Sapientia University, Department of Film, Photography and Media
Magyar | Română | English

About us / Staff / |

dr. Andrea Virginás

Department Coordinator, Associate Professor
E-mail: virginas.andrea@kv.sapientia.ro

Consulting hours: Tuesday 12-14 (2018-2019, 2nd semester)

Courses and seminars:

AUDIOVISUAL COMMUNICATION, course
FILM HISTORY 2. (1930-1960: Hollywood and Europe), course and seminar
FILM IN CONTEMPORARY CULTURE 2. (Film genres, postmodernism and regionalism), course
CONTEMPORARY FILM THEORY 2., optional seminar
THE HISTORY OF FILM GENRES, course

NARRATION IN FILM (2017-), course

Research interests: film genres, postcommunist cinema, feminist film/cultural theory, analog and digital media theory

CV


Publications

Volumes

Single author:

Edited volumes:

 • Szabó Levente - Virginás Andrea (eds.) Rodosz tanulmányok 2003, Vol. 1. Cluj-Napoca: Kriterion PH, 2004.

Scientific journals edited

Book chapters, and articles in peer-reviewed journals:

 • Female stardom in contemporary Romanian New Wave Cinema: Unglamour? Alphaville Journal of Film and Screen Media Issue 10, Winter 2015.
 • Kommunikáció- és médiatudomány [Communication and media sciences]. In Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária (ed.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között [Hungarian-language scientific activity in Romania between 2002-2013], Vol. II. Cluj-Napoca: Ábel PH, 2015, 281-304 (together with: Vincze Hanna Orsolya, Győrffy Gábor, Kádár Magor, Keszeg Anna, Tőkés Gyöngyvér, Vallasek Júlia, Zörgő Noémi).
 • Bányák és kráterek a diegetikus térben, avagy kollektív traumafeldolgozás román-magyar játékfilmekben. In Zsolt Győri, György Kalmár (ed.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debrecen: Debrecen UP, 2015, 171-182.
 • The "burden of the real" in Eastern European and Scandinavian genre films: knitwear, dancing bodies, and endoscopy.In  Doru Pop (ed.): Provocation as Art: Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture. Proceedings of the 2nd Ekphrasis Conference. Cluj-Napoca: Accent PH, 2015, 123-132.
 • Katalin Varga és Lisbeth Salander: a trauma közvetlen és hipermediális nyomai. In: Győri Zsolt és Kalmár György (ed.) Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben. Debrecen: Debrecen UP, 2013, 15-29.
 • New Filmic Waves in Romanian and Hungarian Cinema: Allegories or Stories about Flesh?
  Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 4 (2011): 131-142.
 • Határélmények: nők néhány kortárs magyar prózai műben. TNTeF Társadalmi Nemek Tudománya e-folyóirat March 2011, 3-16.
 • Egy mozgóképes gyilkos: Peeping Tom. In: Győri Zsolt (ed.) Fejezetek a brit film történetéből. Eger: EKF Líceum PH, 2010, 217-224.
 • Nyomozás női módra? Miss Marple, Emma Tennant és Louise Welsh módszerei. In: Benyovszky Krisztián-H. Nagy Péter (ed.) Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum PH, 2009, 177-191.
 • Between „Facts" of Genre and „Fictions" of Love: Happy Together (1997) and In the Mood for Love (2000). Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 1 (2009): 80-91.
 • "A vitrinek és a tükrök mártírjai." Női alakok három romániai magyar írónő 1996-2006 között írt regényeiben. In: Dávid Gyula-Veress Zoltán (ed.) Kik vagyunk és miért. Írások az identitásról. Stockholm: Erdélyi Könyv Egylet, 2008, 113-125.
 • "The Texture of the Medium": Letters and Colours as Images in Crime Movies. In: Ágnes Pethő (ed.): Words and Images on the Screen: Language, Literature, Moving Pictures. Nexcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008, 203-212.
 • A „határon túliság" / "határon inneniség",a „nőiesség" és a „férfiasság" alakzatai. (2003-2005 között publikált magyar nyelvű prózai művek). In: Fekete Vince (ed.) Hosszúfény. Határon túli magyar írók antológiája. Budapest: Magvető PH, 2008, 88-116.
 • Post(modernism): noir traces in 1990s crime movies. In: Kiss Attila-Szőnyi E. György (ed): The Iconolgy of Gender II. Gendered Representations in Cultural Perspectives. Szeged: JATE Press, 2008, 195-203.
 • Emlékezés fényképekben. In: Gagyi József (ed.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2007, 179-189.
 • A múlt egy képernyő? Az elsőszintű diegézis „megnyitása" a médiumok közbeiktatása révén. In: Pethő Ágnes (ed.): Film, Kép. Nyelv. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2007, 259-275.
 • (Ön)vallomásos helyzetek a film noir műfaj két példájában - Mildred Pierce és Bree Daniels esete. In: Séllei Nóra (ed.) A nő mint szubjektum, a női szubjektum. Debrecen: Kossuth Egyetemi PH, 2007, 287-303.
 • Signs of commodity queerness in recent Hungarian and Romanian publications: advertisements at random. In: Mihaela Frunză - Theodora Văcărescu (ed.): Gender and the (Post) East-West Divide. Cluj-Napoca: Limes PH, 2004, 201-212.
 • Férfiasság, erőszak, posztmodern: a Harcosok klubja és a Memento világa. In: Szabó Levente - Virginás Andrea (ed.) Rodosz tanulmányok 2003, Vol. 1., Cluj-Napoca: Kriterion PH, 2004, 239-248.
 • „Én már láttam azt a másik embert, amelyiket úrnak neveznek." In: Kovács Kiss Gyöngy (ed.) Álló és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. Cluj-Napoca: Komp-Press PH, 2004, 300-304.
 • Posztmodern film noir idézetek, avagy miért végzetesek a nők? In: Pethő Ágnes (ed.) Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2003, 103-123.
 • Kagyló, Kolumbia, kevert: néhány, a romániai magyar irodalom diszkurzív képződményét olvasó alakzat. In: Gábor Csilla - Selyem Zsuzsa (ed.) Kegyesség, kultusz, távolítás. Irodalomtudományi tanulmányok. Cluj-Napoca: Scientia PH, 2002, 281-306.
 • Mivé lesz a detektív egy értelmezésnek ellenálló világban? Agatha Christie Függöny, Ernesto Sabato Az alagút és Paul Auster Az üvegváros című regényeinek összehasonlító olvasata. In: Ármeán Otília - Odorics Ferenc (ed.) Határon. Cluj-Napoca-Szeged: Pompeji PH, 2002, 189-215.
 • Vázlatok posztmodern és tömegkultúra érintkezési pontjairól. In: Szabó Levente-Tóth Zsombor (ed.) Rodosz tanulmányok 2001, Diskurzusok, perspektívák, relevanciák. Cluj-Napoca: Kriterion PH, 2001, 321-337.

Articles in edited journals

 • Detektívtörténet: klasszikus, modell és szubvertált méretben. LélekJelenLét 2001/1, 25-31.
 • Önazonos ismétlések és iterációs momentumok a Saulusban. Lk.k.t. 2000/3-4, 38-40.
 • Kánonkonstellációk. Lk.k.t. 2000/2, 60-66.
 • Transzgresszív jelenségek a detektívtörténetben. Korunk June 2000, 22-32.

Reviews and reports (selection; for full list see cv in Hungarian)

 • Spaceships, zombies and prawns, or as if Marl Marx designed The Matrix. Review of Red Alert. Marxist Approaches to Science-Fiction Cinema (ed. Ewa Mazierska and Alfredo Suppia, Wayne State UP, 2016). Studies in Eastern European Cinema 2016, 2016, vol. 9, 1-3.

Film, television and literary criticism (for full list, see cv in Hungarian)

 • Filmtett author's page: here.

Conferences attended

 • 2015: Global genres, small applications: contemporary film genre usage in Scandinavian (Danish, Swedish) and Eastern European (Hungarian, Romanian) examples. European Cinemas, Intercultural Meetings: Aesthetics, Politics, Industry, History. An ECREA Film Studies Section Conference. University of Copenhagen, Denmark, 13-14 November 2015.
 • Funding un/popular films in Hungary and Romania: a recent history. The Fifth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference. Faculty of Film and Television, Academy of Performing Arts, Bratislava, The Slovak Republic, 20-21 November 2015.
 • A ‘Kind of Hollywood' in Post-1989 Popular Hungarian Film Production: Translating Mainstream into Small. Archives of/for the Future. The NECS 2015 Conference, Lodz University, Poland, 18-20 June, 2015.
 • Constructing "Crisis Heterotopias" in Mainstream and Small Melodramas in the 2000s. Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Cinema and Visual Culture. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 28-29 May, 2015.
 • Experiencing Foreign Spaces: Memories Lingering between Afilmic,Profilmic, and Diegetic Realities. Play, Perform, Participate. The 2nd Conference of the International Society for Intermedial Studies. Utrecht University, The Netherlands, 16-18 April, 2015.
 • 2014: Experiencing Foreign Spaces: Memories Lingering between Afilmic, Profilmic, and Diegetic Realities. Screen Memories: Depictions of State Socialism and 1989 in Screen Media. ELTE University, Budapest, Hungary, 24-26 November, 2014.
 • Casetti's "Unreal Objective Shot" and Intermedial Moments. The XV. Film and Media Studies Conference in Transylvania: Figurations of Intermediality in Film. Sapientia University, Cluj-Napoca, Romania, 24-26 October, 2014.
 • Cultural Studies Approaches in the Study of East European Cinemas. "Interior Cinematic Spaces, Social Identification, and Coping with Trauma in Recent Hungarian and Romanian Films". 12 ESSE conference. Pavol Jozef Safarik University, Kosice, Slovakia, August 29-September 2, 2014.
 • Generic Panels in European Small Cinemas: a Recipe for Creative Outcomes? Creative Energies, Creative Industries: The NECS 2014 Conference. Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, June 19-21, 2014.
 • Female stars, men's films? Romanian films from the 2000s. Bodies In Between - Coporeality and Visuality from Historical Avant-garde to Social Media. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, May 29-31, 2014.
 • The "burden of the real" in Eastern European and Scandinavian genre films: dancing bodies, endoscopy and knitwear. Thinking Reality and Time through Film: International Conference on Philosophy and Film. Lisbon University, May 6-10, 2014.
 • 2013: Generic panels and small cinemas: Scandinavian and Eastern European examples. European Film Cultures. ECREA Film Studies Section Interim Conference, Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden, 8-9 November, 2013.
 • Analogue and digital, immediate and hypermediate: examples from contemporary detection (and science-fiction). Rethinking Intermediality in the Digital Age. Conference of the International Society for Intermedial Studies, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca, 24-26 October 2013.
 • First films and generic allegories: on the role of complex narrative designs in films by Natali, Aronofsky, Tykwer. 2013 International Conference on Narrative, Manchester Metropolitan University, UK, 2013 June 27-29.
 • Spatial Confinement and Emotional Entrapment in "Global" and ("Postcommunist") "Small" Melodramas. Media Politics, Political Media NECS Annual Conference, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic, 2013 June 20-22.
 • 2012: Digital traces and looking for them: patterns on screens. Aesthetics Re-loaded International Conference, Aarhus University, Denmark, 2012 December 11-13.
 • Katalin Varga és Lisbeth Salander: női alakok, női traumák, erdélyi háttérrel is. Tanulmányi Nap, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Média- és kommunikációtudományi szakosztály, 2012 November 17.
 • Katalin Varga and Lisbeth Salander: Immediate and Hypermediate Traces (and Memories) in Investigation Movies. Time Networks. Screen Media and Memory. NECS Annual Conference, Lisbon, Portugal, 2012. June 21-23.
 • Memories and Genes: Detection and Science Fiction in Recent Examples of Small Cinemas. Small Cinemas International Conference, Universitatea de Vest, Timisoara, 2012 June 1-3.
 • Embodied Genetics in Science Fiction: From Alien: Resurrection (1997) to Piccinini's Foundling (2008). The Cinema of Sensations Conference, Sapientia-EMTE Kolozsvár, 2012 May 25-27.
 • Female Traumas as Allegories of Crisis? 8th European Feminist Research Conference, Budapest, Hungary, 2012 May 17-20.
 • Katalin Varga és Lisbeth Salander: közvetlen és hipermediális nyomok és emlékek a detektívfilmekben. Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben konferencia, Debrecen MODEM és Debreceni Egyetem Angol Tanszéke szervezésében, 2012 May 4-6.
 • 2011: Kutatási beszámoló: Műfajiság, narrativitás, figurativitás: poszt és hiperverziók. Tanulmányi Nap, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Média- és kommunikációtudományi szakosztály, 2011 November 26.
 • Markers of the 'Real' in New Hungarian Cinema. Language and Culture in a Changing Region. 7th International Congress of Hungarian Studies, Cluj-Napoca, Romania, 2011 August 22-27.
 • Displaced Soundtracks and Wandering Women in Recent Eastern European Film Imaginaries. Soundscapes, Sonic Futures. The 5th Annual Conference of NECS-Network for European Cinema and Media Studies, London University, The United Kingdom, 2011 June 22-26.
 • Digitális kultúra a kortárs sci-fiben. Tanulmányi Nap, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Média- és kommunikációtudományi szakosztály, Kolozsvár, Románia, 2011. május 7.
 • 2010: A Medium More Faithful Than the Others: Image Types in Recent Feature Films. Film in the Post-Media Age 11th International Film and Media Studies Conference, Sapientia-EMTE, Kolozsvár, Románia, 2010 October 22-23.
 • 2009: Allegorical Reading Possibilities of Hungarian and Romanian „New Wave" Films. New Waves 12th International Film and Media Studies Conference, Sapientia-EMTE, Cluj-Napoca, Romania, 2009 October 23-24.
 • De/construction of Gendered Identities in New Romanian Cinema: Allegories or Stories about Flesh? Locating Media. The 3rd Annual Conference of NECS-Network for European Cinema and Media Studies, Lund University, Sweden, 24-28th of June, 2009.
 • Tévés válaszlépések a digitális kihívásra. Új média konferencia, Sapientia-EMTE, Marosvásárhely, Románia, 2009. március 27-28.
 • 2008: Levels of the "Real" in Crime (Investigation) Movies. Reality or Fiction? 11th Film and Media Studies Conference in Transylvania, Sapientia-EMTE, Cluj-Napoca, Romania, 2008 September 26-28.
 • 2007: Narration vs. Style? Descriptive "islands" in narrative "flows". Words and Images 10th Film and Media Studies Conference in Transylvania, Sapientia-EMTE, Cluj-Napoca, 2007 May 25-26.
 • 2006: The past is a screen? "Classical Hollywood" as surface. Imagination and Interactivity 9th Film and Media Studies Conference in Transylvania, Sapientia-EMTE, Cluj-Napoca, Romania, 2006 May 19-20.
 • Az önvallomás helyzetei/mechanizmusai a bűnügyi/noir műfaj példáiban: Rebecca, Mildred Pierce és Bree Daniels. „A nő mint szubjektum, a női szubjektum" konferencia. Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, Magyarország, 2006. április 7-8.
 • Gen şi stereotipuri în videoclipuri române de rap/hip-hop 2005-2006. Simpozionul „Reprezentarea stereotipurilor de gen în mass media", Artemis - PATRIR, Centrul Cultural German, Cluj-Napoca-Romania, 2006. március 3-4.
 • Signifiers of Center and Periphery: Current Music Videos. New/Old Worlds. Spaces of Transition: A RAAS-FULBRIGHT conference. University of Bucharest, Faculty of Foreign Languages and Literatures - The Center for American Studies, Bucharest, Romania, 2006 February 2-3.
 • 2005: The Visual Construction of Gendered Love in Happy Together and In the Mood for Love. Gender and East Asian Cinema: A Study Day. The University of Nottingham, Institute of Film and Television Studies-School of American and Canadian Studies, Nottingham, The United Kingdom, 2005 October 21.
 • A (szólás)szabadság pillanatai román videóklipekben. Képek, hálózatok, nyilvánosság: a kultúra arculatai. Sapientia-EMTE, Humántudományok Tanszék, Marosvásárhely, Románia, 2005. október 14-15.
 • Moments of Medial Awareness in 1940s Crime Movies. 8th Film and Media Studies Conference in Transylvania, Sapientia-EMTE, Cluj-Napoca, 2005 May 24-26.
 • Fotó, identitás, thriller. Kép/Szöveg/Reprezentáció/Film a multimediális korban. Szegedi Tudományegyetem, Magyarország, 2005. április 25-27.
 • Modernism in Crime Fiction? Reading Agatha Christie, James M. Cain, and Dorothy Sayers. Hungarian Society for the Study of English - HUSSE 7 Conference. The University of Veszprém, Hungary, 2005 January 27-29.
 • 2004: Figuri ale discursului asupra culturii în presa culturală maghiară din Transilvania (with Vincze Orsolya). Universitatea Babes-Bolyai - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative / Catedra de Jurnalism, Cluj-Napoca, România, 2004. október 21-22.
 • The View In-Between: Academic Identity and Mass Media. Cultural Analysis Summer Academy. Amsterdam School for Cultural Analysis - Amsterdam University, The Netherlands, 2004 July 2-5.
 • Traces of modernism in postmodernist crime movies. 7th Film and Media Studies Conference in Transylvania, Sapientia-EMTE, Cluj-Napoca, Romania, 2004 May 27-29.
 • Evoking Modernist Features in Postmodernist Crime Movies: The Case of Photography. British and American Studies Conference, University of Timisoara, Department of English - Timisoara, Romania, 2004 May 13-15.
 • Signs of Commodity Queerness in Recent Hungarian and Romanian Media: Advertisements at Random. Gender and the (Post) East-West Divide. Babes-Bolyai University, CEP, gendeRomania - Cluj, Romania, 2004 May 6-9.
 • Emlékezés fényképekben. Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, 2004. március 19-20.
 • 2003: Erőszakos filmek. Erőszak és nemek. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2003. október 27-29.
 • Visual Conventions in the Representation of Gender-specific Behavior in Modernist and Postmodernist Crime Movies. The Iconography of Gender conference, Szeged, Hungary, 2003 July 13-16.
 • A mentális kép és a másik tekintete. 6. Tavaszi Filmtudományi Kollokvium, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2003. május 24.
 • Posztmodern műfajfilmek és férfiasság-konstrukciók. 4. Rodosz Tudományos Konferencia, Kolozsvár, 2003. április 11-12.
 • 2002Memento and Film Noir. 9th Laterna Film Academy, Pécs, Hungary, 2002 September 16-18.
 • Kép és szöveg megkülönböztetései (?) Frederic Jameson és Jean Baudrillard egy-egy szövegében. Kép és szöveg konferencia a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke szervezésében, Kolozsvár, Románia, 2002. május 23-24.
 • Kagyló, Kolumbia, kevert: néhány, a romániai magyar irodalom diszkurzív képződményét olvasó alakzat . 3. Rodosz Tudományos Konferencia, Irodalomtudomány szakosztály, Kolozsvár, Románia, 2002. március 22-23.
 • 2001: Giuseppe Tornatore: Puszta formalitás. Mi hiányzik a detektívtörténetből? Film a tükörben kollokvium, Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár, Románia, 2001. május 28.
 • Popular Culture: the Other of Postmodern. 11th American and British Studies Conference, Universitatea de Vest, Timisoara, Romania, 2001 May 17-19.
 • Populáris kultúra; posztmodern. 2. Rodosz Tudományos Konferencia, Nyelvészet és Irodalom szakosztály, Kolozsvár, Románia, 2001. április 6-8.
 • Képek a posztmodernről szóló történetekben. Tudományos Diákköri Konferencia, Magyar Nyelv és Kultúra - Intermedialitás szekció, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Kolozsvár, Románia, 2001. április 27.
 • 2000: A Bodor-próza magyarországi kanonizációjának posztkoloniális olvasata. 3. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2000. december 8-9.
 • Kánonkonstellációk. Tudományos Diákköri Konferencia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Kolozsvár, Románia, 2000. április 9.
 • 1999: Transzgresszív jelenségek a detektívtörténetben: Agatha Christie, Ernesto Sabato, Paul Auster. 2. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia, 1999. december 2-3.

Research programs, scholarships

 • 2013: postdoctoral research grant of UEFISCDI - the Romanian Ministry of Education (topic: The Role of Generic Panels in European Small Cinemas (PN-II-RU-PD-2012-3-0199)); Domus senior researcher grant - The Hungarian Academy of Sciences, Budapest (topic: Images and Tropes of/for Minority Women);
 • 2012: European Virtual Academy project-member (course developed: Contemporary Mainstream Cinema); Domus senior researcher grant - The Hungarian Academy of Sciences, Budapest (topic: Images and Tropes of/for Minority Women).
 • 2009-2013: scientific conference travel grants of the Communitas Foundation, Cluj-Napoca. Romania.
 • 2004-2013: research grants of the Scientific Programs Institute, Sapientia University, Cluj-Napoca, Romania (member in research group, lead by Dr. Ágnes Pethő, topics: Image and Music in Film; Cinema and Remediation; Moving Images, Representation and Regionalism in the Post-Media Age).
 • 2006: junior researcher grant, Domus Hungarica Foundation - Hungarian Academy of Sciences (individual research, topic: The Modern-Postmodern Turn and Crime Films).
 • 2005: thesis-writing grant of the Arany János Foundation (topic: Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn); junior researcher grant, Domus Hungarica Foundation - Hungarian Academy of Sciences; "Schöpflin Aladár" critic's grant, Hungarian Ministry of Cultural Heritage (topics: Genders and Canons in Hungarian prose).
 • 2001-2004: PhD-fellowship, Hungarian Ministry of Education (topic: Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn).
 • 2001-2002: MA-fellowship, Central European University (topic: Gendered Representations of the High Art/Mass Culture Divide).

Critical reception

 • Bölöni Domokos: „Médiatájkép" (about the volume On the Transylvanian Prairie). Népújság (RO) 2008 December 6.
 • Láng Zsolt: „Ex Libris" (about the volume On the Transylvanian Prairie). Élet ÉS Irodalom (HU) 2008 November 14.
 • Plájás Erzsébet: „A krimi és a modern-posztmodern fordulat" (about the volume Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn). Filmtett (RO) 2008 December 19.
 • Huszár Linda: Nyomozás kaleidoszkóppal (about the volume Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn). Apertúra magazin (HU) 2014 October 5.

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés