Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media
Magyar | Română | English
Procesul educaţional /

Masterat de studii de film

Descrierea specializării:

Locuri: 9 fără taxă, 6 cu taxă (450 EUR/an în anul școlar 2015-2016), profil cu frecvență, durată de 2 ani.


Scopul masteratului este de a asigura continuitatea studiilor nivel licență de Cinematografie, fotografie, media, simultan cu posibilități de formare continuă. Programul de masterat a fost înființat în partneriat dintre Universitatea Sapientia și Universitatea ELTE din Budapesta, și este axat pe întrebările cele mai actuale ale culturii de film contemporane. Totodată ia în considerare și realitățile producției de film est-european, astfel sprijinind creația scurtmetrajelor, filmelor documentare sau a unor proiecte ce îmbină ficțiunea și documentarismul, având ca rezultate filme ce se pot prezenta la televiziune sau la festivaluri internaționale.
Dorim să organizăm echipe de producție cu o posibilitate mai serioasă de a produce filme în urma cărora studenții vor intra în profesie cu o mai mare ușurință, atât în domeniul producției de film, cât și cercetarea sau critica de film.
Aștepăm toți cei care se interesează de filmul contemporan, sunt interesați de scenaristică, regie, cinematografie, editare, sunet, producție de film, sau studierea culturii cinematografice.

Conținutul programului de studiu:

Planul de învățământ 2019-2021

Fișele disciplinelor pentru anul universitar 2019-2020.

Examen de admitere

1. Examen scris referitor la cunoștințele despre fenomenele filmului contemporan (40% din nota finală).

Lista filmelor propuse pentru acest test:
• Jean-Luc Godard: Bande à part (1964)
• Ethan și Joel Coen: Barton Fink (1991)
• Emir Kusturica: Underground (1995)
• Wes Anderson: The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
• Kim Ki-Duk: Bin-jip/3 Iron (2004)
• Cristian Mungiu: 4 luni,3 săptămâni și 2 zile (2007)
• Tarr Béla: A londoni férfi / Bărbatul din Londra (2007)
• Hajdu Szabolcs: Bibliothèque Pascal (2010)
• Călin Peter Netzer: Poziția copilului (2013)
• Paolo Sorrentino: La grande bellezza (2013).

Literatură de specialitate propusă: poate fi accesat aici.


2. Examen oral (ponderea din nota finală: 60%):

Prezentarea portfoliului personal (de depus cu ocazia înscrierii, și în format electronic):
1. CV (studii, rezultate, experiență) printat și semnat, o copie pe suport digital.
2. Scrisoare de intenție (să conțină și preferințele candidatului referitor la rolul pe care vrea să și-l asume în echipa de producție, cel puțin două posibilități dintre scenarist, filmolog și critic de film, asistent regie, producție, regizor, cameraman, lumini, inginer sunet, editor, post-producție) printat și semnat, o copie pe suport digital.
3. Creații cinematografice (film, animație) sau alte creații artistice (fotografii, artă plastică, creații literare, studii, creații de muzică, etc.) ale candidatului, prezentate în format electronic/scanat pe DVD - aceasta nu este o condiție obligatorie.
4. Prezentarea unui proiect teoretic sau practic ce candidatul își propune să-l realizeze de-a lungul studiilor de masterat.
a. Proiect teoretic: lucrarea de masterat (să fie în concordanță cu opțiunea aleasă) referitor la oricare arie a istoriei, teoriei sau producției filmului. Schiță și temă, bibliografie propusă (min. 2, max. 5 pagini), de prezentat în format electronic, și de susținut cu ocazia probei orale.
b. Proiect practic: proiect de film documentar (max. 50-52 de minute) sau scurtmetraj (12-26 minute) ce candidatul își propune să realizeze în cursul masteratului: sinposis (max. 1 pagină), scenariu de scurtmetraj (o pagină/un minut), treatment sau schiță de film documentar (5-15 pagini), concepție regizorală (2-5 pagini), de prezentat în format electronic și de susținut cu ocazia probei orale (este obligatoriu în cazul acelora ce au opțiunea de regizor).

Actele necesare:
1. Formular de înscriere.
2. Originalul diplomei de bacalaureat sau adeverință despre original.
3. Diplomele din străinătate trebuie echivalate în România, în acest sens contactați secretariatul facultății.
4. Originalul diplomei de licență sau adeverință despre original.
5. Foaia matricolă a studiilor de liceu.
6. Adeverință despre cunoașterea unei limbi străine (examenul poate fi susținut și în cadrul Universității Sapientia, contactați secretariatul pentru informații).
7. Adeverință medicală tip M.S. 18.1.1.
8. 3 fotografii 3x4.
9. Copia legalizată al certificatului de naștere.
10. Copia cărții de identitate.
11. Chitanța despre taxa de admitere plătită.
12. DVD care conține: CV, scrisoare de intenție, portfolio, proiect teoretic sau practic.
13. Dosar.

 

Fișier:Facebook icon.svg - Wikipedia File:YouTube social white circle (2017).svg - Wikimedia Commons File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia


Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés