Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Konferenciák / |

XIV. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben

AZ ÉRZÉKEK MOZIJA
Kolozsvár, 2012. május 25-27.
Helyszín: Sapientia EMTE, Mátyás király u. 4. sz.

KONFERENCIA PROGRAM

KIVONATOK

Margitházi Beja konferencia ajánlója, amely a témakörben rendezett egyéb rendezvények kontextusában ír a konferenciánkról, itt olvasható.

A Scope angol filmtudományi folyórat számára Francesca Minnie Hardy írt beszámolót a konferenciáról. A konferencia beszámoló itt olvasható.

A KONFERENCIÁN KÉSZÜLT FOTÓK ITT TEKINTHETŐK MEG.

Meghívott előadók:

 • YVONNE SPIELMANN Research Professor and Chair of New Media at the University of the West of Scotland.
  Legfontosabb publikációi az intermedialitás, a videóművészet, a hibrid médiák szakterületéről: Intermedialität: Das System Peter Greenaway (Intermediality: The Peter Greenaway System), 1998; Video: The Reflexive Medium, 2010; Hybridkultur (Hybrid Cultures), 2010
  Az előadás címe: Seeing to Believe – Sensing to Know: From Film Form to Perceptual Environment


 

 • LAURA U. MARKS, Dena Wosk University Professor of Art and Culture Studies, School for the Contemporary Arts, Simon Fraser University, Vancouver.
  Könyvei: The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, 2000; Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media, 2002; Enfoldment and Infinity: An Islamic Genealogy of New Media Art. The MIT Press, 2010.
  Az előadás címe: Thinking Like a Carpet: Embodied Perception and Individuation in Algorithmic Media


 

KONFERENCIA FELHÍVÁS

A mozit mindig erős érzéki hatások jellemezték: a filmtörténet kezdetei óta a képek nemcsak mozognak, hanem megmozgatják érzékeinket is. Amikor moziba megyünk, a filmet nemcsak „megnézzük," és a filmvászon világa nemcsak „közöl" egy üzenetet, hanem egy sajátos környezetben találjuk magunkat, ami az érzékeinket és elménket a tudat és az érzékelés több szintjén is megragadja. Ugyanakkor azonban az elmúlt évtizedekben azok a technológiák, amelyek révén mozgóképek előállíthatók, forgalmazhatók és lejátszhatók hihetetlenül meg is sokszorozódtak. Erre a folyamatra reflektálva több olyan új elmélet született (mint például a „re-medializáció" vagy a „média konvergencia"), amely megpróbálta leírni a különböző audiovizuális médiák közötti kapcsolatokat. Paradox módon, annak ellenére, hogy ezeknek az elméleteknek a mozgóképek és új „élettereik" változatossá válásával kell számolniuk, a legtöbb megközelítés mégis a digitális média egységesítő szerepét hangsúlyozza, és általában a médiumok közötti sajátosságok és hagyományos médiumhatárok elmosódását emeli ki a jelenkori poszt-média kor feltételei között. Ellenben úgy is érvelhetünk, hogy az új formák új élményeket generálnak, és a médiummal való érzéki találkozás még mindig fontos, sőt talán fontosabb, mint valaha. A filmművészet néhány újabb irányzata kifejezetten az „érzékek" és a „test mozija" irányába mozdult el, miközben számos népszerű új technológiát dolgoztak ki éppen azzal a céllal, hogy maximálisan fokozzák a mozgóképeknek a nézőre gyakorolt hatását. Sőt mi több a mozi nemcsak új formákra és figyelmünket felkeltő, káprázatos technikákra talált, hanem szó szerint kézbe vehetővé vált: a vizuális médiumok domesztikációja soha nem tapasztalt, „tapintható" közelségbe hozta a képeket, új „képkezelési" szokásokat, újfajta élményeket és érzékenységet alakított ki a filmmel kapcsolatban.
Mindezeknek a fényében a soron következő konferenciánkra olyan előadásokat várunk, amelyek a mozgóképi élmény érzéki vonatkozásait vizsgálják a lehető legváltozatosabb nézőpontból, és megcáfolják azokat a megközelítéseket, amelyek ezek jelentőségét alulértékelik a média konvergencia korában. Azt javasoljuk, hogy ezúttal összpontosítsunk az élményre, a mozgóképek különböző formái által kiváltott érzéki érzetekre, amelyek a különböző stílusokban, műfajokban és kulturális környezetekben megjelennek a filmtörténetben, illetve a mozgókép új médiumaiban.
A konferencia előadásai az elméleti szakirodalom széles köréből meríthetnek ihletet, többek között inspiráló lehet Thomas Elsaesser és Malte Hagener kézikönyve (Film Theory: An Introduction through the Senses, 2009); a film fenomenológiájával foglalkozó számos mű (pl. Vivian Sobchack Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, 2004, vagy Martine Beugnet Cinema and Sensation: French Film and the Art of Transgression, 2007); Laura U. Marks elmélete a haptikus képekről (Touch: Sensuous Theory And Multisensory Media, 2002), illetve azok kapcsolatáról a kulturális különbségeknek a reprezentációjával (The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, 2000); Gilles Deleuze gondolatköre az „érzékelés logikájá"-ról, vagy Jacques Rancière filozófiája az esztétika politikájáról és az „érzékelhető felosztásáról" (magyarul megjelent könyve 2009-ben a Műcsarnok Kiadónál, angolul: The Politics of Aesthetics, 2006, The Future of the Image, 2007), valamint a vizuális antropológiának az az iránya, amely Paul Stoller által meghirdetett „érzéki tudományossága" nyomán alakult ki (pl: David MacDougall's The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses, 2005).

A konferencia előadásai kapcsolódhatnak a következő témakörök egyikéhez (de nem kizárólag csak ezekhez) akár elméleti megközelítésben, akár konkrét filmelemzések formájában:

 • Vizuális médiumok érzékelése - médiumok érzékelése a médiumokon belül: a) érzékelés a mozgókép hagyományos és új formáiban, médiahasználatában, b) az intermedialitás, interszenzualitás és interaktivitás kérdéseinek felülvizsgálata a média konvergencia korában.
 • Filmtörténet az érzékeken keresztül: az érzékekre és érzelmekre épülő mozi szerzői és paradigmái a filmtörténetben. (Pl. Claire Denis, Wong Kar Wai, Pedro Almodovar, a Quay testvérek, stb.)
 • Az „attrakció mozijá"-nak újraélesztése: a) a labirintus érzéki élménye: érzékelések hatása (vagy ellenhatása) a népszerű tudatjátékokra épülő újabb filmes narratívákban és komputerjátékokban, b) a haptikus képektől a hiper-mozi élményig: érzéki találkozások a 3D moziban.
 • A „valós" érzékelésének változásai: a) a jelenkori mozi naturalista tendenciái (a mikro-realizmus kelet-európai divatja, az amerikai független filmek újrealizmusa, pl. Ramin Bahrani, stb.), b) az orvosi, „klinikai" tekintettől a számítógépes szimulációk hiperrealista naturalizmusáig.
 • A különbségek érzékelhetősége: a kultúra, etnicitás, nemiség „érzéki" azonosító jegyei a filmekben. (Pl. „érzékelhető" különbségek, amelyek meghatározhatják az európai, ázsiai vagy diaszpóra filmeket, stb.)

A konferencia felhívás pdf formában letölthető innen.

A konferenciára egyéni előadással és előre kialakított csoportban is lehet jelentkezni. A csoportos előadások 3 vagy 4 jelentkezőből állhatnak.

A konferenciára nemcsak egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatói jelentkezhetnek, hanem a témakör iránt érdeklődő, a tudományos kutatással most ismerkedő MA-s egyetemi hallgatók is.

A konferencia alapvető célja az egyetemeken működő kutatóműhelyek közötti szakmai tapasztalatcsere és az egyetemi hallgatók kutatómunkára való ösztönzése.

Az előadásokra szánt idő: 20 perc, amit egy 10 perces vita követ.

Jelentkezési határidő: 2012. január 15.
A jelentkezések elfogadásáról 2012. január 22-ig küldünk értesítést.

Jelentkezés: az itt letölthető jelentkezési lapot kérjük kitöltve elküldeni a következő címre: 2012.cinema.of.sensations@gmail.com

A konferencia nyomán elkészülő legjobb dolgozatokat angol nyelven megjelentetjük a tanszék nemzetközi tudományos folyóiratában (Acta Universitatis Sapientiae. Film & Media Studies).

A konferencia hivatalos nyelve: angol és magyar (az előadásokat külön szekcióban tartjuk).

Részvételi díj (jogosít a szünetekben rendezett büfén és a konferenciát záró banketten való részvételre): teljes díj a magyarországi és romániai résztvevők számára: 30 EUR, külföldiek számára: 100 EUR, kedvezményes díj egyetemi hallgatók, PhD hallgatók számára: magyarországiaknak és romániaiaknak: 20 EUR, külföldiek számára: 75 EUR.
A részvételi díjat a helyszínen, a regisztrációkor kell kifizetni (Euróban vagy a napi árfolyamon Lejben).

AJÁNLOTT SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK:

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk Önnek a szálláskeresésben, összegyűjtöttük azoknak a szállodáknak és hosteleknek az elérhetőségeit, amelyek a konferencia helyszínének szomszédságában, illetve attól 5-15 perc gyaloglásnyira találhatók. A szállások lefoglalhatók telefonon vagy e-mailen keresztül is (angol nyelven is lehet foglalni). Felhívjuk figyelmét, hogy a konferencia szervezői nem vállalkoznak szállásfoglalásra. Hogyha a szállásfoglalási próbálkozásai sikertelenek volnának, abban az esetben viszont kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konferencia szervezőivel.

Fullton Hotel ***
www.fullton.ro/
Tel./fax: +40 264 597 898; tel.: +40 264 597 766
e-mail: office@fullton.ro

Hanul Fullton (Fullton Inn Hotel) ***
http://www.hanulfullton.ro/

Tel: +40-264-484748, +40-364-144756
Fax: +40-264-484748
e-mail: office@hanulfullton.ro

Hotel Transilvania ***
http://www.hoteltransilvaniacluj.ro/en/
Tel.: +40 264 594 429
e-mail: reception@hoteltransilvaniacluj.ro

Melody Hotel ***
http://www.centralmelody.com/
Tel.: +40 268 510 800; +40 730 031 415

City Plaza Hotel ****
www.cityhotels.ro/
Tel.: +40 264 450 101; fax: +40 264 450 152
e-mail: contact@cityhotels.ro

Transylvania Hostel
www.transylvaniahostel.com
Tel.: +40 264 443 266; mobile: +40 371 172 075
e-mail: office@transylvaniahostel.com

Retro Youth Hostel
www.retro.ro
Tel.: +40 264 450 452; mobile: +40 755 114 989
e-mail: retro@retro.ro

Heltai Vendégház
http://www.cazareclujnapoca.ro/en/Hostel/Hostel-Heltai-75.html
Tel./fax: +40 264 590 096
e-mail: heltai_gaspar@yahoo.com

City Center Hostel
http://www.xpert.ro/
Tel/fax: +40 264 594 454
e-mail: rezervari@citycenterhostel.ro

Utazással kapcsolatos információk:

Kolozsvár térképe: www.cluj4all.com/navigator
Vontok menetrendje: www.mersultrenurilorcfr.ro/ (romániai vasút),
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/uf (MÁV)
Autóbusz: http://www.orangeways.com/hu

A konferencia támogatói:

 

 

 

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés