Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English
Oktatás /

Mesteri

FILMTUDOMÁNY MESTERI SZAK

Meghirdetett helyek száma: 9 tandíjmentes, 6 költség-hozzájárulásos

Képzés időtartama, formája: 2 éves nappali képzés

A mesterszak célja, hogy folytonosságot biztosítson a Filmművészet, fotóművészet, média szakon folyó alapképzésnek, és hogy több irányú továbblépésre is lehetőséget nyújtson. A Sapientia EMTE és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésével létrehozott mesteri képzés a kortárs mozgóképkultúra legaktuálisabb kérdéseire helyezi a hangsúlyt, és - figyelembe véve a kelet-európai filmszakma realitását - elsősorban kisjátékfilmes, dokumentumfilmes vagy a fikciót a dokumentarizmussal ötvöző projektek megvalósítását tűzi ki célul, olyan filmek elkészítését, amelyek bemutathatók a televízióban, vagy esélyesen nevezhetők nemzetközi fesztiválokra.
Célunk a hallgatókat olyan, az alapképzéshez képest komolyabb filmkészítési lehetőséghez juttatni, amely segíti őket a filmes szakmában való elhelyezkedésben, illetve sokrétű alapot nyújt a mozgóképkultúra bármely elméleti vagy gyakorlati területén való további munka vállalására.
A mesterszakra olyanok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kortárs film és filmkészítés kérdései iránt, szívesen foglalkoznának forgatókönyvírással, filmrendezéssel, operatőri munkával, vágással, filmhang készítéssel, gyártásvezetéssel, produceri munkával, vagy a mozgóképkultúra behatóbb tanulmányozásával.

A filmes alapképzés nem képezi a mesterképzésre való jelentkezés alapfeltételét.


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Beiratkozás a felvételire: 2019. július 13-19.

Felvételi időpontja: 2019. július 21-22.

Eredmények kifüggesztése: 2019. július 22 (végleges: júl. 26).

Beiratkozási díj: 100 RON
A költség-hozzájárulás összege: 450 EUR/év.

A felvételi összetétele:

1. Írásbeli vizsga (a végső jegy 40%-a)

A vizuális kultúra és a kortárs film jelenségeiben való általános tájékozottságot felmérő teszt.

Ajánlott filmlista erre a vizsgára:

 • Cristian Mungiu: 4 hónap, 3 hét és 2 nap (4 luni, săptămâni și 2 zile, 2007)
 • Călin Peter Netzer: A gyermek fekvése (Poziția copilului, 2013)
 • Tarr Béla: A londoni férfi (2007)
 • Hajdu Szabolcs: Bibliothèque Pascal (2010)
 • Jean-Luc Godard: Külön banda (Bande à part, 1964)
 • Kim Ki-Duk: Lopakodó lelkek (Bin-jip/3 Iron, 2004)
 • Emir Kusturica: Underground (1995)
 • Wes Anderson: Édes vízi élet (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)
 • Ethan és Joel Cohen: Hollywoodi lidércnyomás (Barton Fink, 1991)
 • Paolo Sorrentino: A nagy szépség (La grande bellezza, 2013)

Ajánlott szakirodalom erre a vizsgára (Innen lehet letölteni.)

2. Szóbeli vizsga: (a végső jegy 60%-a)

Egyéni portfólió bemutatása:

A portfóliónak a következőket kell tartalmaznia:

 • Szakmai CV (önéletrajz, megjelölve eddigi tanulmányait, felsorolja a szakképzés szempontjából releváns eredményeit, tapasztalatait, stb.). 1 példány kinyomtatva, aláírva, és 1 elektronikus formában, a leadott DVD-n. (Kötelező.)
 • Motivációs levél (ebben a felvételiző leírja: miért szeretne itt tanulni, a filmkészítés melyik területén szeretne tevékenykedni a jövőben, amennyiben bejut, a szakképzés keretében kialakítandó munkacsoportokban/filmes stábban milyen szerepet szeretne vállalni (jelöljön meg kötelezően 2 opciót, fontossági sorrendben a következőkből: forgatókönyvírás, filmtudományi kutatás/filmkritika írás, gyártásvezetés, producer, rendező, operatőr, világosító, hangmérnök, vágó, képi utómunka). 1 példány kinyomtatva, aláírva, és 1 elektronikus formában, a leadott DVD-n. (Kötelező.)
 • Mozgóképes munkák (filmek, animációk) vagy más művészeti alkotások (fotók, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek, tanulmányok, zenei művek, stb.), amelyeknek a felvételiző az alkotója, vagy létrejöttükben valamilyen minőségben részt vett. A filmeket, fotókat, az írásokat (szkennelve) DVD-re írva kell leadni. (Nem kötelező feltétele a vizsgának.)

A portfóliót a felvételire való beiratkozáskor kell leadni. Mindent elektronikus formában is hozzáférhetővé kell tenni. (Föl kell írni DVD-re.)

Egy elméleti és/vagy gyakorlati projekt bemutatása, amit a hallgató a mesteri képzés alatt valósítana meg.

 • Elméleti projekt: elemző dolgozat terve (a mesteri képzés alatt megírandó szakdolgozat, ajánlott, hogy a téma a választott opciók egyikével összhangban legyen). Tartalmaznia kell a következőket: a dolgozat témája és vázlata, tervezett bibliográfiája (min. 2, max. 5 oldal). A dolgozat témája a filmkészítés és filmelmélet vagy filmtörténet bármely területére vonatkozhat. A portfólió tartalmával együtt elektronikusan le kell adni a beiratkozáskor (DVD-re írva). A szóbeli vizsgán meg kell védeni. (Kötelező.)
 • Gyakorlati projekt: filmterv. Egy (max. 50-52 perces) dokumentum- vagy (max. 12-26 perces) kisjátékfilm terve, amelyet a felvételiző a mesteri képzés alatt szeretne megvalósítani: szinopszis (max. 1 old.), kisjátékfilm esetében forgatókönyv (percenként 1 oldal, max. 26 oldal) / dokumentumfilm esetében treatment vagy forgatókönyv vázlat: (5-15 oldal), rendezői koncepció (2-5 oldal). A portfólió tartalmával együtt elektronikusan le kell adni (DVD-re írva) a beiratkozáskor. A szóbeli vizsgán meg kell védeni. (Nem kötelező, csak ha rendezői opciót jelöltünk meg a motivációs levélben).

Mesteri beiratkozáshoz szükséges iratok:

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven) - beiratkozáskor igényelhető;

b) érettségi (vagy ezzel egyenértékű) oklevél eredetije vagy, amennyiben a jelentkező más egyetem hallgatója, vagy egyidejűleg más egyetemre is felvételizik, az eredeti érettségi oklevél helyett annak közjegyző által hitelesített fénymásolata egy hallgatói vagy beiratkozásról szóló igazolással együtt attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta. A 2014-ban érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyet, illetve a felvételi vizsga követelményét képező egyes tantárgyak középiskolai átlagát.

A sikeresen felvételiző az egyetemi év megkezdése előtt köteles benyújtani eredeti érettségi oklevelét a kar dékáni hivatalának, illetve amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja, köteles az adott intézmény által kiállított igazolást benyújtani az érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetijének hollétéről.

Külföldi állampolgárok: lásd az érettségi oklevél elismertetésére vonatkozó információkat.

c) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata
d) középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaie matricolă), illetve azzal egyenértékű iskolai bizonylat;
e) idegennyelv-vizsga bizonyítvány (Megjegyzés: a nyelvvizsga letehető a Sapientia Egyetemen az egyetem államvizsgára készülő végzőseivel együtt. Az időpontokról és a feltételekről tájékozódni lehet az egyetem titkárságán. Tájékoztató a vizsga összetételéről itt olvasható.)
f) M.S. 18.1.1. típusú orvosi igazolás;
g) 3 db 3 x 4-es fénykép;
h) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
i) a személyazonossági igazolvány másolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat (a helyszínen fizetendő)
k) CV, motivációs levél, DVD-re írt portfólió elméleti vagy gyakorlati projekt (lásd fenn)
l) irattartó.

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés