Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok /előző |

Affektív intermedialitás. Mozgókép a médiumok, érzékek és a valóság között

A CNCS - UEFISCDI által támogatott kutatási program, PN-III-P4-PCE-2021-1297, PNCDI III.

Leírás

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS, CÉLKITŰZÉSEK:

Kutatásunk célja az általunk „affektív intermedialitásnak” nevezett jelenség komplex vizsgálata. Ezt annak a gondolkodásmódnak a szellemében értelmezzük, amely az intermedialitást nem szemiotikai értelemben, elvont kategóriák és kombinációk halmazaként (azaz egyfajta nyelvtanként) fogja fel, hanem – a fenomenológiára és a különféle filozófiai forrásokra támaszkodva – "poétikaként", a köztesség művészeteként, vagy "érzéki többletként" értelmezi, a médiumok közötti különbség olyan érzékelhető formájaként, amely "megzavarja a diskurzus rendjét" (Joachim Paech). Megkíséreljük feltérképezni azt a tágabb területet, ahol az intermedialitás-tanulmányok "affektív fordulata" elképzelhető, és ahol az affektusokra és érzékekre összpontosítva jobban megérthetjük, hogyan "működik" az intermedialitás, illetve ahol az intermediális jelenségek "átjárásokat" hozhatnak létre a fizikai valóság irányába (Lúcia Nagib). A kortárs egyetemes filmművészet széles skálájából válogatott alkotások mélyreható esettanulmányain keresztül, különös tekintettel a nők által készített filmekre is, azt vizsgáljuk, hogy az intermediális mozi mennyire képes sajátos "érzékenységek" közvetítésére és affektív élmények generálására, például a traumatikus múlt reprezentálhatóságával és érzelmi hozzáférhetőségével, vagy az érzelmi hatás és a reflexív távolságtartás kombinációjával való kísérletezés során. Az intermedialitás episztemikus értékét hangsúlyozzuk: azt ahogyan képes érzéseket kiváltani és értelmezni a világot.

Három kutatási irányvonalat javasolunk:

1. Elméleti kutatás azzal a céllal, hogy az intermedialitás kutatásában egy új megközelítést kezdeményezzünk, amelyet "affektív intermedialitás"-ként határozunk meg. Általános célunk ennek a megközelítésnek a fogalmi körülhatárolása, és azon kulcsfontosságú területek meghatározása, ahol ez releváns lehet. Célunk az intermedialitást az affektusok és a médiumköziség élményét a valósággal összekapcsoló érzéki benyomások nézőpontjából vizsgálni. Az intermedialitás affektív és performatív szerepét hangsúlyozzuk, és megpróbáljuk felkutatni azokat az elméleti eszközöket, amelyek alkalmasak ezeknek a jelenségeknek a leírására.
2. Poétikai stratégiák és trópusok vizsgálata, amelyeken keresztül a kortárs filmművészetben megnyilvánul az "affektív intermedialitás". Célunk ebből a szempontból a releváns költői stratégiák azonosítása és értelmezése (a filmes intermedialitás "strukturális" és "érzéki" módozatait létrehozó jelenségek árnyaltabb leírása, figyelembe véve a két módozat lehetséges keveredését is).
3. Az intermedialitáson keresztül kommunikált sajátos érzéki benyomások és érzések feltárása, valamint annak a vizsgálata, ahogyan a média ambivalenciákat (vagyis az intermedialitást) érzékeljük.

Várható tudományos eredmények: nemzetközi adatbázisokban jegyzett tudományos folyóiratokban elfogadott cikkek, legalább egy, a projekt témájához kapcsolódó könyvjavaslat benyújtása rangos nemzetközi kiadónál publikálásra, (a Web of Science Core Collection - ESCI-ben jegyzett) Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies nemzetközi folyóirat két különszámának szerkesztése a kutatási projekt témájának szentelve; egy nagyszabású nemzetközi konferencat és két kisebb workshop szervezése annak érdekében, hogy nemzetközi vitát kezdeményezzünk és megszilárdítsuk a javasolt tudományos paradigmát; weboldal létrehozása, a workshopokon és a konferencián elhangzott vendégelőadások, előadások egy részének rögzítése és nyilvánosan elérhetővé tétele (a honlaphoz kapcsolt You Tube csatornán).

A kutatási projekt időtartama: 2022 június 1. – 2024 december 31.

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI:

Kutatásvezető: dr. PETHŐ ÁGNES, habilitált egyetemi tanár

KIRÁLY HAJNAL, PhD, tapasztalt kutató
PIELDNER JUDIT, PhD, egyetemi docens (posztdoktorális kutató)
BLOS-JÁNI MELINDA, PhD, adjunktus (posztdoktorális kutató)
SÁNDOR KATALIN, PhD, adjunktus (posztdoktorális kutató)
SIMOR KAMILLA, PhD hallgató

A KUTATÁS EREDMÉNYEI

Tudományos rendezvények szervezése

A projekt keretében szervezettt első nemzetközi, angol nyelvű MŰHELYKONFERENCIA:

Könyvbemutató

Az Uncanny Intermediality Műhelykonferencia keretében mutattuk be a kutatócsoport két tagjának, Király Hajnal és Pieldner Judit nemrégiben megjelent könyvét. (Hajnal Király: The Cinema of Manoel de Oliveira: Modernity, Intermediality and the Uncanny, Bloomsbury Academic, 2022. Judit Pieldner: Adaptation, Remediation and Intermediality: Forms of In-betweenness in Cinema, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.

Nemzetközi konferenciákon való részvétel

The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network. Bukarest (Románia), 2022. július 22-26.
A konferencia teljes programja itt olvasható. A kutatócsoport külön panelt javasolt a kutatási téma népszerűsítésére, ezzel a címmel:  Affective Intermediality. Cinema between Media, Sensation, and Reality, and disseminated early results of the project. Ezenkívül egy kutató bemutatott egy előadást egy másik panelben is (Film History beyond the Limelight: Cineclub Culture in Romania. Institutions, Visual Formats and Curatorial Practices).

Előadások ezen a konferencián:

 • Ágnes Pethő: Intermediality, Affect and Performativity in the Collage Films of Radu Jude
 • Judit Pieldner: In between the Epistemic and the Affective. Michael Haneke: Time of the Wolf
 • Katalin Sándor: Picturesque, Affective, and Political. Cinematic Landscape in Valeska Grisebach’s Western (2017)
 • Hajnal Király: Living the Films: Dramatization, Reenactment and Intermediality as Scene of Professional Sensitivity Training
 • Melinda Blos-Jáni: The Small Gauge Film between Leisure and Science. Notes on the Romanian Amateur Cineclub Movement

The 'Little Apparatus." 100 Years of 9,5 mm Film. International conference hosted online by the Department of Film Studies and the Centre For International Film Research at the University of Southampton (UK), 2022 június 16-18.

Előadás ezen a konferencián:

 • Melinda Blos-Jáni: Negotiating Media Specificity. Three Amateur Filmmakers in Transylvania from the Interwar Period

Visible Evidence: Images of History. University of Gdansk (Lengyelország), 2022 augusztus 10-14.. A konferencia teljes programja itt olvasható.

Előadás ezen a konferencián:

 • Kamilla Simor: Colour as a Temporal Layer: the Problem of Colourizing, Transforming and Digitally Rearranging Archival Footage from the Spanish Civil War.

6th International Society for Intermedial Studies Conference. In Between and Across: New Directions, Mappings and Contact Zones. Trinity College Dublin, The University of Dublin (Írország), 2022. szeptember 1-3. A konferencia programja itt olvasható.

Kutatásunkat saját külön szekcióban mutattuk be, Cinema's Affective Intermediality címmel. Előadásaink:

 • Ágnes Pethő: Towards an Affective Turn in Intermediality Studies
 • Judit Pieldner: Towards the Other (Arts). Affective Intermediality in Sally Potter's Films
 • Melinda Blos-Jáni: From Picturesque Landscapes to Haptic Sensations. Documentaries about the Danube Delta.

UNCANNY INTERMEDIALITY angol nyelvű nemzetközi műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem - Mozgóképi Intermedialitás és Vizuális Kultúra Kutatóközpont, Kolozsvár (Románia), 2022. október 20-21.

Előadások ezen a konferencián:

 • Ágnes Pethő: The Uncanniness of Intermediality
 • Judit Pieldner: Intermedial Transgressions into the Uncanny in Martin McDonagh's In Bruges
 • Katalin Sándor: "It's Not So Far, Not So Near." (Un)homely Landscapes in Contemporary Romanian Films
 • Kamilla Simor: Analogue to Digital, Black and White to Colour. On the Issues of Colourized Archival Material
 • Melinda Blos-Jáni: The Uncanny of the Self Portrait in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences

A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája: Háború, agresszió, konfliktus. Mozgóképi reprezentációk és gyakorlatok. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (Magyarország). 2022. november 4-5.

Előadás ezen a konferencián:

 • Simor Kamilla: A szín mint időbeli réteg. Az archív háborús felvételek kolorizációjának problémái

Magyar-román fotográfiai kapcsolatok a két világháború között konferencia. Szervező: Mai Manó Ház, Budapest (Magyarország). 2022 november 11.

Előadás ezen a konferencián:

 • Blos-Jáni Melinda: Kolozsvári fotósok az 1920-30-as években: intézmények és médiumok között

 

A kutatási projekt eredményeit bemutató vendégelőadások

 • 2022. okt. 12, Budapest. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának meghívására, Pethő Ágnes vendégelőadása: Intermedialitás a filmművészetben. A köztesség nézőpontjainak változásai címmel.
 • 2022. november 21. Pethő Ágnes két vendégelőadást tartott a Pádovai Egyetem Kulturális Örökség, Régészet, Történelem, Művészet, Film, Zene Tanszékének meghívására.
  Az előadások címe:
  Intermediality in Contemporary Cinema: Passages between Art and Life,
  Intermediality in Pedro Almodóvar's The Human Voice.

 

Publikációk

Nemzetközi adatbázisban jegyzett cikkek:

 • Ágnes Pethő: The Exquisite Corpse of History. Radu Jude and the Intermedial CollageActa Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 2022. vol. 21: 36-100. DOI: 10.2478/ausfm-2022-0003. (Adatbázis: in Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index - ESCI, ERIH plus, stb.)
 • Sándor Katalin: Transznacionális elmozdulások Valeska Grisebach Western (2017) című filmjében. Erdélyi Múzeum, 2022. 3. sz.133-140. DOI: https://doi.org/10.36373/em-2022-3-11 (CNCS  B kategóriás folyóirat, következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett: ERIH PLUS, CEEOL, Index Copernicus)
 • Judit Pieldner: Crisis Narrative and Affective Intermediality: Figuring Disaster in Michael Haneke's Time of the Wolf. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 22 (2022) 18-38.  DOI: 10.2478/ausfm-2022-0010. (Adatbázis: in Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index - ESCI, ERIH plus, stb.)
 • Hajnal Király: The Ludovico Effect of Intermediality in A Clockwork Orange: The Novel and the Film. The AnaChronisT, New Series, Vol. 20, 2020-2021, 102-120. DOI:10.53720/XIYI2506 (Adatbázis: Cengage Gale, EBSCO).
 • Melinda Blos-Jáni: A film médiumáról való beszéd a Művelődésben (1948-1985). ME.dok (megjelenés előtt). (Adatbázisok: Index Copernicus, CEEOL, Erih Plus. CNCSIS C kategóriába sorolt folyóirat.)

 

Kulturális folyóiratokban publikált, a kutatási eredményeket a szűk szakmai körön túl népszerűsítő cikkek:
 • Simor Kamilla: Intézménnyé válni. Frederick Wiseman munkásságának filmtörténeti és társadalomelméleti megközelítései. Prizma filmművészeti folyóirat, 2022/1 (megjelenés előtt).

Tanulmányok tudományos kiadóknál megjelenő válogatott kötetekben:
 • Ágnes Pethő: Cinema's Affective and Metaleptic Intermediality. In: Massimo Fusillo, Doriana Legge, Mirko Lino, Mattia Petricola, Gianluigi Rossini (szerk.): Transcodification: Literature, Arts, Media, De Gruyter, 2023 (megjelenés előtt).
 • Judit Pieldner: Sensations of In-Betweenness, Intermedial Transgressions in Martin McDonagh's In Bruges. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 211-221.
 • Katalin Sándor: "Excavations" – An Intermedial Approach to Corneliu Porumboiu's The Treasure (2015). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 249-259.
 • Hajnal Király: Guilty Landscapes and Landscapes of Guilt in Contemporary Cinema. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 325-335.
 • Melinda Blos-Jáni: Getting in Touch. (Un)Framing Reality in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences (2011). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 393-407.

Kötetek:

Nemzetközi kapcsolatok

 • 2022 november 21-24. Találkozó a Pádovai Egyetem Kulturális Örökség, Régészet, Történelem, Művészet, Film, Zene Tanszék hasonló témákat kutató tanáraival és az Arabeschi (intermedialitás és transzmedialitás kérdéseire szakosodott, Olaszországban A kategóriás) folyóirat (ISSN: 2282-0876) szerkesztőivel.

 

 

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés