Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Hírek / |

BA felvételi 2023
2023.07.03. 10:42

Mától lehet jelentkezni az idei BA felvételinkre.

FONTOS IDŐPONTOK

 • Beiratkozási időszak: 2023. július. 03–13.
 • Szóbeli vizsga: 2023. július 14–15. (beosztás szerint)
 • Írásbeli vizsga: 2023. július 16, 10:00.
 • Eredmények: 2023. július 17–19.
 • Helyek visszaigazolása: 2023. július 20–28.
 • Végleges eredmények: 2023. július 30.
 • Beiratkozási díj: 150 RON

2023-as felvételi kritériumai

A felvételi átlag két jegyből tevődik össze:

a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga (50%)
b. Írásbeli vizsga (50%)

a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga

Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.

A legkisebb átmenő jegy: 6-os. (Ennél kisebb jeggyel nem lehet az írásbeli vizsgákra jelentkezni.)

A vizsga három részből áll:

 • Helyszínen, az egyetem fotógépével történő fotózási feladat, amelyre a szóbeli képességvizsga részeként kerül sor, és minden jelentkezőnek egy tíz fotóból álló sorozatot kell elkészítenie, Árnyalatok tematikában. A fotók készülhetnek fényképezőgéppel vagy telefonnal is, formai, technikai megkötés nincs (lehet színes vagy fekete-fehér például). A fotókat egy megadott tárhelyre kell feltölteni a felvételiző pontos nevével megnevezett mappába a felvételire való beiratkozás ideje alatt.

 • Kérdésekkel teszteljük a felvételizőnek a képkultúrában és a filmtörténetben való általános tájékozottságát, illetve a filmművészet jelenségeinek értelmezésére vonatkozó képességeit. Értékeljük a felvételiző fotózási feladatát, amelyet a felvételi helyszínén bonyolítunk le, megadott témában, az egyetem által biztosított fényképezőgépekkel. Amennyiben a felvételizőnek már van a szak jellegének megfelelő előzetes tevékenysége, állítson össze egy portfóliót a legjobb munkáiból, ezt feltöltheti a a beiratkozás ideje alatt az iratkozást visszaigazoló emailben megadott internetes tárhelyre a saját nevével jelzett mappába. Amennyiben ezek a munkák már online vannak (YouTube-on, saját drive-on, stb.), akkor készítsen egy listát (word vagy pdf fájl formában) a munkák megnevezésével és a megfelelő linkekkel, és azt töltse föl a mappába. Mindezeket a munkákat kinyomtatott formában is magával hozhatja a felvételire. A portfólió tartalmazhat: saját készítésű fényképet vagy filmet, már publikált vagy publikáció előtt álló filmkritikát, működő html vagy flash weboldal-tervezetet, esetleg multimédiával kapcsolatos egyéb munkát. Fontos megjegyzés: ezek bemutatása nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak. A vizsgán értékeljük a portfóliót, vagy annak hiányában plusz feladatot, kérdést adunk.

b. Írásbeli vizsga

Jeligével titkosított írásbeli vizsga, a jelentkezők kérdőívet kapnak, amelynek kitöltésére 90 perc áll rendelkezésre. Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.

Ezen a vizsgán felmérjük, hogy a felvételizőnek van-e tudatos rálátása a mozgóképkultúra jelenségeire, rendelkezik-e egy minimális általános műveltséggel, elemzőkészséggel általában a képkultúra és a filmművészet területén. Felmérjük a felvételiző alapvető készségeit a képi látásmódra, kreatív látványtervezésre vonatkozóan.

A vizsga a következő típusú feladatokat fogja tartalmazni:

 • egy (kb. 10 perces) filmrészlet értelmezése, elemzése (a részletet levetítésének ideje nem számít bele a vizsgaidőbe), a részlet lehet az ajánlott filmek egyikéből, de lehet más, ismeretlen filmből is;

 • egy megadott kép alapján elképzelt rövid filmjelenet kitalálása, leírása (kreativitást felmérő feladat).

Ajánlások a képességvizsgára és a filmelemzésre való felkészüléshez

Nézzük meg a következő filmeket:

Megjegyzés: a film nevére kattintva letölthetők a filmekről szóló elemzések.

Ezeken kívül ajánlott, hogy még ismerjünk legalább 2-3 filmet, amely reprezentatívnak tekinthető a filmtörténet valamely korszakát, területét tekintve.

Ajánlott filmjeink:

Mit kell tudni ezekről a filmekről? Ajánlott szempontok a filmelemzéshez:

 • alapvető információk a film rendezőjéről, főszereplőiről stb.;
 • a film által ábrázolt események, problémák történelmi kontextusba helyezése (milyen korban játszódik, adott esetben milyen valós helyzet vagy események adják a történet hátterét);
 • a film elhelyezése a filmtörténetben, a film műfaji és stílustörténeti besorolása, alapvető stiláris eszközei, műfaji meghatározó jegyei, képvilágának jellemzése;
 • a film értelmezése;
 • a film kapcsolata más művészetekkel: például irodalmi művel való összevetése, ami alapján készült (adott esetben), irodalmi stílus, aminek eljárásaival párhuzamba állítható, esetleg festői stílus, ami hasonlítható hozzá.

Megjegyzések:

A filmekhez felhasználható bármilyen segédanyag: filmlexikonok, kézikönyvek, internetes források stb.
Nagyon jó, ha a felvételiző lehetőség szerint nemcsak ennyit, hanem minél több filmet ismer az egyetemes filmtörténet jelentős alkotásaiból. Ehhez segítséget nyújthatnak a Duna tévében vagy más magyarországi és román közszolgálati adón sugárzott filmmel, filmtörténettel kapcsolatos televíziós ismeretterjesztők és dokumentumfilmek. Kihasználhatók ezen kívül a különböző helyi filmklubok vagy művészmozik vetítései. A Sapientia EMTE kolozsvári kari könyvtárából kölcsönözhetők a fent megnevezetteken kívül egyéb fontos filmtörténeti jelentőségű alkotások is.
Fontos, hogy a felvételiző tudja elemezni egy általa ismert televíziós csatorna műsorszerkezetét, illetve egy-egy jellemző műsorát.

Ajánlott olvasmányok:

Felvételi írásbeli vizsgalap minta:

 

 

 

 

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Kolozsvári Kar
Sapientia - Hangtechnika
Rekollekt - Erdélyi Audiovizuális Archívum
Erdélyi Magyar Filmszövetség Beanbag Animation Studio
Magyar Filmtudományi Társaság ELTE Filmtudomány Tanszék
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Metropolis - Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat