Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English

Cercetare / Programe de cercetare /anterior |

Intermedialitate afectivă. Cinema între medii, senzații și realitate

Proiect de cercetare exploratorie finanțat de CNCS - UEFISCDI, cod: PN-III-P4-PCE-2021-1297, în cadrul PNCDI III.

Prezentare

ABSTRACT ȘI OBIECTIVE:

Această cercetare își propune să realizeze o investigație complexă a ceea ce ne propunem să numim „intermedialitate afectivă”. Vedem aceasta ca pe o extensie necesară și logică a liniei de gândire care concepe intermedialitatea nu în termeni semiotici, ca un ansamblu de categorii și combinații abstracte (adică un fel de gramatică), ci – bazându-se pe fenomenologie și diverse surse filozofice – ca pe o „poetică”, o artă a liminalității sau ca „exces senzual”, ca „o figură perceptibilă a diferenței mediatice care tulbură ordinea discursului” (Joachim Paech). Încercăm să cartografiam o zonă mai largă în care poate fi concepută „o turnură afectivă” a studiilor de intermedialitate și în care un accent pe afecte și senzații poate conduce la o mai bună înțelegere a modurilor în care intermedialitatea „funcționează”, iar fenomenele intermediale pot crea „pasaje către realitatea fizică” (Lúcia Nagib). Prin studii de caz aprofundate care se concentrează pe o selecție largă din filme recente realizate în întreaga lume, cu o atenție deosebită acordată și filmelor realizate de femei, propunem o investigație asupra posibilităților cinematografiei intermediale în transmiterea și generarea de „sensibilități” specifice, în experimentarea cu reprezentabilitatea și accesibilitatea afectivă a unui trecut traumatic sau cu combinația de implicare emoțională și distanțare reflexivă. Scoatem în evidență valoarea epistemică a intermedialității: capacitatea sa de a genera sentimente și revelații despre lume.

Propunem o triplă cercetare:

1. O explorare teoretică cu scopul de a iniția o nouă abordare în studiile de intermedialitate definite ca „intermedialitate afectivă”. Scopul nostru teoretic general este de a defini această abordare conceptual și de a identifica domeniile cheie în care aceasta ar trebui implementată. Ne propunem să teoretizăm intermedialitatea din punctele de vedere ale afectelor, a senzațiilor care leagă experiența intermedialității de realitate. Ne propunem să investigăm rolul afectiv și performativ al intermedialității și să căutăm instrumente teoretice pentru a descrie astfel de procese.
2. O examinare a strategiilor și tropilor poetici prin care în cinematografia contemporană se manifestă o „intermedialitate afectivă”. Scopul nostru în acest sens este să identificăm și să interpretăm strategiile poetice relevante (de asemenea, să perfecționăm și mai mult modalitățile generale care constituie manifestările „structurale” și „senzuale” ale intermedialității cinematografice, luând în considerare și modalitățile în care acestea pot fuziona).
3. O explorare a senzațiilor și sentimentelor specifice comunicate prin intermedialitate și o examinare a modurilor în care apar impresiile ambivalențelor media (adică „senzațiile de intermedialitate”).

Rezultatele științifice estimate: articole de cercetare acceptate în reviste științifice indexate în baze de date internaționale, depunerea a cel puțin unei propuneri de carte referitoare la tema proiectului spre publicare la o editură internațională de prestigiu, editarea a două numere speciale ale revistei internaționale Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies (indexat în Web of Science Core Collection - ESCI) dedicat tematicii proiectului de cercetare, organizarea unei conferințe internaționale de amploare și două workshpuri mai mici pentru a iniția dezbateri internaționale și pentru a consolida paradigma științifică promovată în proiectul de cercetare, crearea unui site web, înregistrarea și punerea la dispoziția publicului (pe un canal You Tube) a unora dintre prelegerile invitaților, prezentările la workshopuri și la conferință.

Durata programului: 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2024.

ECHIPA DE CERCETARE:

Director de proiect: dr. ÁGNES PETHŐ, professor universitar abilitat, de studii de film

Membrii ai echipei de cercetare:
HAJNAL KIRÁLY, PhD, cercetător experimentat
JUDIT PIELDNER, PhD, conferențiar universitar (cercetător postdoctorand)
MELINDA BLOS-JÁNI, PhD, lector universitar (cercetător postdoctorand)
KATALIN SÁNDOR, PhD, lector universitar (cercetător postdoctorand)
KAMILLA SIMOR, student PhD

REZULTATE PRELIMINARE

Organizarea de evenimente științifice (workshop-uri, conferință)

Primul workshop internațional organizat în cadrul proiectului:

Lansări de cărți

În cadrul workshopului internațional Uncanny Intermediality am lansat cele două cărți scrise de membrii echipei de cercetare, Király Hajnal și Judit Pieldner. (Hajnal Király: The Cinema of Manoel de Oliveira: Modernity, Intermediality and the Uncanny, Bloomsbury Academic, 2022. Judit Pieldner: Adaptation, Remediation and Intermediality: Forms of In-betweenness in Cinema, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.)

Participare la conferințe internaționale cu prezentări orale

The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) Conference. Epistemic Media: Atlas, Archive, Network. București (România), 22-26. 06. 2022.
Programul conferinței poate fi accesat aici. Echipa a propus și a prezentat o secțiune specială dedicată tematicii proiectului cu titlul:  Affective Intermediality. Cinema between Media, Sensation, and Reality și a diseminat primele rezultate ale proiectului. În plus, un membru a prezentat încă o prelegere în secțiunea, Film History beyond the Limelight: Cineclub Culture in Romania. Institutions, Visual Formats and Curatorial Practices.

Au fost prezentate următoarele prelegeri:

 • Ágnes Pethő: Intermediality, Affect and Performativity in the Collage Films of Radu Jude
 • Judit Pieldner: In between the Epistemic and the Affective. Michael Haneke: Time of the Wolf
 • Katalin Sándor: Picturesque, Affective, and Political. Cinematic Landscape in Valeska Grisebach’s Western (2017)
 • Hajnal Király: Living the Films: Dramatization, Reenactment and Intermediality as Scene of Professional Sensitivity Training
 • Melinda Blos-Jáni: The Small Gauge Film between Leisure and Science. Notes on the Romanian Amateur Cineclub Movement

The 'Little Apparatus." 100 Years of 9,5 mm Film. International conference hosted online by the Department of Film Studies and the Centre For International Film Research at the University of Southampton (UK), 16-18. 06. 2022.

Lucrarea prezentată la această conferință:

 • Melinda Blos-Jáni: Negotiating Media Specificity. Three Amateur Filmmakers in Transylvania from the Interwar Period

Visible Evidence: Images of History. Universitatea din Gdansk (Polonia), 10-14. 08. 2022. Programul complet al conferinței poate fi accesat aici.

Lucrarea prezentată la această conferință:

 • Kamilla Simor: Colour as a Temporal Layer: the Problem of Colourizing, Transforming and Digitally Rearranging Archival Footage from the Spanish Civil War.

6th International Society for Intermedial Studies Conference. In Between and Across: New Directions, Mappings and Contact Zones. Trinity College Dublin, The University of Dublin (Irlanda), 1-3 septembrie 2022. Programul conferinței se poate citi aici.

Am propus o secțiune specială intitulată Cinema's Affective Intermediality. Lucrările prezentate în această secțiune:

 • Ágnes Pethő: Towards an Affective Turn in Intermediality Studies
 • Judit Pieldner: Towards the Other (Arts). Affective Intermediality in Sally Potter's Films
 • Melinda Blos-Jáni: From Picturesque Landscapes to Haptic Sensations. Documentaries about the Danube Delta.

UNCANNY INTERMEDIALITY INTERNATIONAL WORKSHOP. Universitatea Sapientia  - Centrul de Cercetări în Intermedialitatea Cinematografică și Cultura Vizuală, Cluj-Napoca (România), 20-21 octombrie 2022.

Prezentări la acest workshop:

 • Ágnes Pethő: The Uncanniness of Intermediality
 • Judit Pieldner: Intermedial Transgressions into the Uncanny in Martin McDonagh's In Bruges
 • Katalin Sándor: "It's Not So Far, Not So Near." (Un)homely Landscapes in Contemporary Romanian Films
 • Kamilla Simor: Analogue to Digital, Black and White to Colour. On the Issues of Colourized Archival Material
 • Melinda Blos-Jáni: The Uncanny of the Self Portrait in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences

A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája: Háború, agresszió, konfliktus. Mozgóképi reprezentációk és gyakorlatok. (Conferința anuală a Societății Maghiare pentru Studiile de Film: Război, agresiune, conflict. Reprezentații și practici cinematografice). Universitatea de Artă Moholy-Nagy, Budapesta (Ungaria) 4-5 noiembrie 2022.

Lucrare prezentată la această conferință:

 • Kamilla Simor: A szín mint időbeli réteg. Az archív háborús felvételek kolorizációjának problémái (Culoarea ca strat temporal. Probleme de colorizare a filmelor de război de arhivă)
Magyar-román fotográfiai kapcsolatok a két világháború között konferencia [Relații dintre fotografii maghiari și români în perioada interbelică]. Conferință organizată de: Muzeul de Fotografie Casa Mai Manó, Budapesta (Ungaria). 10 noiembrie 2022.

Prezentare la această conferință:
 • Melinda Blos-Jáni: Kolozsvári fotósok az 1920-30-as években: intézmények és médiumok között [Fotografi în Cluj-Napoca în perioada interbelică: între instituții și alte medii]


Diseminarea rezultatelor preliminare ale proiectului prin prelegeri publice la universități și centre de cercetare din străinătate

 • 12 oct. 2022. La invitația Școlii Doctorale de la Universitatea de Artă Moholy-Nagy din Budapesta (Ungaria), Ágnes Pethő a ținut o prelegere cu titlul: Intermedialitás a filmművészetben. A köztesség nézőpontjainak változásai. (Intermedialitate în arta filmului. Schimbări în percepția liminalității).

 

Publicații

Articole științifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale:

 • Ágnes Pethő: The Exquisite Corpse of History. Radu Jude and the Intermedial CollageActa Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 2022. vol. 21: 36-100. DOI: 10.2478/ausfm-2022-0003. (Indexată în mai multe baze de date internaționale prestigioase, cum ar fi: in Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index - ESCI, ERIH plus, etc.)
 • Sándor Katalin: Transznacionális elmozdulások Valeska Grisebach Western (2017) című filmjében. [Deplasări transnaționale în filmul Western (2017) de Valeska Grisebach] Erdélyi Múzeum, 2022. 3. 133-140. DOI: https://doi.org/10.36373/em-2022-3-11 (CNCS  categoria B, indexat în bazele de date: ERIH PLUS, CEEOL, Index Copernicus)
 • Judit Pieldner: Crisis Narrative and Affective Intermediality: Figuring Disaster in Michael Haneke's Time of the Wolf. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 22 (2022) 18-38.  DOI: 10.2478/ausfm-2022-0010. (Indexată în mai multe baze de date internaționale prestigioase, cum ar fi: in Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index - ESCI, ERIH plus, etc.)
 • Hajnal Király: The Ludovico Effect of Intermediality in A Clockwork Orange: The Novel and the Film. The AnaChronisT, New Series, Vol. 20, 2020-2021, 102-120. DOI:10.53720/XIYI2506 (Indexat în bazele de date: Cengage Gale, EBSCO).
 • Melinda Blos-Jáni: A film médiumáról való beszéd a Művelődésben (1948-1985) [Discursuri despre mediul filmului în revista Művelődés (1948–1985)]. ME.dok (megjelenés előtt). (Indexat în bazele de date: Index Copernicus, CEEOL, Erih Plus. Revistă CNCSIS categoria C.)

Articole în reviste culturale care diseminează rezultatele cercetării dincolo mediul academic restrâns:

 • Simor Kamilla: Intézménnyé válni. Frederick Wiseman munkásságának filmtörténeti és társadalomelméleti megközelítései. Prizma filmművészeti folyóirat, 2022/1 [A deveni o instituție. Abordări istorice și teoretice ale filmului asupra operei lui Frederick Wiseman. Prizma. Revista de arta filmului din Ungaria] (în curs de apariție).

Capitole de cărți în volume publicate la edituri științifice:
 • Ágnes Pethő: Cinema's Affective and Metaleptic Intermediality. In: Massimo Fusillo, Doriana Legge, Mirko Lino, Mattia Petricola, Gianluigi Rossini (eds.): Transcodification: Literature, Arts, Media, De Gruyter, 2023 (acceptat spre publicare).
 • Judit Pieldner: Sensations of In-Betweenness, Intermedial Transgressions in Martin McDonagh's In Bruges. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 211-221.
 • Katalin Sándor: "Excavations" – An Intermedial Approach to Corneliu Porumboiu's The Treasure (2015). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 249-259.
 • Hajnal Király: Guilty Landscapes and Landscapes of Guilt in Contemporary Cinema. In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 325-335.
 • Melinda Blos-Jáni: Getting in Touch. (Un)Framing Reality in Jonas Mekas's and José Luis Guerín's Filmed Correspondences (2011). In: Melinda Blos-Jáni, Hajnal Király, Mihály Lakatos, Judit Pieldner, Katalin Sándor (eds.): Intermedial Encounters. Scientia, Cluj Napoca, 2022. ISBN 9786069750735. 393-407.

Cărți:

Relații internaționale

 • 21-24 noiembrie 2022. Directorul de proiect a avut o întâlnire și consfătuire cu cercetători implicați în cercetări din domeniul intermedialității de la Departamentul de Bunuri Culturale, Arheologie, Istorie, Artă, Film, Muzică de la Universitatea Padova, Italia și cu redactorii revistei Arabeschi (revistă de categoria A din Italia, specializată pe teme de intermedialitate și transmedialitate), ISSN: 2282-0876.

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés