Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English

Cercetare / Programe de cercetare /anterior |

Intermedialitate afectivă. Cinema între medii, senzații și realitate

Proiect de cercetare exploratorie finanțat de CNCS - UEFISCDI, cod: PN-III-P4-PCE-2021-1297, în cadrul PNCDI III.

Prezentare

ABSTRACT ȘI OBIECTIVE:

Această cercetare își propune să realizeze o investigație complexă a ceea ce ne propunem să numim „intermedialitate afectivă”. Vedem aceasta ca pe o extensie necesară și logică a liniei de gândire care concepe intermedialitatea nu în termeni semiotici, ca un ansamblu de categorii și combinații abstracte (adică un fel de gramatică), ci – bazându-se pe fenomenologie și diverse surse filozofice – ca pe o „poetică”, o artă a liminalității sau ca „exces senzual”, ca „o figură perceptibilă a diferenței mediatice care tulbură ordinea discursului” (Joachim Paech). Încercăm să cartografiam o zonă mai largă în care poate fi concepută „o turnură afectivă” a studiilor de intermedialitate și în care un accent pe afecte și senzații poate conduce la o mai bună înțelegere a modurilor în care intermedialitatea „funcționează”, iar fenomenele intermediale pot crea „pasaje către realitatea fizică” (Lúcia Nagib). Prin studii de caz aprofundate care se concentrează pe o selecție largă din filme recente realizate în întreaga lume, cu o atenție deosebită acordată și filmelor realizate de femei, propunem o investigație asupra posibilităților cinematografiei intermediale în transmiterea și generarea de „sensibilități” specifice, în experimentarea cu reprezentabilitatea și accesibilitatea afectivă a unui trecut traumatic sau cu combinația de implicare emoțională și distanțare reflexivă. Scoatem în evidență valoarea epistemică a intermedialității: capacitatea sa de a genera sentimente și revelații despre lume.

Propunem o triplă cercetare:

1. O explorare teoretică cu scopul de a iniția o nouă abordare în studiile de intermedialitate definite ca „intermedialitate afectivă”. Scopul nostru teoretic general este de a defini această abordare conceptual și de a identifica domeniile cheie în care aceasta ar trebui implementată. Ne propunem să teoretizăm intermedialitatea din punctele de vedere ale afectelor, a senzațiilor care leagă experiența intermedialității de realitate. Ne propunem să investigăm rolul afectiv și performativ al intermedialității și să căutăm instrumente teoretice pentru a descrie astfel de procese.
2. O examinare a strategiilor și tropilor poetici prin care în cinematografia contemporană se manifestă o „intermedialitate afectivă”. Scopul nostru în acest sens este să identificăm și să interpretăm strategiile poetice relevante (de asemenea, să perfecționăm și mai mult modalitățile generale care constituie manifestările „structurale” și „senzuale” ale intermedialității cinematografice, luând în considerare și modalitățile în care acestea pot fuziona).
3. O explorare a senzațiilor și sentimentelor specifice comunicate prin intermedialitate și o examinare a modurilor în care apar impresiile ambivalențelor media (adică „senzațiile de intermedialitate”).

Rezultatele științifice estimate: articole de cercetare acceptate în reviste științifice indexate în baze de date internaționale, depunerea a cel puțin unei propuneri de carte referitoare la tema proiectului spre publicare la o editură internațională de prestigiu, editarea a două numere speciale ale revistei internaționale Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies (indexat în Web of Science Core Collection - ESCI) dedicat tematicii proiectului de cercetare, organizarea unei conferințe internaționale de amploare și două workshpuri mai mici pentru a iniția dezbateri internaționale și pentru a consolida paradigma științifică promovată în proiectul de cercetare, crearea unui site web, înregistrarea și punerea la dispoziția publicului (pe un canal You Tube) a unora dintre prelegerile invitaților, prezentările la workshopuri și la conferință.

Durata programului: 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2024.

ECHIPA DE CERCETARE:

Director de proiect: dr. ÁGNES PETHŐ, professor universitar abilitat, de studii de film

Membrii ai echipei de cercetare:
HAJNAL KIRÁLY, PhD, cercetător experimentat
JUDIT PIELDNER, PhD, conferențiar universitar (cercetător postdoctorand)
MELINDA BLOS-JÁNI, PhD, lector universitar (cercetător postdoctorand)
KATALIN SÁNDOR, PhD, lector universitar (cercetător postdoctorand)
KAMILLA SIMOR, student PhD

REZULTATE PRELIMINARE

Organizarea de evenimente științifice (workshop-uri, conferință)

Workshop internațional organizat în cadrul proiectului:

Detaili despre acest workshop organizat în limba engleză, descrierea tematicii, programul, rezumatele prezentărilor: aici.

Lansări de cărți

În cadrul workshopului internațional Uncanny Intermediality am lansat cele două cărți scrise de membrii echipei de cercetare, Király Hajnal și Judit Pieldner. (Hajnal Király: The Cinema of Manoel de Oliveira: Modernity, Intermediality and the Uncanny, Bloomsbury Academic, 2022. Judit Pieldner: Adaptation, Remediation and Intermediality: Forms of In-betweenness in Cinema, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.)

 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ organizată în cadrul proiectului:

Albumul de fotografii (o documentare fotografică detailată) despre Conferința AFFECTIVE INTERMEDIALITY se poate accesa aici.

MASĂ ROTUNDĂ

II. Meeting of Researchers in Intermediality. Publishing on intermediality / Cea de-a doua întâlnire internațională a cercetătorilor în domeniul intermedialității. Publicații în domeniul intermedialității. Am organizat o masă rotundă hibridă (IRL și online), o sesiune plenară specială din cadrul conferinței Affective Intermediality. Am discutat despre posibilitățile de publicare a rezultatelor cercetărilor în domeniul intermedialității cu editorii de serii de cărți și reviste specializate în intermedialitate. 20 octombrie 2023.

Moderatori: Ana Cláudia Munari Domingos (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brazil - online) și Ágnes Pethő (Universitatea Sapientia, Romania - IRL).

Participanți: Jørgen Bruhn (Palgrave Studies of Intermediality - prezent), Ágnes Pethő (prezent), Melinda Blos-Jáni, prezent (Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies journal, Romania). Participanți online: Masja Horn (Brill: Studies in Intermediality), Martine Beugnet (Edinburgh Studies in Film and Intermediality); Marion Schmid and Hugues Azérad (Peter Lang. European Connections: Studies In Comparative Literature, Intermediality and Aesthetics); Giovanna Santaera (Arabeschi journal, Italy); Andrea Gelardiand Marco Zilioli (Cinergie ‒ Il cinema e le altre arti / Cinema and the Other Arts journal, Italy); James Cisneros (Intermedialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality. History and Theory of the Arts, Literature and Technologies journal, Canada); Janine Hauthal (The Journal for Literary and Intermedial Crossings, Belgium); Xavier Giudicelli and Sophie Stokes-Aymes (Polysèmes, Revue d'études intertextuelles et intermédiales / journal of the Society for the Study of Arts, Images and Texts, France); Brunilda Reichmann (Scripta Uniandrade journal, Brazil).

EXPOZIȚIE DE ARTĂ

În cadrul expoziției de artă care a însoțit conferința Affective Intermediality, publicul a putut vedea instalația multimedia realizată de Csaba András Nemes și Mira Marincaș, care a creat un spațiu unic și o experiență imersivă prin interacțiunea dintre arte și simțuri, printr-un joc intermedial dintre sculptură, fotografie, imagine în mișcare și efecte sonore.

Participări la conferințe internaționale cu prezentări orale

Studies in Eastern European Cinemas Conference: Eastern European Screen- and Other Media
16-17 iunie 2022. Organizat de revista Studies in Eastern European Cinema, University of Central Lancashire (online).

Prelegeri:

 • Ágnes Pethő (keynote / prelegere plenară): The Past is a Ready-Made? Rethinking Collage Effect, Affect and Intermediality in the Films of Radu Jude and Sergei Loznitsa
 • Hajnal Király: Autonomy, Victimisation and Social Media in Contemporary Hungarian and Romanian Cinema

The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network. București (România), 22-26. 06. 2022.
Programul conferinței poate fi accesat aici. Echipa a propus și a prezentat o secțiune specială dedicată tematicii proiectului cu titlul:  Affective Intermediality. Cinema between Media, Sensation, and Reality și a diseminat primele rezultate ale proiectului. În plus, un membru a prezentat încă o prelegere în secțiunea, Film History beyond the Limelight: Cineclub Culture in Romania. Institutions, Visual Formats and Curatorial Practices.

Au fost prezentate următoarele prelegeri:

 • Ágnes Pethő: Intermediality, Affect and Performativity in the Collage Films of Radu Jude
 • Judit Pieldner: In between the Epistemic and the Affective. Michael Haneke: Time of the Wolf
 • Katalin Sándor: Picturesque, Affective, and Political. Cinematic Landscape in Valeska Grisebach’s Western (2017)
 • Hajnal Király: Living the Films: Dramatization, Reenactment and Intermediality as Scene of Professional Sensitivity Training
 • Melinda Blos-Jáni: The Small Gauge Film between Leisure and Science. Notes on the Romanian Amateur Cineclub Movement

The 'Little Apparatus." 100 Years of 9,5 mm Film. International conference hosted online by the Department of Film Studies and the Centre For International Film Research at the University of Southampton (UK), 16-18. 06. 2022.

Lucrarea prezentată la această conferință:

 • Melinda Blos-Jáni: Negotiating Media Specificity. Three Amateur Filmmakers in Transylvania from the Interwar Period

Visible Evidence: Images of History. Universitatea din Gdansk (Polonia), 10-14. 08. 2022. Programul complet al conferinței poate fi accesat aici.

Lucrarea prezentată la această conferință:

 • Kamilla Simor: Colour as a Temporal Layer: the Problem of Colourizing, Transforming and Digitally Rearranging Archival Footage from the Spanish Civil War.

6th International Society for Intermedial Studies Conference. In Between and Across: New Directions, Mappings and Contact Zones. Trinity College Dublin, The University of Dublin (Irlanda), 1-3 septembrie 2022. Programul conferinței se poate citi aici.

Am propus o secțiune specială intitulată Cinema's Affective Intermediality. Lucrările prezentate în această secțiune:

 • Ágnes Pethő: Towards an Affective Turn in Intermediality Studies
 • Judit Pieldner: Towards the Other (Arts). Affective Intermediality in Sally Potter's Films
 • Melinda Blos-Jáni: From Picturesque Landscapes to Haptic Sensations. Documentaries about the Danube Delta.

UNCANNY INTERMEDIALITY INTERNATIONAL WORKSHOP. Universitatea Sapientia  - Centrul de Cercetări în Intermedialitatea Cinematografică și Cultura Vizuală, Cluj-Napoca (România), 20-21 octombrie 2022.

Prezentări la acest workshop:

 • Ágnes Pethő: The Uncanniness of Intermediality
 • Judit Pieldner: Intermedial Transgressions into the Uncanny in Martin McDonagh's In Bruges
 • Katalin Sándor: "It's Not So Far, Not So Near." (Un)homely Landscapes in Contemporary Romanian Films
 • Kamilla Simor: Analogue to Digital, Black and White to Colour. On the Issues of Colourized Archival Material
 • Melinda Blos-Jáni: The Uncanny of the Self Portrait in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences

A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája: Háború, agresszió, konfliktus. Mozgóképi reprezentációk és gyakorlatok. (Conferința anuală a Societății Maghiare pentru Studiile de Film: Război, agresiune, conflict. Reprezentații și practici cinematografice). Universitatea de Artă Moholy-Nagy, Budapesta (Ungaria) 4-5 noiembrie 2022.

Lucrare prezentată la această conferință:

 • Kamilla Simor: A szín mint időbeli réteg. Az archív háborús felvételek kolorizációjának problémái (Culoarea ca strat temporal. Probleme de colorizare a filmelor de război de arhivă)
Magyar-román fotográfiai kapcsolatok a két világháború között konferencia [Relații dintre fotografii maghiari și români în perioada interbelică]. Conferință organizată de: Muzeul de Fotografie Casa Mai Manó, Budapesta (Ungaria). 10 noiembrie 2022.

Prezentare la această conferință:
 • Melinda Blos-Jáni: Kolozsvári fotósok az 1920-30-as években: intézmények és médiumok között [Fotografi în Cluj-Napoca în perioada interbelică: între instituții și alte medii]

NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference: Care. Oslo (Norvegia),13-17 iunie 2023.

Organizarea unei sesiuni speciale cu titlul: Processing Trauma through Intermediality and Affective Metalepsis și două prezentări orale:

 • Ágnes Pethő : Between Empathy and Aesthetic Distance: Picturing Love and Loss in Joanna Hogg's Souvenir Films and The Eternal Daughter
 • Melinda Blos-Jáni : Filial Care and Personal Archiveology in Recent European Documentaries

VISIBLE EVIDENCE Conference XXIX: Documentary Ecologies, Udine (Italia), 6-9 septembrie 2023.

Programul conferinței se poate citi aici.

Prezentări la această conferință:

 • Kamilla Simor: To Forget and (Re)remember: Representing War Trauma in Performative Documentaries
 • Melinda Blos-Jáni: Lengthening and Freezing the Image: The Sensual Archaeology of the Archive

Budapest Classics Lab (Conferință organizată în cadrul festivalului internațional: Budapest Classical Film Marathon),12-17 septembrie. Organizator: Arhiva Națională de Filme, Budapesta, Ungaria.

Prezentarea în limba engleză:

Elképzelt Erdély vizuális emlékezete / Transilvania imaginară. Memoria vizuală a regiunii (conferință organizată în cadrul festivalului 23. Filmtettfeszt. Festivalul Filmelor Maghiare din Transilvania, co-organizator Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România și revista Apertura din Szeged, Ungaria), 6-7 octombrie 2023.

Előadás címe:
 • Blos-Jáni Melinda: Romániai magyarokról készült riportok, mint emberi jogi diskurzusok a FEKETE DOBOZ független videófolyóiratban (1988-1996) / Video reportages about Hungarians from Romania. Visualizing Human Rights Discourses in the Budapest-based Independent Video Journal Entitled Black Box (1988-1996).

AFFECTIVE INTERMEDIALITY CONFERENCE, conferință internațională de mare anvergură organizată în cadrul proiectului de cercetare. Universitatea Sapientia - Centrul de Cercetări în Intermedialitatea Cinematografică și Cultura Vizuală, Cluj-Napoca (România), 20-21 octombrie 2023.

Prezentări la această conferință:

 • Hajnal Király: Beyond the Body Horror: Identity, Sensation and Affect in Anna Nemes - László Csuja's Gentle (2022)
 • Katalin Sándor: Hospitality and Affective Encounters in Marian Crișan's Film Morgen and Cristian Mungiu's R.M.N.
 • Ágnes Pethő: "Molecular" Intermediality. Tacita Dean's Precarious Visions in-between the Visual Arts, Cinema and the Gallery Film
 • Melinda Blos-Jáni: Photographic Leaps into the Past. The Affective Hybridity of Recent European Documentaries
 • Judit Pieldner: Uncanny (E)motions of Intermediality in Grant Gee's Patience (After Sebald)
 • Kamilla Simor: The Democratisation of Perception: Intermediality in the Digital Age

A Magyar Filmtudományi Társaság éves Konferenciája / Conferința anuală a Societății Maghiare pentru Studiile de Film: "În pielea proprie." Identități și imagini autoreflexive în film. Eger, Universitatea Catolică Eszterházy Károly, Ungaria, 3-4 noiembrie 2023.

Prelegere orală prezentată la această conferință:

 • Simor Kamilla: A háború reprezentációjának részvételi jellege és „az érzékelés demokratizálódása." (Caracterul participativ al reprezentării războiului și „democratizarea percepției")

(E)MOTION IN CHANGING WORLDS, international conference organized by The Department of English Literature of the School of English at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. November 3-5. 2023.

Grupul de cercetare a propus o sesiune specială pentru această conferință intitulată: On Affective Intermediality and (Im)mobility in Contemporary European Cinema

Prezentările la această conferință:

 • Hajnal Király: The Weight of Care: Figures of Emotional (Im)Mobility in Contemporary European Cinema
 • Judit Pieldner: The Crisis of Care and Affective Intermediality in Sally Potter's The Roads Not Taken
 • Katalin Sándor: Representations of Hospitality, Conflict and Affective Encounter with the Migrant in Marian Crișan's Film Morgen and Cristian Mungiu's R. M. N

The BAFTSS Colour and Film SIG Research Seminar. 6 noiembrie 2023.

 • Kamilla Simor a fost invitată să prezinte o lucrare la simpozionul online prestigios organizat de BAFTSS. Titlul lucrării prezentate: Reconfiguration of the Past: The Spanish Civil War in Colour

 

Diseminarea rezultatelor preliminare ale proiectului prin prelegeri publice la universități și centre de cercetare din străinătate

 • 12 oct. 2022. La invitația Școlii Doctorale de la Universitatea de Artă Moholy-Nagy din Budapesta (Ungaria), Ágnes Pethő a ținut o prelegere cu titlul: Intermedialitás a filmművészetben. A köztesség nézőpontjainak változásai. (Intermedialitate în arta filmului. Schimbări în percepția liminalității).

Publicații

Articole științifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale:

Articole în reviste culturale care diseminează rezultatele cercetării dincolo mediul academic restrâns:

 • Simor Kamilla: Intézménnyé válni. Frederick Wiseman munkásságának filmtörténeti és társadalomelméleti megközelítései. Prizma filmművészeti folyóirat, 2022/1 [A deveni o instituție. Abordări istorice și teoretice ale filmului asupra operei lui Frederick Wiseman. Prizma. Revista de arta filmului din Ungaria] (în curs de apariție).
 • Simor Kamilla: Érzéki képek, intermediális terek. Beszámoló az Affective Intermediality konferenciáról. [Imagini senzuale, spații intermediale. Raport despre conferința internațională Affective Intermediality]. Revista de istorie și teorie de film din Ungaria: Metropolis, 2023 decembrie (în curs de apariție).

Capitole de cărți în volume publicate la edituri științifice:
 • Hajnal Király: Plains, Mountains and Lakes: Landscapes of Loss and Guilt in Postsocialist Hungarian and Romanian Cinema. In: David Melbye (ed.): Global Cinema Studies in Landscape Allegory. Lexington Books (acceptat, în curs de publicare).
 • Ágnes Pethő: Cinema's Affective and Metaleptic Intermediality. In: Massimo Fusillo, Doriana Legge, Mirko Lino, Mattia Petricola, Gianluigi Rossini (szerk.): Transcodification: Literature, Arts, Media. De Gruyter (acceptat, în curs de publicare).
 • Katalin Sándor: Marian Crișan: Morgen. In: Dana Duma, Stephan Krause, Anke Pfeifer (eds.): Klassiker des Rumänischen Films. Schüren Verlag, 2024. ISBN 978-3-7410-0395-0 (în curs de publicare.)
 • Judit Pieldner: Kultúrák, művészetek, életvilágok kereszteződése Sally Potter filmjeiben. In: Magda Ajtay-Horváth, Tamás Tukacs (eds): Kereszt/eződések – Válaszutak és metszéspontok a kultúrában és a történelemben. Interdiszciplináris tanulmányok II.[Intersecții - în cultură și istorie. Studii interdisciplinare II.] Universitatea din Nyíregyháza, 2023: 121–132. ISBN 978-615-6032-63-8.
 • Judit Pieldner: Sensations of In-Betweenness, Intermedial Transgressions in Martin McDonagh's In Bruges. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 211-221.
 • Katalin Sándor: "Excavations" – An Intermedial Approach to Corneliu Porumboiu's The Treasure (2015). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 249-259.
 • Hajnal Király: Guilty Landscapes and Landscapes of Guilt in Contemporary Cinema. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 325-335.
 • Melinda Blos-Jáni: Getting in Touch. (Un)Framing Reality in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences (2011). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 393-407.


Număr special al unei reviste științifice indexate în baze de date internaționale:

Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 2023 vol. 24: Uncanny Intermediality - articole scrise în urma workshopului internațional organizat în octombrie 2022 cu acest titlu (revista este indexată în: Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index - ESCI, impact factor: 0.1, ERIH plus, CEEOL, NSD, etc. Are o formă de gold open access online și apare și în formă tipărită cu ilustrații color.)


Cărți:

Relații internaționale

 • 21-24 noiembrie 2022. Directorul de proiect a avut o întâlnire și consfătuire cu cercetători implicați în cercetări din domeniul intermedialității de la Departamentul de Bunuri Culturale, Arheologie, Istorie, Artă, Film, Muzică de la Universitatea Padova, Italia.

 


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat