Sapientia University, Department of Film, Photography and Media
Magyar | Română | English

About us / Staff /previous |

dr. Andrea Virginás

Department Head, Associate Professor
E-mail: virginas.andrea@kv.sapientia.ro

Consulting hours: Google Meet, based on pre-stabilized date (university year 2020-2021)

Courses and seminars:

THE THEORY OF COMMUNICATION, lecture and seminar
FILM HISTORY 2. (1930-1960: Hollywood and Europe), lecture and seminar
FILM IN CONTEMPORARY CULTURE (Film genres, postmodernism and regionalism), lecture and seminar
CONTEMPORARY FILM THEORY,  lecture and seminar, host to European University Film Award
THE HISTORY OF FILM GENRES (2015-2017), lecture

NARRATION IN FILM (2017-), lecture

Research interests: film genres, postcommunist cinema, feminist film/cultural theory, analog and digital media theory

CV

Publications

Volumes

Single author:

Edited volumes:

 • Szabó Levente - Virginás Andrea (eds.) Rodosz tanulmányok 2003, Vol. 1. Cluj-Napoca: Kriterion PH, 2004.

Scientific journals edited

Book chapters, and articles in peer-reviewed journals:

 • Traces of genre in New Romanian Cinema: a narrow path for a small entity? In Christina Stojanova (ed.), The New Romanian Cinema. Edinburgh: Edinburgh UP, 2019, 180-193.
 • Film genre patterns and complex narrative strategies in the service of authorship. Literatura i Kultura Popularna, University of Wroclaw Vol. 24 (2018), 25-37
 • Embodied memories of geographical and social mobility: White-collar women in postcommunist films about Romania. Journal of European Studies 2018, Vol. 48(3-4), 278-294
 • On the role of diegetic electronic screens in contemporary European cinema. Acta Universitatis Sapientiae Film and Media Studies 2018 Vol 15 (1), 87-102.
 • Feminism as natural anachronism in Wonder Woman, European Journal of Women's Studies 2018, Vol. 25 (4): 484-487.
 • Kollektív emlékeink a mobilitásról: a női alakoktól a női alkotókig magyar gyártási kontextusban [Our collective memories of mobility: from female characters to female creators in Hungarian production contexts] (together with Emese Bíró, Mária Botházi, Réka Kassay). In Győri Zsolt and Kalmár György (eds.), Nemi és etnikai terek viszonyai a magyar filmben [Relations between space, gender and ethnicity in Hungarian cinema]. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, 45-58.
 • Gendered transmediation of the digital from S1m0ne to Ex Machina: 'visual pleasure' reloaded? European Journal of English Studies Vol. 21 2017, issue 3, 288-303
 • The 'Hollywood factor' in the most popular Hungarian films of the period 1996-2014: when a small post-communist cinema meets a mainstream one. In Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio, Zsuzsanna Varga (eds.), Popular Cinemas in East Central Europe: Film Cultures and Histories. I.B. Tauris, 2017, 263-281.
 • Hungarian and Romanian film production in transnational frameworks: small domestic taste. In Jana Dudková and Katarina Misiková (ed.): Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media. Bratislava: Academy of Performing Arts, Institute of Theatre and Film Research-The Slovak Academy of Sciences, 2016, 77-96.
 • Female stardom in contemporary Romanian New Wave Cinema: Unglamour? Alphaville Journal of Film and Screen Media Issue 10, Winter 2015.
 • Kommunikáció- és médiatudomány [Communication and media sciences]. In Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária (ed.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között [Hungarian-language scientific activity in Romania between 2002-2013], Vol. II. Cluj-Napoca: Ábel PH, 2015, 281-304 (together with: Vincze Hanna Orsolya, Győrffy Gábor, Kádár Magor, Keszeg Anna, Tőkés Gyöngyvér, Vallasek Júlia, Zörgő Noémi).
 • Bányák és kráterek a diegetikus térben, avagy kollektív traumafeldolgozás román-magyar játékfilmekben. In Zsolt Győri, György Kalmár (ed.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debrecen: Debrecen UP, 2015, 171-182.
 • The "burden of the real" in Eastern European and Scandinavian genre films: knitwear, dancing bodies, and endoscopy.In  Doru Pop (ed.): Provocation as Art: Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture. Proceedings of the 2nd Ekphrasis Conference. Cluj-Napoca: Accent PH, 2015, 123-132.
 • Katalin Varga és Lisbeth Salander: a trauma közvetlen és hipermediális nyomai. In: Győri Zsolt és Kalmár György (ed.) Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben. Debrecen: Debrecen UP, 2013, 15-29.
 • New Filmic Waves in Romanian and Hungarian Cinema: Allegories or Stories about Flesh?
  Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 4 (2011): 131-142.
 • Határélmények: nők néhány kortárs magyar prózai műben. TNTeF Társadalmi Nemek Tudománya e-folyóirat March 2011, 3-16.
 • Egy mozgóképes gyilkos: Peeping Tom. In: Győri Zsolt (ed.) Fejezetek a brit film történetéből. Eger: EKF Líceum PH, 2010, 217-224.
 • Nyomozás női módra? Miss Marple, Emma Tennant és Louise Welsh módszerei. In: Benyovszky Krisztián-H. Nagy Péter (ed.) Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum PH, 2009, 177-191.
 • Between „Facts" of Genre and „Fictions" of Love: Happy Together (1997) and In the Mood for Love (2000). Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 1 (2009): 80-91.
 • "A vitrinek és a tükrök mártírjai." Női alakok három romániai magyar írónő 1996-2006 között írt regényeiben. In: Dávid Gyula-Veress Zoltán (ed.) Kik vagyunk és miért. Írások az identitásról. Stockholm: Erdélyi Könyv Egylet, 2008, 113-125.
 • "The Texture of the Medium": Letters and Colours as Images in Crime Movies. In: Ágnes Pethő (ed.): Words and Images on the Screen: Language, Literature, Moving Pictures. Nexcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008, 203-212.
 • A „határon túliság" / "határon inneniség",a „nőiesség" és a „férfiasság" alakzatai. (2003-2005 között publikált magyar nyelvű prózai művek). In: Fekete Vince (ed.) Hosszúfény. Határon túli magyar írók antológiája. Budapest: Magvető PH, 2008, 88-116.
 • Post(modernism): noir traces in 1990s crime movies. In: Kiss Attila-Szőnyi E. György (ed): The Iconolgy of Gender II. Gendered Representations in Cultural Perspectives. Szeged: JATE Press, 2008, 195-203.
 • Emlékezés fényképekben. In: Gagyi József (ed.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2007, 179-189.
 • A múlt egy képernyő? Az elsőszintű diegézis „megnyitása" a médiumok közbeiktatása révén. In: Pethő Ágnes (ed.): Film, Kép. Nyelv. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2007, 259-275.
 • (Ön)vallomásos helyzetek a film noir műfaj két példájában - Mildred Pierce és Bree Daniels esete. In: Séllei Nóra (ed.) A nő mint szubjektum, a női szubjektum. Debrecen: Kossuth Egyetemi PH, 2007, 287-303.
 • Signs of commodity queerness in recent Hungarian and Romanian publications: advertisements at random. In: Mihaela Frunză - Theodora Văcărescu (ed.): Gender and the (Post) East-West Divide. Cluj-Napoca: Limes PH, 2004, 201-212.
 • Férfiasság, erőszak, posztmodern: a Harcosok klubja és a Memento világa. In: Szabó Levente - Virginás Andrea (ed.) Rodosz tanulmányok 2003, Vol. 1., Cluj-Napoca: Kriterion PH, 2004, 239-248.
 • „Én már láttam azt a másik embert, amelyiket úrnak neveznek." In: Kovács Kiss Gyöngy (ed.) Álló és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. Cluj-Napoca: Komp-Press PH, 2004, 300-304.
 • Posztmodern film noir idézetek, avagy miért végzetesek a nők? In: Pethő Ágnes (ed.) Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2003, 103-123.
 • Kagyló, Kolumbia, kevert: néhány, a romániai magyar irodalom diszkurzív képződményét olvasó alakzat. In: Gábor Csilla - Selyem Zsuzsa (ed.) Kegyesség, kultusz, távolítás. Irodalomtudományi tanulmányok. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2002, 281-306.
 • Mivé lesz a detektív egy értelmezésnek ellenálló világban? Agatha Christie Függöny, Ernesto Sabato Az alagút és Paul Auster Az üvegváros című regényeinek összehasonlító olvasata. In: Ármeán Otília - Odorics Ferenc (ed.) Határon. Cluj-Napoca-Szeged: Pompeji PH, 2002, 189-215.
 • Vázlatok posztmodern és tömegkultúra érintkezési pontjairól. In: Szabó Levente-Tóth Zsombor (ed.) Rodosz tanulmányok 2001, Diskurzusok, perspektívák, relevanciák. Cluj-Napoca: Kriterion PH, 2001, 321-337.

Articles in edited journals

 • Detektívtörténet: klasszikus, modell és szubvertált méretben. LélekJelenLét 2001/1, 25-31.
 • Önazonos ismétlések és iterációs momentumok a Saulusban. Lk.k.t. 2000/3-4, 38-40.
 • Kánonkonstellációk. Lk.k.t. 2000/2, 60-66.
 • Transzgresszív jelenségek a detektívtörténetben. Korunk June 2000, 22-32.

Reviews and reports (selection; for full list see cv in Hungarian)

 • Spaceships, zombies and prawns, or as if Marl Marx designed The Matrix. Review of Red Alert. Marxist Approaches to Science-Fiction Cinema (ed. Ewa Mazierska and Alfredo Suppia, Wayne State UP, 2016). Studies in Eastern European Cinema 2016, 2016, vol. 9, 1-3.

Film, television and literary criticism (for full list, see cv in Hungarian)

 • Filmtett author's page: here.

Conferences attended

 • Invited speaker: see CV above. Conference speaker: see list here.

Research programs, scholarships

 • 2013: postdoctoral research grant of UEFISCDI - the Romanian Ministry of Education (topic: The Role of Generic Panels in European Small Cinemas (PN-II-RU-PD-2012-3-0199)); Domus senior researcher grant - The Hungarian Academy of Sciences, Budapest (topic: Images and Tropes of/for Minority Women);
 • 2012: European Virtual Academy project-member (course developed: Contemporary Mainstream Cinema); Domus senior researcher grant - The Hungarian Academy of Sciences, Budapest (topic: Images and Tropes of/for Minority Women).
 • 2009-2013: scientific conference travel grants of the Communitas Foundation, Cluj-Napoca. Romania.
 • 2004-2013: research grants of the Scientific Programs Institute, Sapientia University, Cluj-Napoca, Romania (member in research group, lead by Dr. Ágnes Pethő, topics: Image and Music in Film; Cinema and Remediation; Moving Images, Representation and Regionalism in the Post-Media Age).
 • 2006: junior researcher grant, Domus Hungarica Foundation - Hungarian Academy of Sciences (individual research, topic: The Modern-Postmodern Turn and Crime Films).
 • 2005: thesis-writing grant of the Arany János Foundation (topic: Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn); junior researcher grant, Domus Hungarica Foundation - Hungarian Academy of Sciences; "Schöpflin Aladár" critic's grant, Hungarian Ministry of Cultural Heritage (topics: Genders and Canons in Hungarian prose).
 • 2001-2004: PhD-fellowship, Hungarian Ministry of Education (topic: Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn).
 • 2001-2002: MA-fellowship, Central European University (topic: Gendered Representations of the High Art/Mass Culture Divide).

Critical reception

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia
Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés