Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Konferenciák / |

XIII. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben

FILM A POSZT-MÉDIA KORBAN
Kolozsvár, 2010. október 22-23.
Helyszín: Sapientia EMTE, Mátyás király u. 4. sz.

A konferencia nyomán megjelent kötet: FILM IN THE POST-MEDIA AGE. Edited by Ágnes Pethő. Cambridge Scholars Publishing, 2012.

FOTÓK A KONFERENCIÁRÓL

A KONFERENCIA PROGRAMJA

Beszámoló a konferenciáról a Filmtett oldalán.

Meghívott előadók:

JENS SCHRÖTER, a Siegeni Tudományegyetem professzora, aki a háromdimenziós képek esztétikájáról tart plenáris előadást, "The Trans-Plane Image and the Future of Cinema" címmel.

  • Jelentősebb tanulmányai a vizuális művészetek, az intermedialitás és az általános médiumelmélet területéről itt olvashatók (német és angol nyelven).

RUGGERO EUGENI, a Milánói Katolikus Egyetem professzora, aki a következő címmel tart előadást: “Feeling Together. Cinema and Practices of Sociability in the Post Media Condition.”

  • Jelentősebb tanulmányai a médiaszemiotika területéről itt olvashatók (olasz és angol nyelven).

Konferencia felhívás

A mozi százéves évfordulója óta intenzív viták zajlottak a filmtudomány és a filmkritika berkeiben a mozi médiumának elkerülhetetlen haláláról, számos filmrajongó szellemben írt cikk jelentette be a mozi végnapjait, és gyászolta egy korszak elmúlását, miközben a médiatudomány új irányzatai olyan fogalmakat hoztak divatba, mint a „remedializáció" (Bolter és Grusin), a „médiakonvergencia" (Jenkins) vagy a „poszt-média esztétika" (Manovich). Az ezredfordulóra a médiumok egész „ökoszisztémája" radikálisan megváltozott a hibridizáció és médiakonvergencia folyamatainak hatására. Néhány elméletíró ezért úgy véli, hogy most, amikor a „médium" fogalma végre meghonosodott a kortárs kultúra és művészet körüli diszkurzusban, maguk a médiumok már tulajdonképpen megszűntek. A digitális képek minden médiumot magukba olvasztanak, s így azok puszta „kísérteteivé válnak korábbi maguknak" (Lutticken).
A mozgóképek beléptek a művészeti galériákba és ezzel újfajta művészetközi kapcsolathálózat részesei lettek, ugyanakkor elárasztották az utcákat és mindennapjainkat, mindenki számára hozzáférhető, „domesztifikált" médiummá válva. Mondhatjuk tehát, hogy a mozi fokozatosan „zsugorodó médiummá" válik, amint Rodowick sugallja A film virtuális élete (2007) című könyvében, mivel egyre inkább visszavonul az archívumokba és a filmmúzeumokba? Vagy – éppen ellenkezőleg – tekinthetjük a filmet igazi kaméleon-szerű intermédiumnak, ami folyamatosan változtatja alakját, elmozdulva „a térplasztika felől inkább egy festői médium felé" (Rodowick), vagy a manapság divatos CGI technika és a digitális mozgásrögzítés korában kombinálva mind a térplasztikus mind pedig a festői elemeket a háromdimenziós képeken? Következésképp egy mindenütt jelenlevő „mozgóképi élmény"-ről kellene inkább beszélnünk, mint a mozi médiumáról? Mi történik valójában a filmmel, miközben hagyományos terei, intézményei és használati formái megváltoztak? Melyek a legbefolyásosabb gondolatok, amelyeket megfogalmaztak a mozgóképi poszt-mediális állapot körüli vitákban? A filmtudomány további „esetelméleti elemzések" felé halad, mint ahogy azt Bordwell és Carroll meghirdették annak idején nagyhatású, Poszt-elmélet című könyvükben, vagy inkább egy újabb, a filmfilozófiát képviselő fordulat elé kell néznünk, amint azt Rodowick állítja az Elmélet elégiája című művében? Melyek a legfontosabb kortárs nézőpontok a mozgóképek megközelítésében (Jacques Rancière-nek a "a kép jövőjé"-től kezdve Lev Manovichnak az "adatbázis esztétikájá"-ig)?
A fentiek fényében felhívásunk arról szól, hogy gondolkodjunk el néhány olyan alapvető kérdésen, amivel a film szembesül a poszt-média korban.

A konferencián a következő témakörökhöz kapcsolódva várunk előadásokat a) akár elméleti megközelítésben, b) akár konkrét filmelemzések formájában:

  • A médium fogalmának újragondolása a poszt-média korban. A médium sajátosságának kérdése, a remedializáció, a médiakonvergencia, a média archeológia, az intermedialitás és a hibriditás fogalmai a filmjelenségek tanulmányozására vonatkoztatva.
  • Változó kontextusok, változó keretek: a mozi rekontextualizációja. Mozgókép a művészeti galériában, a múzeumban, az interneten, stb. (Példa: Simon Pummel: Bodysong http://www.channel4.com/culture/microsites/B/bodysong/website.html#)
  • Ellentmondani az egyetemes filmnyelvnek: a filmes "nyelvjárások"/"anyanyelvi" formák megjelenése a moziban a globalizáció korában (filmek, amelyek helyi nyelvjárásokat, lokális és etnikus sajátosságokat emelnek előtérbe).
  • Régi struktúrák új köntösben, halott/"élőhalott" médiumok, amik a mozgókép új formáiban "kísértenek"? Vagy ennek fordítottja: az új médiumok hatása a klasszikus filmműfajokra és a mozi retorikájára. A poszt-média műfajok megjelenése? (Például: a websorozatok, „streamy"-k.)
  • A digitálisan reciklált mozi? A remake fogalmának újraértelmezése: a mozi hagyományőrzésének kérdése a digitalis korban (például: Ember a felvevőgéppel: a globális remake, http://dziga.perrybard.net/)
  • A mozgókép médiumának disszeminációja és hétköznapivá válása: a film intézményes és privát szférái.
  • Reflexivitás a poszt-média korban? Filmek, amelyek a mozgóképek változó kontextusára, használatára, formáira reflektálnak (például Atom Egoyan, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf filmjei).

A konferenciára nemcsak egyetemi oktatók, kutatók, doktori iskolák hallgatói jelentkezhetnek, hanem a témakör iránt érdeklődő, a tudományos kutatással most ismerkedő egyetemi hallgatók is.

A konferencia alapvető célja az egyetemeken működő kutatóműhelyek közötti szakmai tapasztalatcsere és az egyetemi hallgatók kutatómunkára való ösztönzése.

Az előadásokra szánt idő: 20 perc, amit egy 10 perces vita követ.

A konferencia nyomán elkészülő legjobb dolgozatokat angol nyelven megjelentetjük önálló konferencia kötetben (a téma iránt máris érdeklődést mutatott korábbi, 2008-as konferencia kötetünk kiadója, a Cambridge Scholars Publishing) és/vagy a tanszék nemzetközi tudományos folyóiratának különszámában (Acta Universitatis Sapientiae. Film & Media Studies).

A konferencia hivatalos nyelve: angol és magyar (az előadásokat külön szekcióban tartjuk).

Részvételi díj (jogosít a szünetekben rendezett büfén és a konferenciát záró banketten való részvételre): teljes díj a magyarországi és romániai résztvevők számára: 20 EUR, külföldiek számára: 100 EUR, kedvezményes díj egyetemi hallgatók, PhD hallgatók számára: magyarországiaknak és romániaiaknak: 10 EUR, külföldiek számára: 50 EUR.
A részvételi díjat a helyszínen, a regisztrációkor kell kifizetni (Euróban vagy a napi árfolyamon Lejben).

Jelentkezési határidő: 2009. július 25.
A jelentkezések elfogadásáról 2010. augusztus 2-ig küldünk értesítést.

Jelentkezés: az itt letölthető jelentkezési lapot kérjük kitöltve elküldeni a következő címre:
2010.post.media@gmail.com

Támogatók:

Szálláslehetőségek:

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk Önnek a szálláskeresésben, összegyűjtöttük azoknak a szállodáknak és hosteleknek az elérhetőségeit, amelyek a konferencia helyszínének szomszédságában, illetve attól 5-15 perc gyaloglásnyira találhatók. A szállások lefoglalhatók telefonon vagy e-mailen keresztül is (angol nyelven is lehet foglalni). Felhívjuk figyelmét, hogy a konferencia szervezői nem vállalkoznak szállásfoglalásra. Hogyha a szállásfoglalási próbálkozásai sikertelenek volnának, abban az esetben viszont kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konferencia szervezőivel.

Fullton Hotel ***
www.fullton.ro/
Tel./fax: +40 264 597 898; tel.: +40 264 597 766
e-mail: office@fullton.ro

Melody Hotel ***
www.allseasons.ro/
Tel.: +40 268 510 800; +40 730 031 415

City Plaza Hotel ****
www.cityhotels.ro/
Tel.: +40 264 450 101; fax: +40 264 450 152
e-mail: contact@cityhotels.ro

Hotel Seven ***
www.hotel7even.ro/
Tel.: +40 264 439 924; fax: +40 364 566 933
e-mail: office@hotelseven.ro

Heltai Vendégház (hostel / bread and breakfast)
www.heltai.blsh.ro/
Tel./fax: +40 264 590 096
e-mail: heltai_gaspar@yahoo.com

Retro Youth Hostel
www.retro.ro
Tel.: +40 264 450 452; mobile: +40 755 114 989
e-mail: retro@retro.ro

Transylvania Hostel
www.transylvaniahostel.com
Tel.: +40 264 443 266; mobile: +40 745 033456
e-mail: office@transylvaniahostel.com

A HotelsCombined - International Conference Support Program is felajánlotta segítségét, aki ezen keresztül foglal, 10%-os kedvezményben részesülhet. Az általuk ajánlott szálláslehetőségek itt tekinthetők meg:
http://www.hotelscombined.com/City/Cluj_Napoca.htm

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés