Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English
Oktatás /

Mesteri

FILMTUDOMÁNY MESTERI SZAK

Meghirdetett helyek száma: 10 tandíjmentes, 5 költség-hozzájárulásos

Képzés időtartama, formája: 2 éves nappali képzés

A mesterszak célja, hogy folytonosságot biztosítson a Filmművészet, fotóművészet, média szakon folyó alapképzésnek, és hogy több irányú továbblépésre is lehetőséget nyújtson. A Sapientia EMTE és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésével létrehozott mesteri képzés a kortárs mozgóképkultúra legaktuálisabb kérdéseire helyezi a hangsúlyt, és - figyelembe véve a kelet-európai filmszakma realitását - elsősorban kisjátékfilmes, dokumentumfilmes vagy a fikciót a dokumentarizmussal ötvöző projektek megvalósítását tűzi ki célul, olyan filmek elkészítését, amelyek bemutathatók a televízióban, vagy esélyesen nevezhetők nemzetközi fesztiválokra.
Célunk a hallgatókat olyan, az alapképzéshez képest komolyabb filmkészítési lehetőséghez juttatni, amely segíti őket a filmes szakmában való elhelyezkedésben, illetve sokrétű alapot nyújt a mozgóképkultúra bármely elméleti vagy gyakorlati területén való további munka vállalására.
A mesterszakra olyanok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kortárs film és filmkészítés kérdései iránt, szívesen foglalkoznának forgatókönyvírással, filmrendezéssel, operatőri munkával, vágással, filmhang készítéssel, gyártásvezetéssel, produceri munkával, vagy a mozgóképkultúra behatóbb tanulmányozásával.

A filmes alapképzés nem képezi a mesterképzésre való jelentkezés alapfeltételét.


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Beiratkozás a felvételire: 2021. szeptember.

Felvételi időpontja: 2021. szeptember.

Eredmények kifüggesztése:

Beiratkozási díj: 100 RON.

A költség-hozzájárulás összege: 450 EUR/év.

2021-es felvételi összetétele:

Szóbeli vizsga: (a végső jegy 100%-a) - amennyiben a vírusveszély továbbra is fennáll, online formában megszervezve.

A vizsga két részből áll:

1. Egyéni portfólió bemutatása:

A portfóliónak a következőket kell tartalmaznia:

 • Szakmai CV (önéletrajz, megjelölve eddigi tanulmányait, felsorolja a szakképzés szempontjából releváns eredményeit, tapasztalatait, stb.). 1 példány kinyomtatva, aláírva, és 1 elektronikus formában. (Kötelező.)
 • Motivációs levél (ebben a felvételiző leírja: miért szeretne itt tanulni, a filmkészítés melyik területén szeretne tevékenykedni a jövőben, amennyiben bejut, a szakképzés keretében kialakítandó munkacsoportokban/filmes stábban milyen szerepet szeretne vállalni (jelöljön meg kötelezően 2 opciót, fontossági sorrendben a következőkből: forgatókönyvírás, filmtudományi kutatás/filmkritika írás, gyártásvezetés, producer, rendező, operatőr, világosító, hangmérnök, vágó, képi utómunka). 1 példány kinyomtatva, aláírva, és 1 elektronikus formában. (Kötelező.)
 • Mozgóképes munkák (filmek, animációk) vagy más művészeti alkotások (fotók, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek, tanulmányok, zenei művek, stb.), amelyeknek a felvételiző az alkotója, vagy létrejöttükben valamilyen minőségben részt vett. A filmeket, fotókat, az írásokat (szkennelve) kell leadni. (Nem kötelező feltétele a vizsgának.)

A portfóliót a felvételire való beiratkozáskor kell leadni. Mindent elektronikus formában is hozzáférhetővé kell tenni.

2. Egy elméleti és/vagy gyakorlati projekt tervének bemutatása, amit a hallgató a mesteri képzés alatt valósítana meg. Ez lehet az alábbiak egyike.

 • Elméleti projekt, amelyhez később kapcsolódik egy művészi alkotás megvalósítása is. (Például: egy filmelméleti vagy filmtörténeti téma kifejtése és egy videóesszé készítésének terve, a kortárs művészet valamilyen jelenségének elemzése mint téma és egy videóinstalláció elképzelése, elméleti értekezés egy fotóművészeti jelenségről és egy fotósorozat terve, filmhangról szóló értekezés és egy film hangvilágának megtervezése, stb.) Tartalmaznia kell a téma és a koncepció rövid leírását (min. 2, max. 5 oldal). A portfólió tartalmával együtt elektronikusan le kell adni a beiratkozáskor.
 • Gyakorlati projekt: filmterv. Egy (max. 50-52 perces) dokumentum- vagy (max. 12-26 perces) kisjátékfilm terve, amelyet a felvételiző a mesteri képzés alatt szeretne megvalósítani: szinopszis (max. 1 old.), kisjátékfilm esetében forgatókönyv (percenként 1 oldal, max. 26 oldal) / dokumentumfilm esetében treatment vagy forgatókönyv vázlat: (5-15 oldal), rendezői koncepció (2-5 oldal ). A portfólió tartalmával együtt elektronikusan le kell adni.

Korábbi években a felvételi vizsgára való felkészüléshez ajánlott filmlista a vizuális kultúra és a kortárs film jelenségeiben való általános tájékozottság bűvítésére:

 • Cristian Mungiu: 4 hónap, 3 hét és 2 nap (4 luni, săptămâni și 2 zile, 2007)
 • Călin Peter Netzer: A gyermek fekvése (Poziția copilului, 2013)
 • Tarr Béla: A londoni férfi (2007)
 • Hajdu Szabolcs: Bibliothèque Pascal (2010)
 • Jean-Luc Godard: Külön banda (Bande à part, 1964)
 • Kim Ki-Duk: Lopakodó lelkek (Bin-jip/3 Iron, 2004)
 • Emir Kusturica: Underground (1995)
 • Wes Anderson: Édes vízi élet (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)
 • Ethan és Joel Cohen: Hollywoodi lidércnyomás (Barton Fink, 1991)
 • Paolo Sorrentino: A nagy szépség (La grande bellezza, 2013)

Ajánlott szakirodalom a fenti filmekhez (Innen lehet letölteni.)

 

Mesteri beiratkozáshoz szükséges iratok:

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven) - beiratkozáskor igényelhető;

b) érettségi (vagy ezzel egyenértékű) oklevél eredetije vagy, amennyiben a jelentkező más egyetem hallgatója, vagy egyidejűleg más egyetemre is felvételizik, az eredeti érettségi oklevél helyett annak közjegyző által hitelesített fénymásolata egy hallgatói vagy beiratkozásról szóló igazolással együtt attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta. A 2014-ban érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyet, illetve a felvételi vizsga követelményét képező egyes tantárgyak középiskolai átlagát.

A sikeresen felvételiző az egyetemi év megkezdése előtt köteles benyújtani eredeti érettségi oklevelét a kar dékáni hivatalának, illetve amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja, köteles az adott intézmény által kiállított igazolást benyújtani az érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetijének hollétéről.

Külföldi állampolgárok: lásd az érettségi oklevél elismertetésére vonatkozó információkat.

c) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata
d) középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), illetve azzal egyenértékű iskolai bizonylat;
e) idegennyelv-vizsga bizonyítvány (Megjegyzés: a nyelvvizsga letehető a Sapientia Egyetemen az egyetem államvizsgára készülő végzőseivel együtt. Az időpontokról és a feltételekről tájékozódni lehet az egyetem titkárságán. Tájékoztató a vizsga összetételéről itt olvasható.)
f) M.S. 18.1.1. típusú orvosi igazolás;
g) 3 db 3 x 4-es fénykép;
h) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
i) a személyazonossági igazolvány másolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat (a helyszínen fizetendő)
k) CV, motivációs levél, DVD-re írt portfólió elméleti vagy gyakorlati projekt (lásd fenn)
l) irattartó.

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés