFISCDI és az MTA Domus Hungarica finanszírozott (Kisebbségi nő-képek és trópusok magyar filmben és irodalomban, The Role of Generic Panels in European Small Cinemas/Műfaji mintázatok európai kis mozikban, Mobilis női karakterek és mobilis női alkotók kortárs magyar filmekben, (2012-2016));
- a kutatócsoport két tagjának a részvételével zajlott csoportos kutatást egy MTA Domus Hungarica finanszírozású projektben (Női alkotók a kelet-európai filmiparokban: erdélyi, felvidéki és magyarországi példák, (2016-2017), Virginás Andrea kutatásvezető, Kassay Réka tag);
- valamint a néhány további tag részvételével zajlott csoportos kutatási projektet, amelyet a Kutatási Programok Intézete finanszírozott (Vizuális kultúra és a fotográfia médiuma a második világháború előtti Erdélyben, 2017-2018, Blos-Jáni Melinda kutatásvezető, Mira Marincas, Virginás Andrea, Kötő Emese tagok). A csatolt szakmai tevékenységi tételek mutatják, hogy mindenik program számos konferencia-előadást, publikációt (szakcikket, könyvfejezetet, recenziót), valamint kiállítást eredményezett, amelyek a vonatkozó tudományos kutatási tevékenységek minőségét mutatják.

Tevékenységek:

- Fotó és filmgyűjtemények a digitális korszakban. Tudományos konferencia a Sapientia EMTE Média Tanszékén, 2019. május 17. Szervezők: Erdélyi Audiovizuális Archívum, KAB Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottság. Bővebben a konferenciáról: itt.

- Kutatási megbeszélések (2019. május 24., 2019. június 3., 2019. október 23., 2019. november 4., január 23/30)).

- Schnedarek Ervin és a keskenyfilmezés Marosvásárhelyen 1950-1989. Kiállítás és beszélgetések a marosvásárhelyi amatőrfilmes múltról, 2019. augusztus. Kurátor: Blos-Jáni Melinda. Résztvevők: Mira Marincas, Tóth Orsolya. FB-esemény itt.

- Terepkutatás (irányított interjúk, résztvevő megfigyelés) a Kolozsvári Magyar Napok vonatkozó tárgyú filmes eseményein, 2019. augusztus 19-24. Résztvevők: Virginás Andrea, Farkas Boglárka Angéla, Kötő Emese.

- Kutatási eredmény-bemutató: Tóth Orsolya doktori védése, BBTE, Hungarológiai doktori iskola, 2019. szeptember 26. Cím: Kolozsvár filmtörténeti reprezentációi, az első filmfelvételektől 1948-ig.

- Terepkutatás (irányított interjú, résztvevő megfigyelés) a sepsiszentgyörgyi PulzArt Összművészeti Fesztiválon, 2019. szeptember 26-29. Résztvevő: Incze Kata.

- Terepkutatás (résztvevő megfigyelés) a kolozsvári Filmtettfeszt Magyar Filmnapokon, 2019. október 2-6. Résztvevők: Farkas Boglárka Angéla, Virginás Andrea.

- HADA. Képek egy fiókból. Kiállítás a sepsiszentgyörgyi Tein Teahouse-ban, 2019. október 18-november 16. Résztvevő: Mira Marincas.

- Terepkutatás (irányított interjúk) "értékesíthető mozgókép" témakörben, Kolozsvár, Udvarhely, 2019. október 20.-november 4. Résztvevő: Kassay Réka.

- Kutatási eredmény-bemutató a Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciáján, Budapest, PPKE, 2019. november 8-9. Résztvevők: Tóth Orsolya, Virginás Andrea. Előadás címe: Filmkészítés szaggatott üzemmódban: erdélyi filmgyártás a történelmi cezúrák árnyékában. A konferencia programja elérhető itt.

- Publikáció a kutatás témakörében: Blos-Jáni Melinda: „Örömet szerezni az embereknek." A videózás mint pasztorációs gyakorlat Gyergyó- és Udvarhelyszéken az 1980-as és 1990-es években. In Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019. 513-525. ISBN: 978-606-9015-11-7.

- Terepkutatás (irányított interjú, résztvevő megfigyelés) a marosvásárhelyi Alter-Native nemzetközi Filmfesztiválon, 2019. november 6-10, résztvevő: Kötő Emese.

- Terepkutatás (irányított interjúk, ill. Minerva-achívum, Kolozsvár), "az 1989-es rendszerváltozás után kanonizálódó alkotók életpályájának jellegzetességei" témakörben, Kolozsvár-Budapest, 2019. december-január. Résztvevők: Farkas Boglárka Angéla, Incze Kata, Blos-Jáni Melinda.

- Schnedarek Ervin 100. Vetítés és beszélgetések a marosvásárhelyi amatőrfilmes múltról, 2020. január 30. Résztvevő: Blos-Jáni Melinda. Facebook-esemény itt.

- Kutatási eredmény-bemutató a Kolozsvári Akadémia Bizottság Média és Kommunikáció Szakbizottságának éves konferenciáján, 2019. január 30., KAB-székház, Kolozsvár. Résztvevők: Virginás Andrea, Tóth Orsolya, Blos-Jáni Melinda, Farkas Boglárka Angéla, Kötő Emese. A közös panel címe: Filmgyártás erdélyi közegben. A konferencia programja elérhető itt. A közös panelhez is kapcsolódó televíziós híradás az RTV Kolozsvári Stúdiója Erdélyi Figyelő című műsorában elérhető itt.

- Kutatási eredmény-bemutató a budapesti ELTE és BME szervezte, A magyar internet történetei című konferencián, 2020. február 13-14., Budapesti Műszaki Egyetem. Résztvevők: Virginás Andrea, Tóth Orsolya, Kassay Réka. A közös panel címe: Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális korszakhatáron. A konferencia teljes programja elérhető itt.

Az előadók a konferencián:

 

 

- Folyóirat-blokk a kutatás témakörében: ME.DOK Média-Történet-Kommunikáció (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, ERIH Plus, CEEOL) 2020/2-es lapszám. Tanulmányok: Az erdélyi (magyar) fotográfia és mozgókép: a magyar és a román kis nemzeti mozik peremén (Virginás Andrea); Fischer István és a kisebbségi identitás (Farkas Boglárka Angéla); Filmgyártás erdélyi kontextusban: a kis költégvetés és a kialakulatlan gyártási struktúra következményei (Kötő Emese-Anna).

- Kutatási eredmény-bemutató a Political Imaginaries of Small Cinemas and Cultures című nemzetközi konferencián (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 11-12 szeptember 2020). A projekthez kapcsolódó panel/előadások: Smaller than Small National (Virginás Andrea, Tóth Orsolya, On the Brink of Hungarian and Romanian Small National Cinemas: A Transylvanian Regional Canon? Farkas Boglárka Angéla, István Fischer and the Minority Identity; Incze Kata, Young Transylvanian Filmmakers between Budapest and Bucharest - a Post-socialist Identity). A konferencia teljes programja elérhető itt.

- Kutatási együttműködések (néhány sikeresen lezárva): Kötő Emese-Anna 2020 júliusában megvédett BA-szintű szakdolgozata (Sapientia EMTE, Média Tanszék, Filmgyártás erdélyi kontextusban: a kis költégvetés és a kialakulatlan gyártási struktúra következményei; Incze Kata mentorált és Virginás Andrea mentor, 2020 március-2020 július, Klebelsberg Kúnó kutatóprogram, Balassi Bálint Ösztöndíjprogram, Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, Pályakezdő erdélyi magyar filmesek identitása Budapest és Bukarest között; Farkas Boglárka Angéla mentorált, Virginás Andrea mentor, 2020 szeptember-2021 szeptember, Sapientiae Hungariae Alapítvány, Collegium Talentum Ösztöndíjprogram, Fischer István filmrendező és a kisebbségi identitás; Salamon Orsolya mentorált és Virginás Andrea mentor, 2021 március-2021 július, Klebelsberg Kúnó kutatóprogram, Balassi Bálint Ösztöndíjprogram, Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, "Fotografikus" hagyományőrzés a Mezőségen.

- Publikáció a projekt témakörében: Learning from the Virus: The Impact of the Pandemic on Communication, Media, and Performing Art Disciplinary Fields. A Round-Table (The Impact of COVID-19 On Creative Industries in Hungary and Romania). Jérome Bourdon, Nico Carpentier, Kirsten Drotner, Chiara Giaccardi, Dana Renga, Virginás Andrea. Communicazioni Sociali 2020, no. 2, 157–169. Scopus, IATJ, IFTR.

- Meghívott előadás a projekt témakörében: 2021. január 15, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, MTA, Az erdélyi (magyar) fotográfia és mozgókép: a magyar és a román kis nemzeti mozik peremén (Virginás Andrea).

- Kötet-javaslat leadva a projekt témakörében: 2021 január, Scientia Kiadó, Kolozsvár.

- Terepkutatás a projekt témakörében: a kolozsvári Kusai család négy generációjának analóg és digitális fotográfiai archívuma, rendszerezés, digitalizáció. 2020 november-2021 február. Résztvevő: Mira Marincas.

- A projekthez kapcsolódó szakmai munka: javaslatok az EMKE Janovics Jenő díjára fotográfia témakörben, 2021 február. Résztvevő: Virginás Andrea.

- Terepkutatás a projekt témakörében: Török Gáspár marosvásárhelyi fotográfus analóg és digitális fotográfiai hagyatékának felmérése. 2021 március. Résztvevők: Blos-Jáni Melinda, Mira Marincas, Tóth Orsolya.

- Gyűjteményes analóg és digitális fotográfiai kiállítás a projekt témakörében: Fragmentarium, Mira Marincas, Szatmári Szépművészeti Múzeum, megnyitó: 2021. április 2.

- Panel a projekt eredményeiből a Válság, változás, perspektívák/Crises, Change and Perspectives című online nemzetközi konferencián (Humántudományok Tanszék, Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2021. április 16-17). Regime Changes and Identity Crises Embodied in/on Transylvanian Photos and Films:  An Amateur Family Archive: Collective Processes and Identity Crises on The Analogue/Digital Border of Black-And-White and Colour Photographs (Mira Marincas), Technological and Political Transitions: Filmmakers’ Views and Meta-Representations in Hungary and in Romania (Virginás Andrea), István Fischer and Versions of Minority Identity (Farkas Boglárka-Angéla), The Identity of Young Transylvanian Filmmakers Between Bucharest and Budapest (Incze Kata). A konferencia teljes programja itt olvasható.

A panel:

Az előadók:

- Műhelykonferencia a projekt összegzéseként, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média és Kommunikációtudományi Szakbizottságával együttműködésben, Média tanszék, Sapientia EMTE Kolozsvár, 2021. április 30. A program itt olvasható. A konferencia rögzített változata itt nézhető meg, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság YouTube csatornáján.
A műhelykonferenciánk záróképe:
- Végezetül egy sajtóvisszhang: 2021. 04. 30, Krónika kolozsvári napilap, "Mi fán terem az erdélyi magyar film?" Kiss Judit interjúja Virginás Andreával itt olvasható.
- Publikáció a projekt témakörében: Virginás Andrea Film Genres in Hungarian and Romanian Cinema: History, Theory and Reception (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield/Lexington Books, 2021).
- Előadás a projekt témakörében: Mira Marincas Identitás-körvonalazódás és vesztés, rekontextualizáció, az archív kép új élete a kortárs fotóművészetben. A Kusai-hagyaték, Erdélyi médiajelentés konferencia, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottság, 2021. május 8.
- Rögzített eredmény-bemutató az Erdélyi médiajelentés konferencia keretében: Mira Marincas előadása (47.10), valamint Virginás Andrea könyvének bemutatója (2.56.40) itt.

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat