Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok /előző |

Affektív intermedialitás. Mozgókép a médiumok, érzékek és a valóság között

A CNCS - UEFISCDI által támogatott kutatási program, PN-III-P4-PCE-2021-1297, PNCDI III.

Leírás

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS, CÉLKITŰZÉSEK:

Kutatásunk célja az általunk „affektív intermedialitásnak” nevezett jelenség komplex vizsgálata. Ezt annak a gondolkodásmódnak a szellemében értelmezzük, amely az intermedialitást nem szemiotikai értelemben, elvont kategóriák és kombinációk halmazaként (azaz egyfajta nyelvtanként) fogja fel, hanem – a fenomenológiára és a különféle filozófiai forrásokra támaszkodva – "poétikaként", a köztesség művészeteként, vagy "érzéki többletként" értelmezi, a médiumok közötti különbség olyan érzékelhető formájaként, amely "megzavarja a diskurzus rendjét" (Joachim Paech). Megkíséreljük feltérképezni azt a tágabb területet, ahol az intermedialitás-tanulmányok "affektív fordulata" elképzelhető, és ahol az affektusokra és érzékekre összpontosítva jobban megérthetjük, hogyan "működik" az intermedialitás, illetve ahol az intermediális jelenségek "átjárásokat" hozhatnak létre a fizikai valóság irányába (Lúcia Nagib). A kortárs egyetemes filmművészet széles skálájából válogatott alkotások mélyreható esettanulmányain keresztül, különös tekintettel a nők által készített filmekre is, azt vizsgáljuk, hogy az intermediális mozi mennyire képes sajátos "érzékenységek" közvetítésére és affektív élmények generálására, például a traumatikus múlt reprezentálhatóságával és érzelmi hozzáférhetőségével, vagy az érzelmi hatás és a reflexív távolságtartás kombinációjával való kísérletezés során. Az intermedialitás episztemikus értékét hangsúlyozzuk: azt ahogyan képes érzéseket kiváltani és értelmezni a világot.

Három kutatási irányvonalat javasolunk:

1. Elméleti kutatás azzal a céllal, hogy az intermedialitás kutatásában egy új megközelítést kezdeményezzünk, amelyet "affektív intermedialitás"-ként határozunk meg. Általános célunk ennek a megközelítésnek a fogalmi körülhatárolása, és azon kulcsfontosságú területek meghatározása, ahol ez releváns lehet. Célunk az intermedialitást az affektusok és a médiumköziség élményét a valósággal összekapcsoló érzéki benyomások nézőpontjából vizsgálni. Az intermedialitás affektív és performatív szerepét hangsúlyozzuk, és megpróbáljuk felkutatni azokat az elméleti eszközöket, amelyek alkalmasak ezeknek a jelenségeknek a leírására.
2. Poétikai stratégiák és trópusok vizsgálata, amelyeken keresztül a kortárs filmművészetben megnyilvánul az "affektív intermedialitás". Célunk ebből a szempontból a releváns költői stratégiák azonosítása és értelmezése (a filmes intermedialitás "strukturális" és "érzéki" módozatait létrehozó jelenségek árnyaltabb leírása, figyelembe véve a két módozat lehetséges keveredését is).
3. Az intermedialitáson keresztül kommunikált sajátos érzéki benyomások és érzések feltárása, valamint annak a vizsgálata, ahogyan a média ambivalenciákat (vagyis az intermedialitást) érzékeljük.

Várható tudományos eredmények: nemzetközi adatbázisokban jegyzett tudományos folyóiratokban elfogadott cikkek, legalább egy, a projekt témájához kapcsolódó könyvjavaslat benyújtása rangos nemzetközi kiadónál publikálásra, (a Web of Science Core Collection - ESCI-ben jegyzett) Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies nemzetközi folyóirat két különszámának szerkesztése a kutatási projekt témájának szentelve; egy nagyszabású nemzetközi konferencat és két kisebb workshop szervezése annak érdekében, hogy nemzetközi vitát kezdeményezzünk és megszilárdítsuk a javasolt tudományos paradigmát; weboldal létrehozása, a workshopokon és a konferencián elhangzott vendégelőadások, előadások egy részének rögzítése és nyilvánosan elérhetővé tétele (a honlaphoz kapcsolt You Tube csatornán).

A kutatási projekt időtartama: 2022 június 1. – 2024 december 31.

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI:

Kutatásvezető: dr. PETHŐ ÁGNES, habilitált egyetemi tanár

KIRÁLY HAJNAL, PhD, tapasztalt kutató
PIELDNER JUDIT, PhD, egyetemi docens (posztdoktorális kutató)
BLOS-JÁNI MELINDA, PhD, adjunktus (posztdoktorális kutató)
SÁNDOR KATALIN, PhD, adjunktus (posztdoktorális kutató)
SIMOR KAMILLA, PhD hallgató

A KUTATÁS EREDMÉNYEI

Tudományos rendezvények szervezése

A projekt keretében szervezett nemzetközi MŰHELYKONFERENCIA:

Részletes program, az előadások kivonatai és a felhívás a műhelykonferenciára, itt olvashatóak.

Könyvbemutató

Az Uncanny Intermediality Műhelykonferencia keretében mutattuk be a kutatócsoport két tagjának, Király Hajnal és Pieldner Judit nemrégiben megjelent könyvét. (Hajnal Király: The Cinema of Manoel de Oliveira: Modernity, Intermediality and the Uncanny, Bloomsbury Academic, 2022. Judit Pieldner: Adaptation, Remediation and Intermediality: Forms of In-betweenness in Cinema, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.

A projekt keretében szervezett NEMZETKÖZI KONFERENCIA:

A konferenciáról részletes információk (felhívás, program, előadások kivonatai) itt olvashatók.

A konferencia részletes fotós dokumentációja ebben a fotóalbumban nézhető meg.

KEREKASZTAL

II. Meeting of Researchers in Intermediality. Publishing on intermediality / Az intermedialitás kutatóinak II. nemzetközi találkozójára hibrid (élő és online) egy plenáris kerekasztal formájában került sor az Affective Intermediality konferencia keretében. Az intermedialitás kutatások eredményeinek publikációs lehetőségeiről beszélgettünk intermedialitásra szakosodott könyvsorozatok és folyóiratok szerkesztőivel. 2023. október 20.

Moderátorok: Ana Cláudia Munari Domingos (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brazília - online) és Pethő Ágnes (Sapientia EMTE, Románia - IRL).

Résztvevők: Jørgen Bruhn (Palgrave Studies of Intermediality - jelen az asztalnál), Ágnes Pethő (az asztalnál), Melinda Blos-Jáni (Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies journal, Romania). Online résztvevők: Masja Horn (Brill: Studies in Intermediality), Martine Beugnet (Edinburgh Studies in Film and Intermediality); Marion Schmid and Hugues Azérad (Peter Lang. European Connections: Studies In Comparative Literature, Intermediality and Aesthetics); Giovanna Santaera (Arabeschi journal, Italy); Andrea Gelardiand Marco Zilioli (Cinergie ‒ Il cinema e le altre arti / Cinema and the Other Arts journal, Italy); James Cisneros (Intermedialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality. History and Theory of the Arts, Literature and Technologies journal, Canada); Janine Hauthal (The Journal for Literary and Intermedial Crossings, Belgium); Xavier Giudicelli and Sophie Stokes-Aymes (Polysèmes, Revue d'études intertextuelles et intermédiales / journal of the Society for the Study of Arts, Images and Texts, France); Brunilda Reichmann (Scripta Uniandrade journal, Brazil).

 

MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

Az Affective Intermediality konferenciát kiegészítő művészeti kiállításon Nemes András Csaba és Mira Marincaș multimédia installációját láthatta a közönség, amely szobrászat, fotó, mozgókép és hangeffektusok intermediális összjátékával teremtett meg egy sajátos teret és a művészetek és érzékek között ingadozó, immerzív élményt.


Nemzetközi konferenciákon való részvétel

Studies in Eastern European Cinemas Conference: Eastern European Screen- and Other Media,

2022 június 16-17. Studies in Eastern European Cinema folyóirat szervezésében, University of Central Lancashire (online).

Előadások:

 • Ágnes Pethő (keynote előadás): The Past is a Ready-Made? Rethinking Collage Effect, Affect and Intermediality in the Films of Radu Jude and Sergei Loznitsa
 • Hajnal Király: Autonomy, Victimisation and Social Media in Contemporary Hungarian and Romanian Cinema
The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network. Bukarest (Románia), 2022. július 22-26.

A konferencia teljes programja itt olvasható. A kutatócsoport külön panelt javasolt a kutatási téma népszerűsítésére, ezzel a címmel:  Affective Intermediality. Cinema between Media, Sensation, and Reality, and disseminated early results of the project. Ezenkívül egy kutató bemutatott egy előadást egy másik panelben is (Film History beyond the Limelight: Cineclub Culture in Romania. Institutions, Visual Formats and Curatorial Practices).

Előadások ezen a konferencián:

 • Ágnes Pethő: Intermediality, Affect and Performativity in the Collage Films of Radu Jude
 • Judit Pieldner: In between the Epistemic and the Affective. Michael Haneke: Time of the Wolf
 • Katalin Sándor: Picturesque, Affective, and Political. Cinematic Landscape in Valeska Grisebach’s Western (2017)
 • Hajnal Király: Living the Films: Dramatization, Reenactment and Intermediality as Scene of Professional Sensitivity Training
 • Melinda Blos-Jáni: The Small Gauge Film between Leisure and Science. Notes on the Romanian Amateur Cineclub Movement

The 'Little Apparatus." 100 Years of 9,5 mm Film. International conference hosted online by the Department of Film Studies and the Centre For International Film Research at the University of Southampton (UK), 2022 június 16-18.

Előadás ezen a konferencián:

 • Melinda Blos-Jáni: Negotiating Media Specificity. Three Amateur Filmmakers in Transylvania from the Interwar Period

Visible Evidence: Images of History. University of Gdansk (Lengyelország), 2022 augusztus 10-14.. A konferencia teljes programja itt olvasható.

Előadás ezen a konferencián:

 • Kamilla Simor: Colour as a Temporal Layer: the Problem of Colourizing, Transforming and Digitally Rearranging Archival Footage from the Spanish Civil War.

6th International Society for Intermedial Studies Conference. In Between and Across: New Directions, Mappings and Contact Zones. Trinity College Dublin, The University of Dublin (Írország), 2022. szeptember 1-3. A konferencia programja itt olvasható.

Kutatásunkat saját külön szekcióban mutattuk be, Cinema's Affective Intermediality címmel. Előadásaink:

 • Ágnes Pethő: Towards an Affective Turn in Intermediality Studies
 • Judit Pieldner: Towards the Other (Arts). Affective Intermediality in Sally Potter's Films
 • Melinda Blos-Jáni: From Picturesque Landscapes to Haptic Sensations. Documentaries about the Danube Delta.

UNCANNY INTERMEDIALITY angol nyelvű nemzetközi műhelykonferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem - Mozgóképi Intermedialitás és Vizuális Kultúra Kutatóközpont, Kolozsvár (Románia), 2022. október 20-21.

Előadások ezen a konferencián:

 • Ágnes Pethő: The Uncanniness of Intermediality
 • Judit Pieldner: Intermedial Transgressions into the Uncanny in Martin McDonagh's In Bruges
 • Katalin Sándor: "It's Not So Far, Not So Near." (Un)homely Landscapes in Contemporary Romanian Films
 • Kamilla Simor: Analogue to Digital, Black and White to Colour. On the Issues of Colourized Archival Material
 • Melinda Blos-Jáni: The Uncanny of the Self Portrait in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences

A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája: Háború, agresszió, konfliktus. Mozgóképi reprezentációk és gyakorlatok. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (Magyarország). 2022. november 4-5.

Előadás ezen a konferencián:

 • Simor Kamilla: A szín mint időbeli réteg. Az archív háborús felvételek kolorizációjának problémái

Magyar-román fotográfiai kapcsolatok a két világháború között konferencia. Szervező: Mai Manó Ház, Budapest (Magyarország). 2022. november 11.

Előadás ezen a konferencián:

 • Blos-Jáni Melinda: Kolozsvári fotósok az 1920-30-as években: intézmények és médiumok között

NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference: Care. Oslo (Norvégia), 2023. június 13-17.

Panel szervezés: Processing Trauma through Intermediality and Affective Metalepsis és két előadás ezen a konferencián:

 • Pethő Ágnes: Between Empathy and Aesthetic Distance: Picturing Love and Loss in Joanna Hogg's Souvenir Films and The Eternal Daughter
 • Blos-Jáni Melinda: Filial Care and Personal Archiveology in Recent European Documentaries

VISIBLE EVIDENCE Conference XXIX: Documentary Ecologies, Udine (Olaszország), szeptember 6-9. 2023.

A konferencia programja itt olvasható.

Előadások ezen a konferencián:

 • Kamilla Simor: To Forget and (Re)remember: Representing War Trauma in Performative Documentaries
 • Melinda Blos-Jáni: Lengthening and Freezing the Image: The Sensual Archaeology of the Archive

Budapest Classics Lab (A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében rendezett konferencia), szeptember 12-17. Szervező: Magyar Nemzetí Filmarchívum.
Az angol nyelvű előadás címe:

Elképzelt Erdély vizuális emlékezete (a 23. Filmtettfeszt. Erdélyi Magyar Filmszemle keretében rendezett konferencia, társszervezők: a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia és az Apertúra folyóirat, Szeged, Magyarország), október 6-7 2023.
Az előadás címe:
 • Blos-Jáni Melinda: Romániai magyarokról készült riportok, mint emberi jogi diskurzusok a FEKETE DOBOZ független videófolyóiratban (1988-1996).

AFFECTIVE INTERMEDIALITY CONFERENCE (Affektív intermedialitás konferencia), a kutatási projekt keretében rendezett nemzetközi konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem - Mozgóképi Intermedialitás és Vizuális Kultúra Kutatóközpont, Kolozsvár (Románia), október 20-21. 2023.

Előadások ezen a konferencián:

 • Hajnal Király: Beyond the Body Horror: Identity, Sensation and Affect in Anna Nemes - László Csuja's Gentle (2022)
 • Katalin Sándor: Hospitality and Affective Encounters in Marian Crișan's Film Morgen and Cristian Mungiu's R.M.N.
 • Ágnes Pethő: "Molecular" Intermediality. Tacita Dean's Precarious Visions in-between the Visual Arts, Cinema and the Gallery Film
 • Melinda Blos-Jáni: Photographic Leaps into the Past. The Affective Hybridity of Recent European Documentaries
 • Judit Pieldner: Uncanny (E)motions of Intermediality in Grant Gee's Patience (After Sebald)
 • Kamilla Simor: The Democratisation of Perception: Intermediality in the Digital Age

A Magyar Filmtudományi Társaság éves Konferenciája: "Saját bőrében." Énképek és identitások mozgóképen. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Magyarország, november 3-4. 2023.

Előadás ezen a konferencián:

 • Simor Kamilla: A háború reprezentációjának részvételi jellege és „az érzékelés demokratizálódása."

(E)MOTION IN CHANGING WORLDS, international conference organized by The Department of English Literature of the School of English at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. November 3-5. 2023.

A csoport saját panellel vett részt ezen a konferencián. A panel címe: On Affective Intermediality and (Im)mobility in Contemporary European Cinema

Az előadások címe:

 • Hajnal Király: The Weight of Care: Figures of Emotional (Im)Mobility in Contemporary European Cinema
 • Judit Pieldner: The Crisis of Care and Affective Intermediality in Sally Potter's The Roads Not Taken
 • Katalin Sándor: Representations of Hospitality, Conflict and Affective Encounter with the Migrant in Marian Crișan's Film Morgen and Cristian Mungiu's R. M. N

The BAFTSS Colour and Film SIG Research Seminar. November 6. 2023.

 • Simor Kamillát meghívták erre az online szimpóziumra, ahol a következő előadással vett részt: Reconfiguration of the Past: The Spanish Civil War in Colour

 

A kutatási projekt eredményeit bemutató vendégelőadások


 • 2022. okt. 12, Budapest. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának meghívására, Pethő Ágnes vendégelőadása: Intermedialitás a filmművészetben. A köztesség nézőpontjainak változásai címmel.
 • 2022. november 21. Pethő Ágnes két vendégelőadást tartott a Pádovai Egyetem Kulturális Örökség, Régészet, Történelem, Művészet, Film, Zene Tanszékének meghívására.
  Az előadások címe:
  Intermediality in Contemporary Cinema: Passages between Art and Life,
  Intermediality in Pedro Almodóvar's The Human Voice.


Publikációk

Nemzetközi adatbázisban jegyzett cikkek:

 

Kulturális folyóiratokban publikált, a kutatási eredményeket a szűk szakmai körön túl népszerűsítő cikkek:
 • Simor Kamilla: Intézménnyé válni. Frederick Wiseman munkásságának filmtörténeti és társadalomelméleti megközelítései. Prizma filmművészeti folyóirat, 2022/1 (megjelenés előtt).
 • Simor Kamilla: Érzéki képek, intermediális terek  Beszámoló az Affective Intermediality konferenciáról. Metropolis folyóirat, 2023 december (megjelenés előtt).

Tanulmányok tudományos kiadóknál megjelenő válogatott kötetekben:
 • Hajnal Király: Plains, Mountains and Lakes: Landscapes of Loss and Guilt in Postsocialist Hungarian and Romanian Cinema. In: David Melbye (ed.): Global Cinema Studies in Landscape Allegory, Lexington Books (közlésre elfogadva, megjelenés előtt).
 • Ágnes Pethő: Cinema's Affective and Metaleptic Intermediality. In: Massimo Fusillo, Doriana Legge, Mirko Lino, Mattia Petricola, Gianluigi Rossini (szerk.): Transcodification: Literature, Arts, Media, De Gruyter (közlésre elfogadva, megjelenés előtt).
 • Katalin Sándor: Marian Crișan: Morgen. In: Dana Duma, Stephan Krause, Anke Pfeifer (eds.): Klassiker des Rumänischen Films. Schüren Verlag, 2024. ISBN 978-3-7410-0395-0. (Megjelenés előtt.)
 • Judit Pieldner: Kultúrák, művészetek, életvilágok kereszteződése Sally Potter filmjeiben. In: Magda Ajtay-Horváth, Tamás Tukacs (eds): Kereszt/eződések – Válaszutak és metszéspontok a kultúrában és a történelemben. Interdiszciplináris tanulmányok II. Universitatea din Nyíregyháza, 2023: 121–132. ISBN 978-615-6032-63-8.
 • Judit Pieldner: Sensations of In-Betweenness, Intermedial Transgressions in Martin McDonagh's In Bruges. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 211-221.
 • Katalin Sándor: "Excavations" – An Intermedial Approach to Corneliu Porumboiu's The Treasure (2015). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 249-259.
 • Hajnal Király: Guilty Landscapes and Landscapes of Guilt in Contemporary Cinema. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 325-335.
 • Melinda Blos-Jáni: Getting in Touch. (Un)Framing Reality in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences (2011). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 393-407.


Folyóirat különszámok:

Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 2023 vol. 24: Uncanny Intermediality - a 2022-ben azonos címmel megrendezett műhelykonferencia nyomán írt tanulmányokból (nemzetközi adatbázisokban jegyzett tudományos folyóirat: Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index - ESCI, impact factor: 0.1, ERIH plus, CEEOL, NSD, stb. A folyóirat online olvasható gold open access formában és megjelenik színesben illusztrálva nyomtatásban is.)


Kötetek:

Nemzetközi kapcsolatok

 • 2022 november 21-24. Találkozó a Pádovai Egyetem Kulturális Örökség, Régészet, Történelem, Művészet, Film, Zene Tanszék hasonló témákat kutató tanáraival.

 

 

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat